skip to main content

Finto

Sisällön kieli

YHTEISKUNTATIETEET > OIKEUSTIEDE > Julkisoikeus > Valtiosääntöoikeus
KÄYTETTÄVÄ TERMI
332.1Valtiosääntöoikeus  
TYYPPI
 • hklj-luokka

YLÄKÄSITE
ASSOSIATIIVISET KÄSITTEET
OHJAUSTERMIT
 • Aatteelliset järjestöt, yhdistyslainsäädäntö (332.1)
 • Aatteelliset yhdistykset, yhdistyslainsäädäntö (332.1)
 • Alaikäiset, kansalaisoikeudet (332.1)
 • Asiakasrekisterit, rekisterit, tietosuojalainsäädäntö (332.1)
 • Asiakirjajulkisuus (332.1)
 • Atk, lainsäädäntö (332.1)
 • Atk-oikeus (332.1)
 • Atk-rikokset, tietosuojalainsäädäntö (332.1)
 • Biopankit, intimiteettisuojalait (332.1)
 • Crackerointi, tietosuojalainsäädäntö (332.1)
 • Hakkerit, tietosuojalainsäädäntö (332.1)
 • Hakkerointi, tietosuojalainsäädäntö (332.1)
 • Henkilökohtainen koskemattomuus, lainsäädäntö (332.1)
 • Henkilöoikeus (332.1)
 • Henkilörekisterilaki (332.1)
 • Henkilörekisteririkokset, tietosuojalainsäädäntö (332.1)
 • Henkilörekisterit, tietosuojalainsäädäntö (332.1)
 • Häirintä, kotirauha (332.1)
 • Identiteettisuoja, lainsäädäntö (332.1)
 • Identiteettivarkaus, atk-rikokset, tietosuojalainsäädäntö (332.1)
 • Ilmaisunvapaus, kansalaisoikeuslait (332.1)
 • Ilmaisuvapaus, kansalaisoikeuslait (332.1)
 • Informaatio-oikeus (332.1)
 • Informaatiopolitiikka, informaatio-oikeus (332.1)
 • Intimiteettisuoja, lainsäädäntö (332.1)
 • It-oikeus (332.1)
 • Itsekriminointisuoja, oikeusturva (332.1)
 • Julkisrauha, yksilönsuoja, lainsäädäntö (332.1)
 • Järjestötoiminta, yhdistyslainsäädäntö (332.1)
 • Järjestöt, yhdistyslainsäädäntö (332.1)
 • Jäsenilmoitukset, yhdistyslainsäädäntö (332.1)
 • Jäsenistö, yhdistyslainsäädäntö (332.1)
 • Jäsenluettelot, yhdistyslainsäädäntö (332.1)
 • Jäsenyys, yhdistyslainsäädäntö (332.1)
 • Kaksoiskansalaisuus (332.1)
 • Kansalaisen asema, valtiosääntöoikeus (332.1)
 • Kansalaiset, valtiosääntöoikeus (332.1)
 • Kansalaisluottamus (332.1)
 • Kansalaisoikeudet, lainsäädäntö (332.1)
 • Kansalaistottelemattomuus, lainsäädäntö (332.1)
 • Kansalaisuus, lainsäädäntö (332.1)
 • Kansalaisvelvollisuudet, lainsäädäntö (332.1)
 • Kansallisuus, lainsäädäntö (332.1)
 • Kelpoisuus, vaalikelpoisuus (332.1)
 • Kerhotoiminta, yhdistyslainsäädäntö (332.1)
 • Kielilainsäädäntö (332.1)
 • Kirjesalaisuus, lainsäädäntö (332.1)
 • Kokoontumiset, kokoontumisvapaus (332.1)
 • Kokoontumisvapaus, lainsäädäntö (332.1)
 • Kotipaikka, henkilörekisterilaki (332.1)
 • Kotirauha (332.1)
 • Kotiseutuoikeus (332.1)
 • Krakkerointi, tietosuojalainsäädäntö (332.1)
 • Kudospankit, intimiteettisuojalait (332.1)
 • Kyberhyökkäykset, tietoturvallisuus, lainsäädäntö (332.1)
 • Kyberturvallisuus, lainsäädäntö (332.1)
 • Liikkumisvapaus (332.1)
 • Maine, intimiteettisuojalainsäädäntö (332.1)
 • Mielenosoitukset, kansalaisoikeuslainsäädäntö (332.1)
 • Monikansalaisuus (332.1)
 • Non-profit-organisaatiot, yhdistyslainsäädäntö (332.1)
 • Oikeudet, kansalaisoikeudet (332.1)
 • Oikeussuoja (332.1)
 • Oikeusturva (332.1)
 • Oikeusturvavakuutus, oikeusturva (332.1)
 • Oikeusvarmuus (332.1)
 • Omantunnonvapaus, kansalaisoikeuslainsäädäntö (332.1)
 • Painovapaus (332.1)
 • Persoonallisuuden suoja, lainsäädäntö (332.1)
 • Perusoikeudet, lainsäädäntö (332.1)
 • Perustuslainmukaisuus, Suomi (332.1)
 • Perustuslait, Suomi (332.1)
 • Poliittiset oikeudet, valtiosääntöoikeus (332.1)
 • Protestit, kansalaisoikeuslainsäädäntö (332.1)
 • Puhelinkuuntelu, intimiteettisuojalait (332.1)
 • Puhelinsalaisuus, intimiteettisuojalait (332.1)
 • Radiovastuu, lainsäädäntö (332.1)
 • Rekisterit, tietosuojalainsäädäntö (332.1)
 • Riippumattomuus, valtiosääntöoikeus (332.1)
 • Salaaminen, intimiteettisuojalait (332.1)
 • Salaaminen, tietosuojalainsäädäntö (332.1)
 • Salassapitorikkomukset, tietosuojalainsäädäntö (332.1)
 • Salassapitorikokset, tietosuojalainsäädäntö (332.1)
 • Salassapitovelvollisuus, intimiteettisuojalait (332.1)
 • Salaus, intimiteettisuojalait (332.1)
 • Salaus, tietosuojalainsäädäntö (332.1)
 • Sananvapaus, kansalaisoikeuslait (332.1)
 • Seuratoiminta, yhdistyslainsäädäntö (332.1)
 • Subjektiiviset oikeudet, lainsäädäntö (332.1)
 • Suvereenisuus, valtiosääntöoikeus (332.1)
 • Suvereenius, valtiosääntöoikeus (332.1)
 • Suvereniteetti, valtiosääntöoikeus (332.1)
 • Tasavallan presidentti, Suomen valtiosääntöoikeus (332.1)
 • Tasavertaisuus, kansalaisoikeuslainsäädäntö (332.1)
 • Teleurkinta, tietosuojalainsäädäntö (332.1)
 • Tiedostot, tietosuojalainsäädäntö (332.1)
 • Tieto- ja viestintärikokset, tietosuojalainsäädäntö (332.1)
 • Tietokannat, tietosuojalainsäädäntö (332.1)
 • Tietokonerikokset, tietosuojalainsäädäntö (332.1)
 • Tietoliikennelainsäädäntö (332.1)
 • Tietomurto, tietosuojalainsäädäntö (332.1)
 • Tieto-oikeus (332.1)
 • Tietopankit, tietosuojalainsäädäntö (332.1)
 • Tietorekisterit, tietosuojalainsäädäntö (332.1)
 • Tietosuoja, lainsäädäntö (332.1)
 • Tietotekniikkaoikeus (332.1)
 • Tietoturva, lainsäädäntö (332.1)
 • Tietoturvallisuus, lainsäädäntö (332.1)
 • Tietovarastot, tietosuojalainsäädäntö (332.1)
 • Tietoverkkorikokset, tietosuojalainsäädäntö (332.1)
 • Tietovuoto, tietosuojalainsäädäntö (332.1)
 • Toimeenpanovalta, valtiosääntöoikeus (332.1)
 • Toimeenpano, valtiosääntöoikeus (332.1)
 • Uskonnonvapaus, lainsäädäntö (332.1)
 • Vaalikelpoisuus (332.1)
 • Vaalilainsäädäntö (332.1)
 • Vaitiolovelvollisuus, intimiteettisuojalait (332.1)
 • Vallanjako, valtiosääntöoikeus (332.1)
 • Vallankäyttö, valtiosääntöoikeus (332.1)
 • Valtiomuodot, valtiosääntöoikeus (332.1)
 • Valtio-oikeus (332.1)
 • Valtiopäiväjärjestys, perustuslait (332.1)
 • Valtiosääntöoikeus (332.1)
 • Valtiosääntötuomioistuimet, valtiosääntöoikeus (332.1)
 • Valtio, valtio-oikeus (332.1)
 • Verkkohyökkäykset, tietoturvallisuus, lainsäädäntö (332.1)
 • Verkkoneutraliteetti, tietosuoja, lainsäädäntö (332.1)
 • Verkkotallennus, atk-rikokset, tietosuojalainsäädäntö (332.1)
 • Viestintäoikeus (332.1)
 • Viestintärikokset, tietosuojalainsäädäntö (332.1)
 • Voittoa tavoittelemattomat organisaatiot, yhdistyslainsäädäntö (332.1)
 • Yhdenvertaisuus, kansalaisoikeuslainsäädäntö (332.1)
 • Yhdistykset, yhdistyslainsäädäntö (332.1)
 • Yhdistymisvapaus (332.1)
 • Yhdistyslainsäädäntö (332.1)
 • Yhdistysrekisterit, yhdistyslainsäädäntö (332.1)
 • Yhdistystoiminta, yhdistyslainsäädäntö (332.1)
 • Yksilö, intimiteettisuojalait (332.1)
 • Yksilön oikeusturva (332.1)
 • Yksilönsuoja, lainsäädäntö (332.1)
 • Yksilönvapaus, lainsäädäntö (332.1)
 • Yksityiselämä, intimiteettilainsäädäntö (332.1)
 • Yksityiselämän loukkaaminen, intimiteettilainsäädäntö (332.1)
 • Yksityiselämän suoja, intimiteettilainsäädäntö (332.1)
 • Yksityisyyden loukkaaminen, intimiteettilainsäädäntö (332.1)
 • Yksityisyyden suoja, lainsäädäntö (332.1)
 • Yksityisyys, lainsäädäntö (332.1)
 • Yleishyödylliset yhteisöt, yhdistyslainsäädäntö (332.1)
 • Äänioikeus, kansalaisoikeudet (332.1)
KÄYTTÖHUOMAUTUS
 • Valtiosääntötekstit. Perustuslaki. Valtio-oikeus. Oikeusturva Kansalaisuus. Kansalaisoikeudet. Kansalaisvelvollisuudet Intimiteetti- ja tietosuojalainsäädäntö. Henkilörekisterilaki. Yksityisyyden suoja. Kotirauha Tietoliikennettä ja joukkotiedotusta koskeva lainsäädäntö Yhdistymisvapaus. Yhdistyslainsäädäntö. Kielilainsäädäntö. Vaalilainsäädäntö
MUUNKIELISET TERMIT
Organisationsverksamhet, föreningslagstiftning (332.1)
Vallagstiftning (332.1)
Vävnadsbanker, integritetsskyddslagar (332.1)
Medlemskap, föreningslagstiftning (332.1)
Personrätt (332.1)
Personregister, sekretesslagstiftning (332.1)
Offentlig frid, integritetsskydd, lagstiftning (332.1)
Nätneutralitet, datasekretess, lagstiftning (332.1)
Medborgarens ställning, författningsrätt (332.1)
Rättsskydd (332.1)
Intimitetsskydd, lagstiftning (332.1)
Sammankomster, församlingsfrihet (332.1)
Databanker, datasekretesslagstiftning (332.1)
Nätattacker, dataskydd, lagstiftning (332.1)
Tryckfrihet (332.1)
Grundrättigheter, lagstiftning (332.1)
Informationspolitik, informationsrätt (332.1)
Internetattacker, dataskydd, lagstiftning (332.1)
Crackare, datasekretesslagstiftning (332.1)
Samvetsfrihet, lagstiftning om medborgerliga rättigheter (332.1)
Subjektiva rättigheter, lagstiftning (332.1)
Brevhemlighet, lagstiftning (332.1)
Föreningsregister, föreningslagstiftning (332.1)
Tystnadsplikt, integritetsskyddslagar (332.1)
Skydd för privatlivet, lagstiftning (332.1)
Demonstrationer, lagstiftning om medborgerliga rättigheter (332.1)
Hembygdsrätt (332.1)
Medlemsförteckningar, föreningslagstiftning (332.1)
Sekretess, integritetsskyddslagar (332.1)
ADB, lagstiftning (332.1)
Personregisterlagen (332.1)
Radioansvarighet, lagstiftning (332.1)
Medborgerligt förtroende (332.1)
Civil olydnad, lagstiftning (332.1)
Störning, hemfrid (332.1)
Rykte, integritetsskyddslagstiftning (332.1)
Telefonhemlighet, integritetsskyddslagar (332.1)
Maktutövning, författningsrätt (332.1)
Datorbrott, datasekretesslagstiftning (332.1)
Organisationer, järjestöt, föreningslagstiftning (332.1)
Personregisterbrott, sekretesslagstiftning (332.1)
Individen, integritetsskyddslagar (332.1)
Cyberattacker, dataskydd, lagstiftning (332.1)
Riksdagsordning, grundlagar (332.1)
Kundregister, register, datasekretesslagstiftning (332.1)
Skydd mot självinkriminering, rättsskydd (332.1)
Handlingsoffentlighet (332.1)
Hemfrid (332.1)
Ideella organisationer, föreningslagstiftning (332.1)
Privatlivets skydd, integritetslagstiftning (332.1)
Datarätt (332.1)
Hemlighållande, integritetsskyddslagar (332.1)
Klubbverksamhet, föreningslagstiftning (332.1)
Sekretessbrott, sekretesslagstiftning (332.1)
Samfundsverksamhet, föreningslagstiftning (332.1)
Webbattacker, dataskydd, lagstiftning (332.1)
Föreningar, föreningslagstiftning (332.1)
Telebrott, sekretesslagstiftning (332.1)
Medborgare, författningsrätt (332.1)
Grundlagsenlighet, Finland (332.1)
Informationsläcka, sekretesslagstiftning (332.1)
Telekommunikationslagstiftning (332.1)
Protester, lagstiftning om medborgerliga rättigheter (332.1)
Nätlagring, databrott, datasekretesslagstiftning (332.1)
Föreningslagstiftning (332.1)
Icke-vinstsyftande organisationer, föreningslagstiftning (332.1)
Telefonavlyssning, integritetsskyddslagar (332.1)
Kränkande av privatlivet, integritetslagstiftning (332.1)
Rösträtt, medborgerliga rättigheter (332.1)
Flerfaldigt medborgarskap (332.1)
Rättstrygghet (332.1)
Rättssäkerhet (332.1)
Kommunikationsrätt (332.1)
Jämlikhet, lagstiftning om medborgerliga rättigheter (332.1)
Politiska rättigheter, författningsrätt (332.1)
Republikens president, Finlands författningsrätt (332.1)
Filer, datasekretesslagstiftning (332.1)
Nätbrott, datasekretesslagstiftning (332.1)
Individuell frihet, lagstiftning (332.1)
Yttrandefrihet, lagar om medborgerliga rättigheter (332.1)
Hackare, datasekretesslagstiftning (332.1)
Register, datasekretesslagstiftning (332.1)
Rättigheter, medborgerliga rättigheter (332.1)
Dataskydd, lagstiftning (332.1)
Språklagstiftning (332.1)
Suveränitet, författningsrätt (332.1)
Valbarhet (332.1)
Verkställande makt, författningsrätt (332.1)
Medlemmar, föreningslagstiftning (332.1)
Kunskapsrätt (332.1)
Religionsfrihet, lagstiftning (332.1)
Datalager, datasekretesslagstiftning (332.1)
Statsrätt (332.1)
Personlighetsskydd, lagstiftning (332.1)
Sekretessförseelser, sekretesslagstiftning (332.1)
Staten, statsrätt (332.1)
Datasekretess, lagstiftning (332.1)
Rörelsefrihet (332.1)
Informationsrätt (332.1)
It-rätt (332.1)
Identitetsskydd, lagstiftning (332.1)
Medborgerliga skyldigheter, lagstiftning (332.1)
Integritetskränkning, integritetslagstiftning (332.1)
Informations- och kommunikationsbrott, datasekretesslagstiftning (332.1)
Verkställande, författningsrätt (332.1)
Oavhängighet, författningsrätt (332.1)
Ideella föreningar, föreningslagstiftning (332.1)
Allmännyttiga samfund, föreningslagstiftning (332.1)
Föreningsverksamhet, föreningslagstiftning (332.1)
Medborgarskap, lagstiftning (332.1)
Maktfördelning, författningsrätt (332.1)
Behörighet, valbarhet (332.1)
Informationsbrott, sekretesslagstiftning (332.1)
Rättsskyddsförsäkring, rättsskydd (332.1)
Datasäkerhet, lagstiftning (332.1)
Hemort, personregisterlagen (332.1)
Föreningsfrihet (332.1)
Konstitutionsdomstolar, statsförfattningsrätt (332.1)
Datainbrott, datasekretesslagstiftning (332.1)
Statsskick, författningsrätt (332.1)
Statsförfattningsrätt (332.1)
Hemlighållande, datasekretesslagstiftning (332.1)
Cybersäkerhet, lagstiftning (332.1)
Integritetsskydd, lagstiftning (332.1)
Minderåriga, medborgerliga rättigheter (332.1)
Databrott, datasekretesslagstiftning (332.1)
Församlingsfrihet, lagstiftning (332.1)
Grundlagar, Finland (332.1)
Non-profit-organisationer, föreningslagstiftning (332.1)
Intimitet, lagstiftning (332.1)
Identitetsstöld, databrott, datasekretesslagstiftning (332.1)
Medlemsanmälningar, föreningslagstiftning (332.1)
Biobanker, integritetsskyddslagar (332.1)
Dubbelt medborgarskap (332.1)
Databaser, datasekretesslagstiftning (332.1)
Jämbördighet, lagstiftning om medborgerliga rättigheter (332.1)
Individens rättssäkerhet (332.1)
Personlig integritet, lagstiftning (332.1)
Privatliv, integritetslagstiftning (332.1)
ADB-rätt (332.1)
Nationalitet, lagstiftning (332.1)
Dataregister, datasekretesslagstiftning (332.1)
Medborgerliga rättigheter, lagstiftning (332.1)
URI
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:hklj:332.1
Lataa tämä käsite: