skip to main content

Finto

Innehållets språk

FÖREDRAGEN TERM
vetenskaper  
TYP
  • ALLFO-begrepp

ÖVERORDNAT BEGREPP
UNDERORDNADE BEGREPP
RELATERADE BEGREPP
HÄNVISNINGSTERMER
  • vetenskapsområden
ANVÄNDNINGSANMÄRKNING
  • Registret upptar namnen på de vanligaste vetenskaperna; även alla andra vetenskaper kan användas som ämnesord; t.ex. iktyologi
  • Sanasto sisältää yleisimpiä tieteenalojen nimiä; myös kaikkia muita voi käyttää asiasanoina, esim. kalabiologia
TERMER PÅ ANDRA SPRÅK
sciences

engelska

tieteet (erikoisala)

finska

tieteenalat
URI
http://www.yso.fi/onto/yso/p352
Ladda ned detta begrepp: