skip to main content

Finto

Sisällön kieli

KIRJA-ALA > YLEINEN KULTTUURIPOLITIIKKA > Suomen yleiset kulttuurijärjestöt ja -laitokset
KÄYTETTÄVÄ TERMI
061Suomen yleiset kulttuurijärjestöt ja -laitokset  
TYYPPI
 • hklj-luokka

ASSOSIATIIVISET KÄSITTEET
OHJAUSTERMIT
 • Aatteelliset järjestöt (061 ... 063)
 • Aatteelliset järjestöt, kulttuurijärjestöt (061 ... 063)
 • Aatteelliset yhdistykset (061 ... 063)
 • Aatteelliset yhdistykset, kulttuurijärjestöt (061 ... 063)
 • Akatemiat (061 ... 063)
 • Apurahat (061 ... 063)
 • Apurahat, kultuuri (061 ... 063)
 • Arkistorakennukset, arkistot (061 ... 063)
 • Arkistot (061 ... 063)
 • Asiakirjat, arkistot (061 ... 063)
 • Avajaiset (061 ... 063)
 • Avustukset, kulttuuripolitiikka (061 ... 063)
 • Data-arkistot, arkistot (061 ... 063)
 • Digitaaliarkistot (061 ... 063)
 • Digitaaliset arkistot (061 ... 063)
 • Dioraamat, näyttelyt (061 ... 063)
 • Festivaalit (061 ... 063)
 • Henkilömuseot, museot (061 ... 063)
 • Huvit, juhlaviikot (061 ... 063)
 • Julkaisuarkistot (061 ... 063)
 • Järjestöt (061 ... 063)
 • Järjestöt, kulttuurijärjestöt (061 ... 063)
 • Järjestötoiminta, järjestöt (061 ... 063)
 • Järjestötyö, järjestöt (061 ... 063)
 • Kannatusyhdistykset (061 ... 063)
 • Kansallisarkistot (061 ... 063)
 • Kerhot (061 ... 063)
 • Kerhotoiminta, kerhot (061 ... 063)
 • Kiertonäyttelyt (061 ... 063)
 • Kiertonäyttelyt, kulttuuripolitiikka (061 ... 063)
 • Kirjailijakodit, kotimuseot (061 ... 063)
 • Kirjekerhot (061)
 • Klubit (061 ... 063)
 • Kokoelmat, museot (061 ... 063)
 • Kokoontumiset (061 ... 063)
 • Kokoukset (061 ... 063)
 • Konferenssit (061 ... 063)
 • Kotimuseot (061 ... 063)
 • Kotkaniemi, kotimuseot (061 ... 063)
 • Kulttuuri-instituutit (061 ... 063)
 • Kulttuurijärjestöt (061 ... 063)
 • Kulttuurikeskukset (061 ... 063)
 • Kulttuurikokoukset (061 ... 063)
 • Kulttuurilaitokset (061 ... 063)
 • Kulttuuripäivät (061 ... 063)
 • Kulttuurirahastot (061 ... 063)
 • Kulttuuritapahtumat (061 ... 063)
 • Kulttuuriviikot (061 ... 063)
 • Kunnallinen arkistointi (061 ... 063)
 • Kuratointi, näyttelysuunnittelu (061 ... 063)
 • Kuva-arkistot, arkistot (061 ... 063)
 • Kävijät, museot (061 ... 063)
 • Kävijätutkimukset, museot (061 ... 063)
 • Lahjoittajat, kulttuuripolitiikka (061 ... 063)
 • Maakunta-arkistot (061 ... 063)
 • Maakuntamuseot (061 ... 063)
 • Mesenaatit, kulttuuripolitiikka (061 ... 063)
 • Millennium-teknologiapalkinto, palkinnot (061 ... 063)
 • Muinaisesineet, museot (061 ... 063)
 • Museoala, museot, Suomi (061)
 • Museot (061 ... 063)
 • Musiikkimuseot (061 ... 063)
 • Naisjärjestöt (061 ... 063)
 • Nauhoitearkistot, arkistot (061 ... 063)
 • Nimikkoseurat (061 ... 063)
 • Non-profit-organisaatiot, yhdistykset, seurat (061 ... 063)
 • Näyttelyjulkaisut (061 ... 063)
 • Näyttelyjulkaisut, näyttelyt (061 ... 063)
 • Näyttelyluettelot (061 ... 063)
 • Näyttelyluettelot, näyttelyt (061 ... 063)
 • Näyttelysuunnittelu (061 ... 063)
 • Näyttelysuunnittelu, kulttuuripolitiikka (061 ... 063)
 • Näyttelyt (061 ... 063)
 • Näyttelytilat (061 ... 063)
 • Näyttelytilat, kulttuuripolitiikka (061 ... 063)
 • Näyttelyt, kulttuuripolitiikka (061 ... 063)
 • Näyttelytoiminta (061 ... 063)
 • Näyttelytoiminta, kulttuuripolitiikka (061 ... 063)
 • Ohjelma-arkistot (061 ... 063)
 • Opintoapurahat, apurahat (061)
 • Paikalliskokoelmat, museot (061 ... 063)
 • Paikallismuseot (061 ... 063)
 • Palaverit (061 ... 063)
 • Palkinnot (061 ... 063)
 • Pääsyliput, kulttuuritilaisuudet (061 ... 063)
 • Pääsyliput, museot (061 ... 063)
 • Rahastot (061 ... 063)
 • Rahoittajat, kulttuuripolitiikka (061 ... 063)
 • Ruotsalaiset kansankäräjät (061)
 • Seminaarit, kokoukset (061 ... 063)
 • Seurantakokoukset, kokoukset (061 ... 063)
 • Seurat (061 ... 063)
 • Seuratoiminta, seurat (061 ... 063)
 • SITRA (061)
 • Stipendit (061 ... 063)
 • Stipendit, kulttuuri (061 ... 063)
 • Suomen akatemia (061)
 • Symposiumit (061 ... 063)
 • Sähköiset arkistot (061 ... 063)
 • Säätiöt (061 ... 063)
 • Taidetapahtumat , kulttuuritapahtumat (061 ... 063)
 • Talomuseot (061 ... 063)
 • Tapahtumat, kulttuuripolitiikka (061 ... 063)
 • Teatteriarkistot (061 ... 063)
 • Teatterimuseot (061 ... 063)
 • Teemaviikot (061 ... 063)
 • Teemavuodet (061 ... 063)
 • Tiedeakatemiat (061 ... 063)
 • Tiedepalkinnot (061 ... 063)
 • Tiedonhankinta, arkistot (061 ... 063)
 • Tiedonhankinta, museot (061 ... 063)
 • Tiedonkeruu, arkistot (061 ... 063)
 • Tiedonkeruu, museot (061 ... 063)
 • Tieteelliset seurat (061 ... 063)
 • Tieteelliset tutkimuslaitokset (061 ... 063)
 • Tietoarkistot, arkistot (061 ... 063)
 • Tilat, museo- ja näyttelytilat (061 ... 063)
 • Toimintamallit, kulttuurijärjestöt, -laitokset ja tapahtumat (061 ... 063)
 • Toimintamuodot, kulttuurijärjestöt, -laitokset ja tapahtumat (061 ... 063)
 • Valtionarkistot (061 ... 063)
 • Valtionpalkinnot (061 ... 063)
 • Virtuaalimuseot (061 ... 063)
 • Voittajat, kulttuurikilpailut (061 ... 063)
 • Voittoa tavoittelemattomat organisaatiot, yhdistykset, seurat (061 ... 063)
 • Yhdistykset (061 ... 063)
 • Yhdistysrekisterit (061 ... 063)
 • Yhdistystoiminta, yhdistykset (061 ... 063)
 • Yksityisarkistot (061 ... 063)
 • Yleiset kulttuurijärjestöt (061 ... 063)
 • Yleishyödylliset yhteisöt, yhdistykset, seurat (061 ... 063)
 • Ääniarkistot, arkistot (061 ... 063)
 • Äänilevyarkistot, arkistot (061 ... 063)
 • Äänitearkistot, arkistot (061 ... 063)
KÄYTTÖHUOMAUTUS
 • Suomen valtiolliset, kunnalliset ja yksityiset kulttuurijärjestöt ja -laitokset sekä niiden tarjoamat kulttuuripalvelut yleensä Suomen yleiset tai monia eri aloja koskevat museot Suomen yleiset tai monia eri aloja koskevat yhdistykset, seurat, kerhot, säätiöt, näyttelyt, arkistot, kokoukset, kongressit, seminaarit ja symposiumit Suomen valtionarkisto, maakunta-arkistot ja kunnalliset arkistot Suomen kulttuuritapahtumat sekä kulttuuripäivät ja -viikot yleensä Tässä myös Suomen lasten ja nuorten yleiset kulttuurijärjestöt ja -tapahtumat Suomen kulttuuriapurahat, -kilpailut ja -palkinnot yleensä Suomen kulttuurikeskusten toiminta yleensä Suomen akatemia yleensä Suomen erikoisalojen museot sekä muut kulttuurilaitokset ja -järjestöt alan mukaisessa luokassa
MUUNKIELISET TERMIT
Utställningar, kulturpolitik (061 ... 063)
Evenemang, kulturpolitik (061 ... 063)
Ideella organisationer (061 ... 063)
Understödsföreningar (061 ... 063)
Klubbar, klubit (061 ... 063)
Föreningar (061 ... 063)
e-arkiv (061 ... 063)
Landsarkiv (061 ... 063)
Vetenskapliga samfund (061 ... 063)
Brevcirklar (061)
Millenniumpriset för teknologi, pris (061 ... 063)
Landskapsmuseer (061 ... 063)
Bandarkiv, arkiv (061 ... 063)
Ideella föreningar, kulturorganisationer (061 ... 063)
Sammankomster (061 ... 063)
Ljudarkiv, arkiv (061 ... 063)
Utställningsplanering (061 ... 063)
Pris, belöning (061 ... 063)
Penningunderstöd (061 ... 063)
Datainsamling, museer (061 ... 063)
Organisationer, järjestöt (061 ... 063)
Publikationsarkiv (061 ... 063)
Mecenater, kulturpolitik (061 ... 063)
Musikmuseer (061 ... 063)
Allmännyttiga samfund, föreningar, sällskap (061 ... 063)
Kulturcentra (061 ... 063)
Arkiv (061 ... 063)
Ideella föreningar (061 ... 063)
Nationalarkiv (061 ... 063)
Donatorer, kulturpolitik (061 ... 063)
Samfundsverksamhet, samfund (061 ... 063)
Skivarkiv, arkiv (061 ... 063)
Organisationsverksamhet, organisationer (061 ... 063)
Föreningsverksamhet, föreningar (061 ... 063)
Informationsanskaffning, museer (061 ... 063)
Bildarkiv, arkiv (061 ... 063)
Kommunal arkivering (061 ... 063)
Besökare, museer (061 ... 063)
Utställningsverksamhet (061 ... 063)
Fornföremål, museer (061 ... 063)
Lokala museer (061 ... 063)
Utställningspublikationer (061 ... 063)
Programarkiv (061 ... 063)
Elektroniska arkiv, arkiv (061 ... 063)
Fonder (061 ... 063)
Handlingar, arkiv (061 ... 063)
Virtuella museer (061 ... 063)
Diskussioner (061 ... 063)
Svenska Finlands Folkting (061)
Utställningslokaler, kulttuuripolitiikka (061 ... 063)
Icke-vinstsyftande organisationer, föreningar, sällskap (061 ... 063)
Festivaler (061 ... 063)
Stiftelser (061 ... 063)
Arkivbyggnader, arkiv (061 ... 063)
Akademier (061 ... 063)
Inträdesbiljetter, museer (061 ... 063)
Utställningskataloger, utställningar (061 ... 063)
Non-profit-organisationer, föreningar, sällskap (061 ... 063)
Riksarkiv (061 ... 063)
Teatermuseer (061 ... 063)
Inträdesbiljetter, kulturevenemang (061 ... 063)
Vetenskapspriser (061 ... 063)
Vetenskapsakademier (061 ... 063)
Kulturdagar (061 ... 063)
Personmuseer, museer (061 ... 063)
Möten (061 ... 063)
Samlingar, museer (061 ... 063)
Kotkaniemi, hemmuseer (061 ... 063)
Invigningar (061 ... 063)
Handlingsmodeller, kulturorganisationer, -institutioner och -evenemang (061 ... 063)
Ideella organisationer, kulturorganisationer (061 ... 063)
Klubbar, kerhot (061 ... 063)
Utställningslokaler (061 ... 063)
Kuratering, utställningsplanering (061 ... 063)
Vinnare, kulturtävlingar (061 ... 063)
Vetenskapliga forskningsinstitutioner (061 ... 063)
Lokaler, tilat, musei- och utställningslokaler (061 ... 063)
Penningunderstöd, kultur (061 ... 063)
Elektroniska arkiv (061 ... 063)
Uppföljningskonferenser, möten (061 ... 063)
Dioramor, utställningar (061 ... 063)
Seminarier, möten (061 ... 063)
Temaveckor (061 ... 063)
Temaår (061 ... 063)
Kulturevenemang (061 ... 063)
Utställningskataloger (061 ... 063)
Dataarkiv, arkiv (061 ... 063)
Privatarkiv (061 ... 063)
Konferenser (061 ... 063)
Studiestipendier, stipendier (061)
Datainsamling, arkiv (061 ... 063)
Sällskap (061 ... 063)
SITRA (061)
Lokalsamlingar, museer (061 ... 063)
Besökarundersökningar, museer (061 ... 063)
Utställningar (061 ... 063)
Museibranschen, museer, Finland (061)
Utställningsplanering, kulturpolitik (061 ... 063)
Ambulerande utställningar (061 ... 063)
Kulturinstitutioner (061 ... 063)
Finlands akademi (061)
Utställningsverksamhet, kulturpolitik (061 ... 063)
Organisationer, järjestöt, kulturorganisationer (061 ... 063)
Statspriser (061 ... 063)
Nöjen, festveckor (061 ... 063)
Stipendier (061 ... 063)
Föreningsarbete, organisationer (061 ... 063)
Föreningsregister (061 ... 063)
Kulturorganisationer (061 ... 063)
Hemmuseer (061 ... 063)
Teaterarkiv (061 ... 063)
Vandringsutställningar, kulturpolitik (061 ... 063)
Stipendier, kultur (061 ... 063)
Författarhem, hemmuseer (061 ... 063)
Ambulerande utställningar, kulturpolitik (061 ... 063)
Fonografarkiv, arkiv (061 ... 063)
Kulturinstitut (061 ... 063)
Finansiärer, kulturpolitik (061 ... 063)
Klubbverksamhet, klubbar (061 ... 063)
Utställningspublikationer, utställningar (061 ... 063)
Vandringsutställningar (061 ... 063)
Segrare, kulturtävlingar (061 ... 063)
Symposier (061 ... 063)
Kulturmöten (061 ... 063)
Kvinnoorganisationer (061 ... 063)
Allmänna kulturorganisationer (061 ... 063)
Kulturveckor (061 ... 063)
Husmuseer (061 ... 063)
Informationsanskaffning, arkiv (061 ... 063)
Sällskap som uppkallats efter någon (061 ... 063)
Kulturfonder (061 ... 063)
Verksamhetsmodeller, kulturorganisationer, -institutioner och -evenemang (061 ... 063)
Understöd, kulturpolitik (061 ... 063)
Konstevenemang, kulturevenemang (061 ... 063)
Museer (061 ... 063)
URI
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:hklj:061
Lataa tämä käsite: