skip to main content

Finto

Content language

Vocabulary information


TITLE
Allärs - Allmän tesaurus på svenska
SUBJECT
DESCRIPTION
Allmän tesaurus på svenska (ALLÄRS) är en tvåspråkig, allmän tesaurus, som täcker alla ämnesområden.

Allmän tesaurus på svenska är avsedd att användas för indexering och sökning av böcker, artiklar och andra typer av material. Tesaurusen hjälper såväl inmatarna av information som användarna att använda sig av ett gemensamt språk.

Tesaurusen är uppgjord enligt standarden Suomenkielisen tesauruksen laatimis- ja ylläpito-ohjeet (SFS 5471).

Du kan föreslå nya begrepp och ändringar till Allärs och ALLFO med denna blankett. Begreppsförslag som är under behandling kan du också söka i Finto.
PUBLISHER
Nationalbiblioteket i Finland
CREATOR
Nationalbiblioteket i Finland
Åbo Akademis bibliotek
LANGUAGE
LICENSE
LAST MODIFIED
tisdag 18 februari 2020 02:38:34
RELATION
HOMEPAGE
TYPE
URI http://www.yso.fi/onto/allars/

Resource counts by type

TypeCount

Term counts by language

Language Preferred terms Alternate terms Hidden terms