skip to main content

Finto

Sisällön kieli

KIRJA-ALA > YLEINEN KULTTUURIPOLITIIKKA > Muiden maiden yleiset kulttuurijärjestöt ja -laitokset
KÄYTETTÄVÄ TERMI
063Muiden maiden yleiset kulttuurijärjestöt ja -laitokset  
TYYPPI
 • hklj-luokka

ASSOSIATIIVISET KÄSITTEET
OHJAUSTERMIT
 • Aatteelliset järjestöt (061 ... 063)
 • Aatteelliset järjestöt, kulttuurijärjestöt (061 ... 063)
 • Aatteelliset yhdistykset (061 ... 063)
 • Aatteelliset yhdistykset, kulttuurijärjestöt (061 ... 063)
 • Akatemiat (061 ... 063)
 • Apurahat (061 ... 063)
 • Apurahat, kultuuri (061 ... 063)
 • Arkistorakennukset, arkistot (061 ... 063)
 • Arkistot (061 ... 063)
 • Asiakirjat, arkistot (061 ... 063)
 • Avajaiset (061 ... 063)
 • Avustukset, kulttuuripolitiikka (061 ... 063)
 • Data-arkistot, arkistot (061 ... 063)
 • Digitaaliarkistot (061 ... 063)
 • Digitaaliset arkistot (061 ... 063)
 • Dioraamat, näyttelyt (061 ... 063)
 • Festivaalit (061 ... 063)
 • Henkilömuseot, museot (061 ... 063)
 • Huvit, juhlaviikot (061 ... 063)
 • Julkaisuarkistot (061 ... 063)
 • Järjestöt (061 ... 063)
 • Järjestöt, kulttuurijärjestöt (061 ... 063)
 • Järjestötoiminta, järjestöt (061 ... 063)
 • Järjestötyö, järjestöt (061 ... 063)
 • Kannatusyhdistykset (061 ... 063)
 • Kansallisarkistot (061 ... 063)
 • Kerhot (061 ... 063)
 • Kerhotoiminta, kerhot (061 ... 063)
 • Kiertonäyttelyt (061 ... 063)
 • Kiertonäyttelyt, kulttuuripolitiikka (061 ... 063)
 • Kirjailijakodit, kotimuseot (061 ... 063)
 • Klubit (061 ... 063)
 • Kokoelmat, museot (061 ... 063)
 • Kokoontumiset (061 ... 063)
 • Kokoukset (061 ... 063)
 • Konferenssit (061 ... 063)
 • Kotimuseot (061 ... 063)
 • Kotkaniemi, kotimuseot (061 ... 063)
 • Kulttuuri-instituutit (061 ... 063)
 • Kulttuurijärjestöt (061 ... 063)
 • Kulttuurikeskukset (061 ... 063)
 • Kulttuurikokoukset (061 ... 063)
 • Kulttuurilaitokset (061 ... 063)
 • Kulttuuripäivät (061 ... 063)
 • Kulttuurirahastot (061 ... 063)
 • Kulttuuritapahtumat (061 ... 063)
 • Kulttuuriviikot (061 ... 063)
 • Kunnallinen arkistointi (061 ... 063)
 • Kuratointi, näyttelysuunnittelu (061 ... 063)
 • Kuva-arkistot, arkistot (061 ... 063)
 • Kävijät, museot (061 ... 063)
 • Kävijätutkimukset, museot (061 ... 063)
 • Lahjoittajat, kulttuuripolitiikka (061 ... 063)
 • Maailmannäyttelyt (063)
 • Maakunta-arkistot (061 ... 063)
 • Maakuntamuseot (061 ... 063)
 • Mesenaatit, kulttuuripolitiikka (061 ... 063)
 • Millennium-teknologiapalkinto, palkinnot (061 ... 063)
 • Muinaisesineet, museot (061 ... 063)
 • Museoala, museot, muut maat (063)
 • Museot (061 ... 063)
 • Musiikkimuseot (061 ... 063)
 • Naisjärjestöt (061 ... 063)
 • Nauhoitearkistot, arkistot (061 ... 063)
 • Nimikkoseurat (061 ... 063)
 • Nobelin palkinnot (063)
 • Nobelin säätiö (063)
 • Nobelistit (063)
 • Non-profit-organisaatiot, yhdistykset, seurat (061 ... 063)
 • Näyttelyjulkaisut (061 ... 063)
 • Näyttelyjulkaisut, näyttelyt (061 ... 063)
 • Näyttelyluettelot (061 ... 063)
 • Näyttelyluettelot, näyttelyt (061 ... 063)
 • Näyttelysuunnittelu (061 ... 063)
 • Näyttelysuunnittelu, kulttuuripolitiikka (061 ... 063)
 • Näyttelyt (061 ... 063)
 • Näyttelytilat (061 ... 063)
 • Näyttelytilat, kulttuuripolitiikka (061 ... 063)
 • Näyttelyt, kulttuuripolitiikka (061 ... 063)
 • Näyttelytoiminta (061 ... 063)
 • Näyttelytoiminta, kulttuuripolitiikka (061 ... 063)
 • Ohjelma-arkistot (061 ... 063)
 • Paikalliskokoelmat, museot (061 ... 063)
 • Paikallismuseot (061 ... 063)
 • Palaverit (061 ... 063)
 • Palkinnot (061 ... 063)
 • Pääsyliput, kulttuuritilaisuudet (061 ... 063)
 • Pääsyliput, museot (061 ... 063)
 • Rahastot (061 ... 063)
 • Rahoittajat, kulttuuripolitiikka (061 ... 063)
 • Seminaarit, kokoukset (061 ... 063)
 • Seurantakokoukset, kokoukset (061 ... 063)
 • Seurat (061 ... 063)
 • Seuratoiminta, seurat (061 ... 063)
 • Stipendit (061 ... 063)
 • Stipendit, kulttuuri (061 ... 063)
 • Symposiumit (061 ... 063)
 • Sähköiset arkistot (061 ... 063)
 • Säätiöt (061 ... 063)
 • Taidetapahtumat , kulttuuritapahtumat (061 ... 063)
 • Talomuseot (061 ... 063)
 • Tapahtumat, kulttuuripolitiikka (061 ... 063)
 • Teatteriarkistot (061 ... 063)
 • Teatterimuseot (061 ... 063)
 • Teemaviikot (061 ... 063)
 • Teemavuodet (061 ... 063)
 • Tiedeakatemiat (061 ... 063)
 • Tiedepalkinnot (061 ... 063)
 • Tiedonhankinta, arkistot (061 ... 063)
 • Tiedonhankinta, museot (061 ... 063)
 • Tiedonkeruu, arkistot (061 ... 063)
 • Tiedonkeruu, museot (061 ... 063)
 • Tieteelliset seurat (061 ... 063)
 • Tieteelliset tutkimuslaitokset (061 ... 063)
 • Tietoarkistot, arkistot (061 ... 063)
 • Tilat, museo- ja näyttelytilat (061 ... 063)
 • Toimintamallit, kulttuurijärjestöt, -laitokset ja tapahtumat (061 ... 063)
 • Toimintamuodot, kulttuurijärjestöt, -laitokset ja tapahtumat (061 ... 063)
 • Valtionarkistot (061 ... 063)
 • Valtionpalkinnot (061 ... 063)
 • Virtuaalimuseot (061 ... 063)
 • Voittajat, kulttuurikilpailut (061 ... 063)
 • Voittoa tavoittelemattomat organisaatiot, yhdistykset, seurat (061 ... 063)
 • Yhdistykset (061 ... 063)
 • Yhdistysrekisterit (061 ... 063)
 • Yhdistystoiminta, yhdistykset (061 ... 063)
 • Yksityisarkistot (061 ... 063)
 • Yleiset kulttuurijärjestöt (061 ... 063)
 • Yleishyödylliset yhteisöt, yhdistykset, seurat (061 ... 063)
 • Ääniarkistot, arkistot (061 ... 063)
 • Äänilevyarkistot, arkistot (061 ... 063)
 • Äänitearkistot, arkistot (061 ... 063)
KÄYTTÖHUOMAUTUS
 • Muiden maiden valtiolliset, kunnalliset ja yksityiset kulttuurijärjestöt ja -laitokset sekä niiden tarjoamat kulttuuripalvelut yleensä Muiden maiden yleiset tai monia eri aloja koskevat museot Muiden maiden yleiset tai monia eri aloja koskevat yhdistykset, seurat, kerhot, säätiöt, arkistot, näyttelyt, kokoukset, kongressit, seminaarit ja symposiumit Muiden maiden valtionarkistot, maakunta-arkistot ja kunnalliset arkistot Muiden maiden kulttuuritapahtumat sekä kulttuuripäivät ja -viikot yleensä Tässä myös muiden maiden lasten ja nuorten yleiset kulttuurijärjestöt ja -tapahtumat Muiden maiden kulttuuriapurahat, -kilpailut, ja -palkinnot yleensä Nobelin säätiö ja Nobel-palkinnot yleensä Muiden maiden kulttuurikeskusten toiminta yleensä Muiden maiden akatemiat yleensä Tässä myös kansainväliset yleiset kulttuurijärjestöt ja -laitokset Tässä myös maailmannäyttelyt yleensä Muiden maiden erikoisalojen museot sekä muut kulttuurilaitokset ja -järjestöt alan mukaisessa luokassa
MUUNKIELISET TERMIT
Utställningar (061 ... 063)
Seminarier, möten (061 ... 063)
Mecenater, kulturpolitik (061 ... 063)
Organisationer, järjestöt, kulturorganisationer (061 ... 063)
Klubbar, klubit (061 ... 063)
Ideella föreningar (061 ... 063)
Inträdesbiljetter, museer (061 ... 063)
Allmännyttiga samfund, föreningar, sällskap (061 ... 063)
Vandringsutställningar (061 ... 063)
Klubbverksamhet, klubbar (061 ... 063)
Kulturdagar (061 ... 063)
Stipendier (061 ... 063)
Kommunal arkivering (061 ... 063)
Invigningar (061 ... 063)
Arkivbyggnader, arkiv (061 ... 063)
Vinnare, kulturtävlingar (061 ... 063)
Utställningsplanering (061 ... 063)
Diskussioner (061 ... 063)
Pris, belöning (061 ... 063)
Möten (061 ... 063)
e-arkiv (061 ... 063)
Elektroniska arkiv (061 ... 063)
Kulturorganisationer (061 ... 063)
Föreningsarbete, organisationer (061 ... 063)
Informationsanskaffning, arkiv (061 ... 063)
Utställningsplanering, kulturpolitik (061 ... 063)
Statspriser (061 ... 063)
Ambulerande utställningar, kulturpolitik (061 ... 063)
Ideella organisationer, kulturorganisationer (061 ... 063)
Vetenskapsakademier (061 ... 063)
Kulturinstitutioner (061 ... 063)
Uppföljningskonferenser, möten (061 ... 063)
Millenniumpriset för teknologi, pris (061 ... 063)
Utställningskataloger (061 ... 063)
Symposier (061 ... 063)
Teatermuseer (061 ... 063)
Föreningsverksamhet, föreningar (061 ... 063)
Datainsamling, arkiv (061 ... 063)
Vetenskapliga forskningsinstitutioner (061 ... 063)
Kulturevenemang (061 ... 063)
Fonder (061 ... 063)
Informationsanskaffning, museer (061 ... 063)
Ideella föreningar, kulturorganisationer (061 ... 063)
Handlingar, arkiv (061 ... 063)
Penningunderstöd, kultur (061 ... 063)
Museer (061 ... 063)
Utställningsverksamhet, kulturpolitik (061 ... 063)
Utställningslokaler, kulttuuripolitiikka (061 ... 063)
Besökare, museer (061 ... 063)
Organisationer, järjestöt (061 ... 063)
Riksarkiv (061 ... 063)
Nobelpris (063)
Världsutställningar (063)
Stipendier, kultur (061 ... 063)
Vetenskapspriser (061 ... 063)
Ljudarkiv, arkiv (061 ... 063)
Museibranschen, museer, övriga länder (063)
Kulturinstitut (061 ... 063)
Föreningar (061 ... 063)
Temaår (061 ... 063)
Utställningskataloger, utställningar (061 ... 063)
Bildarkiv, arkiv (061 ... 063)
Akademier (061 ... 063)
Datainsamling, museer (061 ... 063)
Teaterarkiv (061 ... 063)
Penningunderstöd (061 ... 063)
Lokala museer (061 ... 063)
Arkiv (061 ... 063)
Musikmuseer (061 ... 063)
Temaveckor (061 ... 063)
Understöd, kulturpolitik (061 ... 063)
Kulturveckor (061 ... 063)
Segrare, kulturtävlingar (061 ... 063)
Publikationsarkiv (061 ... 063)
Utställningspublikationer, utställningar (061 ... 063)
Bandarkiv, arkiv (061 ... 063)
Ideella organisationer (061 ... 063)
Dioramor, utställningar (061 ... 063)
Klubbar, kerhot (061 ... 063)
Kuratering, utställningsplanering (061 ... 063)
Privatarkiv (061 ... 063)
Virtuella museer (061 ... 063)
Hemmuseer (061 ... 063)
Landsarkiv (061 ... 063)
Sällskap som uppkallats efter någon (061 ... 063)
Stiftelser (061 ... 063)
Organisationsverksamhet, organisationer (061 ... 063)
Kulturcentra (061 ... 063)
Evenemang, kulturpolitik (061 ... 063)
Allmänna kulturorganisationer (061 ... 063)
Husmuseer (061 ... 063)
Kvinnoorganisationer (061 ... 063)
Föreningsregister (061 ... 063)
Inträdesbiljetter, kulturevenemang (061 ... 063)
Personmuseer, museer (061 ... 063)
Vetenskapliga samfund (061 ... 063)
Konstevenemang, kulturevenemang (061 ... 063)
Landskapsmuseer (061 ... 063)
Konferenser (061 ... 063)
Samlingar, museer (061 ... 063)
Samfundsverksamhet, samfund (061 ... 063)
Vandringsutställningar, kulturpolitik (061 ... 063)
Donatorer, kulturpolitik (061 ... 063)
Festivaler (061 ... 063)
Sammankomster (061 ... 063)
Dataarkiv, arkiv (061 ... 063)
Icke-vinstsyftande organisationer, föreningar, sällskap (061 ... 063)
Verksamhetsmodeller, kulturorganisationer, -institutioner och -evenemang (061 ... 063)
Lokaler, tilat, musei- och utställningslokaler (061 ... 063)
Sällskap (061 ... 063)
Lokalsamlingar, museer (061 ... 063)
Författarhem, hemmuseer (061 ... 063)
Handlingsmodeller, kulturorganisationer, -institutioner och -evenemang (061 ... 063)
Non-profit-organisationer, föreningar, sällskap (061 ... 063)
Understödsföreningar (061 ... 063)
Utställningsverksamhet (061 ... 063)
Utställningslokaler (061 ... 063)
Nationalarkiv (061 ... 063)
Utställningar, kulturpolitik (061 ... 063)
Kulturfonder (061 ... 063)
Besökarundersökningar, museer (061 ... 063)
Nöjen, festveckor (061 ... 063)
Utställningspublikationer (061 ... 063)
Programarkiv (061 ... 063)
Finansiärer, kulturpolitik (061 ... 063)
Elektroniska arkiv, arkiv (061 ... 063)
Nobelpristagare (063)
Kulturmöten (061 ... 063)
Kotkaniemi, hemmuseer (061 ... 063)
Ambulerande utställningar (061 ... 063)
Fonografarkiv, arkiv (061 ... 063)
Fornföremål, museer (061 ... 063)
Skivarkiv, arkiv (061 ... 063)
Nobelstiftelsen (063)
URI
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:hklj:063
Lataa tämä käsite: