skip to main content

Finto

Sisällön kieli

KÄYTETTÄVÄ TERMI
334.7Arbetsrätt  
TYYPPI
 • hklj-klass

OHJAUSTERMIT
 • Ackordslön, lagstiftning (334.7)
 • Anställningsförhållande, lagstiftning (334.7)
 • Anställningsskydd (334.7)
 • Anställningsvillkor (334.7)
 • APL (334.7)
 • Arbetarskydd, lagstiftning (334.7)
 • Arbete, arbetslagstiftning (334.7)
 • Arbetsavtal (334.7)
 • Arbetsdiskriminering, arbetsrätt (334.7)
 • Arbetsdomstolar (334.7)
 • Arbetsförhållande, anställning, lagstiftning (334.7)
 • Arbetslagstiftning (334.7)
 • Arbetsmarknadsavtal (334.7)
 • Arbetsolycksfall, lagstiftning (334.7)
 • Arbetspensioner, lagstiftning (334.7)
 • Arbetspensionslagstiftning (334.7)
 • Arbetsplikt, arbetslagstiftning (334.7)
 • Arbetsrådet (334.7)
 • Arbetsrätt (334.7)
 • Arbetstid, lagstiftning (334.7)
 • Avtal, kollektivavtal (334.7)
 • Avtalsbrott, kollektivavtal (334.7)
 • Avtalsenlighet, kollektivavtal (334.7)
 • Avtalssystem, kollektivavtal (334.7)
 • Efterföljande, avtal, kollektivavtal (334.7)
 • Entreprenadavtal, arbetsrätt (334.7)
 • Ersättningar, lag om utkomstskydd för arbetslösa (334.7)
 • Funktionärer, tjänste- och arbetsvillkor (334.7)
 • Funktionärskollektivavtal (334.7)
 • Förlikning, sovittelu, arbetsrätt (334.7)
 • Förmåner, arbets-och tjänstekollektivavtal (334.7)
 • Förtroendemannasystem, lagstiftning (334.7)
 • Hyrd arbetskraft, arbetslagstiftning (334.7)
 • Internationell arbetsrätt, Europeiska unionen (334.7)
 • Kollektivavtal (334.7)
 • Kommunernas kollektiv- och tjänstekollektivavtal (334.7)
 • Lediga dagar, arbetstid, lagstiftning (334.7)
 • Lokalavtal, kollektivavtal (334.7)
 • Löner, lagstiftning (334.7)
 • Medbestämmande, lagstiftning (334.7)
 • Merarbete, arbetslagstiftning (334.7)
 • Minimilön, minimipalkka, arbetsrätt (334.7)
 • Minimilön, vähimmäispalkka, arbetsrätt (334.7)
 • Månadslön, lagstiftning (334.7)
 • Nollarbetsavtal (334.7)
 • Periodarbete, arbetstid, lagstiftning (334.7)
 • Riksförlikningsmän, lagstiftning (334.7)
 • SA-förfarande, lagstiftning (334.7)
 • SA-lagen (334.7)
 • Samarbetsförfarande, lagen (334.7)
 • Samarbetsförfarande, lagstiftning (334.7)
 • Samarbetsförhandlingar, lagstiftning (334.7)
 • Semesterlag (334.7)
 • Skydd i arbetet, lagstiftning (334.7)
 • Skydd, suojelu, arbetarskyddslagstiftning (334.7)
 • Specialdomstolar, arbetsdomstol (334.7)
 • Statliga tjänstekollektivavtal (334.7)
 • Statstjänstemän, tjänste- och arbetsvillkor (334.7)
 • Strejkrätt (334.7)
 • Säkerhetsbestämmelser, arbetsskyddslagstiftning (334.7)
 • Säkerhetslagstiftning, arbetsskyddslagstiftning (334.7)
 • Säkerhetsrekommendationer, arbetsskyddslagstiftning (334.7)
 • Tidlön, lagstiftning (334.7)
 • Tilläggsarbete, arbetslagstiftning (334.7)
 • Timlön, lagstiftning (334.7)
 • Tjänsteförhållande, tjänstekollektivavtal (334.7)
 • Tjänsteinnehavare, tjänste- och arbetsvillkor (334.7)
 • Tjänstekollektivavtal (334.7)
 • Tjänstemannapension, lagstiftning (334.7)
 • Tjänstemän, tjänste- och arbetsvillkor (334.7)
 • Tjänster, befattningar, tjänste- och arbetsvillkor (334.7)
 • Tjänstevillkor, lagstiftning (334.7)
 • Uppsägning, lagstiftning (334.7)
 • Uppsägningsskydd (334.7)
 • Vikarier, arbetslagstiftning (334.7)
 • Yrkessjukdomar, lagstiftning (334.7)
 • Yrkesutövare, arbetsrätt (334.7)
 • Övertidsarbete, arbetslagstiftning (334.7)
KÄYTTÖHUOMAUTUS
 • Lagstiftning om kollektiv- och tjänstekollektivavtal. Kollektiv- och tjänstekollektivavtal Lagstiftning om arbetstid, semester, uppsägningsskydd och arbetskonflikter Lagstiftning om arbetspensionsskydd och tjänstepensionsskydd Lagstiftning om arbetarskydd, företagshälsovård och olycksfall i arbetet Lagen om samarbete i företag. Förlikning av arbetstvister. Riksförlikningsmannen. Arbetsdomstolen. Arbetsrådet
MUUNKIELISET TERMIT

suomi

Erikoistuomioistuimet, työtuomioistuin (334.7)
Sovittelu, työoikeus (334.7)
Valtion työntekijät , virka- ja työehdot (334.7)
Virkaehtolainsäädäntö (334.7)
Työehtosopimukset (334.7)
Sopimuksellisuus, työehtosopimukset (334.7)
Yt-laki (334.7)
Työaika, lainsäädäntö (334.7)
Työeläkelainsäädäntö (334.7)
Lakko-oikeus (334.7)
Virkamieseläkkeet, lainsäädäntö (334.7)
Työlainsäädäntö (334.7)
Vapaapäivät, työajat, lainsäädäntö (334.7)
Luottamusmiesjärjestelmä, lainsäädäntö (334.7)
Yhteistoiminta, lainsäädäntö (334.7)
Irtisanominen, lainsäädäntö (334.7)
Tuntipalkka yl., lainsäädäntö (334.7)
Turvallisuusmääräykset, työturvallisuuslainsäädäntö (334.7)
Viranhaltijat, virka- ja työehdot (334.7)
Työsuhdeturva (334.7)
Nollatyösopimukset (334.7)
Työsopimukset (334.7)
Kansainvälinen työoikeus, Euroopan unioni (334.7)
Jaksotyö, työaika, lainsäädäntö (334.7)
Virkaehtosopimukset (334.7)
Työneuvosto (334.7)
Sijaiset, työlainsäädäntö (334.7)
Yt-neuvottelut, lainsäädäntö (334.7)
Yhteistoimintamenettely, lainsäädäntö (334.7)
Vähimmäispalkka, työoikeus (334.7)
Kuukausipalkka, lainsäädäntö (334.7)
Toimiehtosopimukset (334.7)
Noudattaminen, sopimukset, työehtosopimukset (334.7)
Virkasuhde, virkaehtosopimukset (334.7)
Virkamiehet, virka- ja työehdot (334.7)
Paikallinen sopiminen, työehtosopimukset (334.7)
Työsyrjintä, työoikeus (334.7)
Työ, työlainsäädäntö (334.7)
Yt-menettely, lainsäädäntö (334.7)
Suojelu, työsuojelulainsäädäntö (334.7)
TEL (334.7)
Minimipalkka, työoikeus (334.7)
Virat, virka- ja työehdot (334.7)
Työturvallisuus, lainsäädäntö (334.7)
Valtion virkaehtosopimukset (334.7)
Yhteistoimintalaki (334.7)
Lisätyö, työlainsäädäntö (334.7)
Työeläkkeet, lainsäädäntö (334.7)
Edut, työ-ja virkaehtosopimukset (334.7)
Yhteistoimintaneuvottelut, lainsäädäntö (334.7)
Turvallisuuslainsäädäntö, työturvallisuuslainsäädäntö (334.7)
Työsuhde, lainsäädäntö (334.7)
Vuokratyö, työlainsäädäntö (334.7)
Palkat, lainsäädäntö (334.7)
Toimihenkilöt, virka- ja työehdot (334.7)
Vuosilomalaki (334.7)
Työoikeus (334.7)
Sopimusrikkomukset, työehtosopimukset (334.7)
Työsuojelu, lainsäädäntö (334.7)
Sopimukset, työehtosopimukset (334.7)
Ammatinharjoittajat, työoikeus (334.7)
Urakkasopimukset, työoikeus (334.7)
Valtakunnansovittelijat, lainsäädäntö (334.7)
Korvaukset, työttömyysturvalait (334.7)
Työtuomioistuimet (334.7)
Palvelussuhteen ehdot (334.7)
Palvelussuhde, lainsäädäntö (334.7)
Työvelvollisuus, työlainsäädäntö (334.7)
Valtion virkamiehet, virka- ja työehdot (334.7)
Irtisanomissuoja (334.7)
Kuntien työ- ja virkaehtosopimukset (334.7)
Ylityö, työlainsäädäntö (334.7)
Turvallisuusohjeet, työturvallisuuslainsäädäntö (334.7)
Urakkapalkka, lainsäädäntö (334.7)
Työmarkkinasopimukset (334.7)
Sopimusjärjestelmä, työehtosopimukset (334.7)
Aikapalkka, lainsäädäntö (334.7)
Työtapaturmat, lainsäädäntö (334.7)
Ammattitaudit, lainsäädäntö (334.7)
Ammattisairaudet, lainsäädäntö (334.7)
URI
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:hklj:334.7
Lataa tämä käsite: