skip to main content

Finto

Sisällön kieli

KIRJA-ALA > BIBLIOGRAFIA
KÄYTETTÄVÄ TERMI
010BIBLIOGRAFIA  
TYYPPI
 • hklj-luokka

YLÄKÄSITE
OHJAUSTERMIT
 • Abstraktit (010 ... 016)
 • Aikakauslehti-indeksit, laadinta (010)
 • Arvostelevat luettelot, laatiminen (010)
 • Atk-tallenteet, bibliografiat ja luettelot (010 ... 016)
 • BD-levyt, bibliografiat ja luettelot (010 ... 016)
 • Bibliografia (010 ... 016)
 • Bibliografiain bibliografiat (010)
 • Bibliografiat, bibliografiain bibliografiat (010)
 • Bibliografiat, laadinta (010)
 • Bibliografiset tietokannat, bibliografiain bibliografiat (010)
 • Bibliografiset tietokannat, laadinta (010)
 • blu ray -levyt, bibliografiat ja luettelot (010 ... 016)
 • Blu-ray-levyt, bibliografiat ja luettelot (010 ... 016)
 • CD-kuvalevyt, bibliografiat ja luettelot (010 ... 016)
 • CD-R-levyt, bibliografiat ja luettelot (010 ... 016)
 • CD-ROM-levyt, bibliografiat ja luettelot (010 ... 016)
 • CD-tietolevyt, bibliografiat ja luettelot (010 ... 016)
 • CD-äänilevyt, diskografiat, muut (010 ... 016)
 • Diakuvat, luettelot (010 ... 016)
 • Diapositiivit, luettelot (010 ... 016)
 • Digitaaliset tallenteet, bibliografiat ja luettelot (010 ... 016)
 • Digitaaliset videolevyt, bibliografiat ja luettelot (010 ... 016)
 • Diskografiat, muut alat (010 ... 016)
 • DVD-levyt, bibliografiat ja luettelot (010 ... 016)
 • e-books, bibliografiat (010 ... 016)
 • e-julkaisut, bibliografiat ja luettelot (010 ... 016)
 • e-kirjat, bibliografiat (010 ... 016)
 • e-lehdet, bibliografiat (010 ... 016)
 • Elektroniset asiakirjat, bibliografiat ja luettelot (010 ... 016)
 • Elektroniset julkaisut, bibliografiat ja luettelot (010 ... 016)
 • Elektroniset lehdet, bibliografiat (010 ... 016)
 • Ensipainokset, bibliografiat (010 ... 016)
 • Esikoisteokset, bibliografiat (010 ... 016)
 • Helppolukuiset kirjat, bibliografiat ja luettelot (010 ... 016)
 • Indeksijulkaisut (010 ... 016)
 • Indeksit, indeksijulkaisut (010 ... 016)
 • Isotekstiset kirjat, bibliografiat ja luettelot (010 ... 016)
 • Julkaisut, bibliografiat (010 ... 016)
 • Karttaluettelot (010 ... 016)
 • Kasettiluettelot (010 ... 016)
 • Kausijulkaisuluettelot (010 ... 016)
 • Kirjallisuuskatsaukset (010 ... 016)
 • Kirjallisuuskatsaukset, laatiminen (010)
 • Kirjallisuusluettelot (010 ... 016)
 • Kirjallisuusluettelot, laatiminen (010)
 • Kirjaluettelot, bibliografiain bibliografiat (010)
 • Kirjaluettelot, laadinta (010)
 • Kirjat, kirjaluettelot (010 ... 016)
 • Kuultokuvat, luettelot (010 ... 016)
 • Kuvatallenneluettelot (010 ... 016)
 • Kuvatallenteet, bibliografiat ja luettelot (010 ... 016)
 • Laserlevyluettelot, muut laserlevyluettelot (010 ... 016)
 • Lehtiluettelot (010 ... 016)
 • Listat, bibliografiat (010 ... 016)
 • Luettelot, bibliografiat (010 ... 016)
 • Magneettiset tallenteet, bibliografiat ja luettelot (010 ... 016)
 • Nauhoitteet, bibliografiat (010 ... 016)
 • Näköispainokset, bibliografiat (010 ... 016)
 • Optiset tallenteet, bibliografiat ja luettelot (010 ... 016)
 • Painatteet, bibliografiat (010 ... 016)
 • Painetut julkaisut, bibliografiat (010 ... 016)
 • Painotuotteet, bibliografiat (010 ... 016)
 • Pienpainatteet, bibliografiat (010 ... 016)
 • Referaatit, referaattijulkaisut (010 ... 016)
 • Rekisterit, bibliografiset rekisterit (010 ... 016)
 • Romput, bibliografiat ja luettelot (010 ... 016)
 • Sanomalehdet, bibliografiat (010 ... 016)
 • Sanomalehtiartikkelit, bibliografiat (010 ... 016)
 • Sanomalehtiluettelot (010 ... 016)
 • Selkokirjat, bibliografiat ja luettelot (010 ... 016)
 • Selkolehdet, bibliografiat ja luettelot (010 ... 016)
 • Sähköiset asiakirjat, bibliografiat ja luettelot (010 ... 016)
 • Sähköiset julkaisut, bibliografiat ja luettelot (010 ... 016)
 • Sähköiset kirjat, bibliografiat (010 ... 016)
 • Sähkökirjat, bibliografiat (010 ... 016)
 • Tallenteet, bibliografiat (010 ... 016)
 • Teokset, bibliografiat (010 ... 016)
 • Teosluettelot, bibliografiat (010 ... 016)
 • Tiedonhankinta, bibliografiat (010 ... 016)
 • Tiedonkeruu, bibliografiat (010 ... 016)
 • Tiedonlähteet, bibliografiat (010 ... 016)
 • Tietokannat, bibliografiset (010 ... 016)
 • Tietopankit, bibliografiset (010 ... 016)
 • Tietorekisterit, bibliografiset (010 ... 016)
 • Tietovarastot, bibliografiset (010 ... 016)
 • Tiivistelmät, tiivistelmäjulkaisut (010 ... 016)
 • Verkkojulkaisut, bibliografiat (010 ... 016)
 • Verkkokirjat, bibliografiat (010 ... 016)
 • Verkkolehdet, bibliografiat (010 ... 016)
 • Viitetietokannat (010 ... 016)
 • Yleisteokset (010 ... 016)
 • Äänilevyluettelot, muut alat (010 ... 016)
 • Äänitallenteet, bibliografiat (010 ... 016)
 • Ääniteluettelot, muut alat (010 ... 016)
 • Äänitteet, bibliografiat (010 ... 016)
KÄYTTÖHUOMAUTUS
 • Bibliografisten julkaisujen laatiminen julkaisun aineistotyypistä riippumatta Bibliografioiden, kirjallisuusluetteloiden, valikoimaluetteloiden, indeksi-, referaatti- ja abstraktijulkaisujen sekä kirjallisuuskatsausten ja tiivistelmien laatiminen Bibliografisten tiedostojen ja tietokantojen laatiminen Bibliografiain bibliografiat Bibliografiat tutkimuksen kohteena
MUUNKIELISET TERMIT

ruotsi

Bokkataloger, bibliografier över bibliografier (010)
Bibliografiska databaser, utarbetande (010)
Informationskällor, bibliografier (010 ... 016)
Referat, referatpublikationer (010 ... 016)
Register, bibliografiska register (010 ... 016)
Kassettkataloger (010 ... 016)
Fonogramkataloger, övriga områden (010 ... 016)
Verkförteckningar, bibliografier (010 ... 016)
Faksimil, bibliografier (010 ... 016)
Tryckta publikationer, bibliografier (010 ... 016)
Bibliografier, bibliografier över bibliografier (010)
Allmänna verk (010 ... 016)
Småtryck, bibliografier (010 ... 016)
Tidningsartiklar, bibliografier (010 ... 016)
Genomsiktsbilder, förteckningar (010 ... 016)
Ljudupptagningar, bibliografier (010 ... 016)
e-bokfil, bibliografier (010 ... 016)
Trycksaker, bibliografier (010 ... 016)
Litteraturöversikter, utarbetande (010)
Abstrakt, abstraktpublikationer (010 ... 016)
Debutverk, bibliografier (010 ... 016)
Listor, bibliografier (010 ... 016)
Optiska dokument, bibliografier och förteckningar (010 ... 016)
Nätböcker, bibliografier (010 ... 016)
Blu-ray-skivor, bibliografier och förteckningar (010 ... 016)
Digitala dokument, bibliografier och förteckningar (010 ... 016)
Förstaupplagor, bibliografier (010 ... 016)
CD-bildskivor, bibliografier och förteckningar (010 ... 016)
Verk, bibliografier (010 ... 016)
Bibliografier, utarbetande (010)
Litteraturöversikter (010 ... 016)
Nättidskrifter, bibliografier (010 ... 016)
Diapositiver, förteckningar (010 ... 016)
Datainsamling, bibliografier (010 ... 016)
Adb-upptagningar, bibliografier och förteckningar (010 ... 016)
e-publikationer, bibliografier och förteckningar (010 ... 016)
CD-R-skivor, bibliografier och förteckningar (010 ... 016)
Nätpublikationer, bibliografier (010 ... 016)
Bibliografiska databaser, bibliografier över bibliografier (010)
Upptagningar, bibliografier (010 ... 016)
Recenserande kataloger, utarbetande (010)
Lättlästa böcker, helppolukuiset kirjat, bibliografier och förteckningar (010 ... 016)
CD-faktaskivor, bibliografier och förteckningar (010 ... 016)
Digitala videoskivor, bibliografier och förteckningar (010 ... 016)
Skivkataloger, övriga områden (010 ... 016)
Elektroniska tidningar, bibliografier (010 ... 016)
Bibliografier över bibliografier (010)
Bildupptagningskataloger (010 ... 016)
Bokkataloger, utarbetande (010)
Kataloger, bibliografier (010 ... 016)
Storstilsböcker, bibliografier och förteckningar (010 ... 016)
Tidningskataloger (010 ... 016)
Bibliografi (010 ... 016)
Databanker, bibliografiska (010 ... 016)
e-tidskrifter, bibliografier (010 ... 016)
Dagstidningar, bibliografier (010 ... 016)
Litteraturförteckningar, utarbetande (010)
e-books, bibliografier (010 ... 016)
Laserskivkataloger, övriga laserskivkataloger (010 ... 016)
Elektroniska handlingar, bibliografier och förteckningar (010 ... 016)
Diabilder, förteckningar (010 ... 016)
Videogram, bibliografier och förteckningar (010 ... 016)
Tidskriftskataloger (010 ... 016)
Kartkataloger (010 ... 016)
CD-grammofonskivor, diskografier, övriga (010 ... 016)
Elektroniska dokument, bibliografier och förteckningar (010 ... 016)
Dataregister, bibliografiska (010 ... 016)
Informationsanskaffning, bibliografier (010 ... 016)
Periodika, kataloger (010 ... 016)
CD-ROM, bibliografier och förteckningar (010 ... 016)
Elektroniska böcker, bibliografier (010 ... 016)
Lättlästa tidningar, bibliografier och förteckningar (010 ... 016)
Lättlästa böcker, selkokirjat, bibliografier och förteckningar (010 ... 016)
Böcker, bokkataloger (010 ... 016)
Indexpublikationer (010 ... 016)
Digitala publikationer, bibliografier och förteckningar (010 ... 016)
DVD-skivor, bibliografier och förteckningar (010 ... 016)
Index, jämförelsetal, indexpublikationer (010 ... 016)
CD-ROM-skivor, bibliografier och förteckningar (010 ... 016)
Datalager, bibliografiska (010 ... 016)
Tryckalster, bibliografier (010 ... 016)
Databaser, bibliografiska (010 ... 016)
e-böcker, bibliografier (010 ... 016)
Magnetiska upptagningar, bibliografier och förteckningar (010 ... 016)
Referensdatabaser (010 ... 016)
Litteraturförteckningar (010 ... 016)
Fonogram, bibliografier (010 ... 016)
Publikationer, bibliografier (010 ... 016)
Diskografier, övriga områden (010 ... 016)
Elektroniska publikationer, bibliografier och förteckningar (010 ... 016)
Bandinspelningar, bibliografier (010 ... 016)
Tidskriftsindex, utarbetande (010)
URI
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:hklj:010
Lataa tämä käsite: