skip to main content

Finto

Sisällön kieli

SAMHÄLLSVETENSKAP > SOCIOLOGI > Samhällsstruktur
KÄYTETTÄVÄ TERMI
352Samhällsstruktur  
TYYPPI
 • hklj-klass

YLÄKÄSITE
OHJAUSTERMIT
 • Ackulturation, samhällets struktur (352 +)
 • Agrarsamhället (352 +)
 • Alienation, samhällets struktur (352 +)
 • Arbetarbefolkning (352 +)
 • Arbetare, arbetarklassen (352 +)
 • Arbetarklassen (352 +)
 • Aristokrati, samhällets struktur (352 +)
 • Berövande, samhällsstruktur (352 +)
 • Bojarer, aristokrati, samhällets struktur (352 +)
 • Borgare, sociologi (352 +)
 • Borgerlighet, sosiologi (352 +)
 • Borgerskapet, sociologi (352 +)
 • Daliter, kaster, samhällets struktur (352 +)
 • Degeneration, samhällsstruktur (352 +)
 • Dekadens, samhällsstruktur (352 +)
 • Diffusion, social förändring (352 +)
 • Eliter, samhällets struktur (352 +)
 • Elitism, samhällets struktur (352 +)
 • Elitokrati, samhällets struktur (352)
 • Feodalsamhällen (352)
 • Feodalväsendet (352)
 • Folket, samhällets struktur (352 +)
 • Framsteg, samhällsutveckling (352 +)
 • Förtryck, samhällets struktur (352 +)
 • Heterogenitet, samhällsstruktur (352 +)
 • Hierarki, samhällets struktur (352 +)
 • Homogenitet, samhällsstruktur (352 +)
 • Hovdamer, hov, samhällets struktur (352)
 • Hov, samhällets struktur (352 +)
 • Höginkomsttagare, samhällets struktur (352 +)
 • Icke-yrkesverksam befolkning, sociologi (352 +)
 • Industrisamhälle (352 +)
 • Industrisamhällen, sociologi, samhällsstruktur (352 +)
 • Interaktion, samhällets struktur (352 +)
 • Interaktivitet, samhällets struktur (352 +)
 • Jordägare, samhällets struktur (352 +)
 • Jämbördighet, samhällets struktur (352 +)
 • Jämlikhet, samhällets struktur (352 +)
 • Kapitalism, samhällets struktur (352 +)
 • Kapitalistiska samhällen (352 +)
 • Kaster, samhällets struktur (352 +)
 • Kastlösa, samhällets struktur (352 +)
 • Kastväsen, samhällets struktur (352 +)
 • Klaner, samhällets struktur (352 +)
 • Klassamhälle (352 +)
 • Klasskamp, samhällets struktur (352 +)
 • Klassmotsättningar, samhällsstruktur (352 +)
 • Klassteori (352 +)
 • Klasstruktur (352 +)
 • Kolonialistiska samhällen (352 +)
 • Lönearbetare, samhällsklasser (352 +)
 • Makrosociologi (352 +)
 • Maktstrukturer, samhällets struktur (352 +)
 • Matriarkalitet, samhällets struktur (352 +)
 • Matriarkat, samhällets struktur (352 +)
 • Medelklassen, sociologi (352 +)
 • Mekanismer, samhällsmekanismer (352 +)
 • Meritokrati, samhällets struktur (352 +)
 • Modernisering, samhällets struktur (352 +)
 • Modern, samhällets struktur (352 +)
 • Mänskliga gemenskaper, samhällets struktur (352 +)
 • Näringsidkare, samhällets struktur (352 +)
 • Oberörbara, kaster, samhällets struktur (352 +)
 • Patriarkalitet, samhällets struktur (352 +)
 • Patriarkat, samhällets struktur (352 +)
 • Politisk elit, samhällets struktur (352 +)
 • Postindustriellt samhälle (352 +)
 • Postmodernism, samhällets struktur (352 +)
 • Postmodern, samhällets struktur (352 +)
 • Privilegier, juridik, samhällets struktur (352 +)
 • Proletariat, samhällsklasser (352 +)
 • Prästerskapet, samhällsklasser (352 +)
 • Prästeståndet, samhällsklasser (352 +)
 • Rika, samhällets struktur (352 +)
 • Risksamhälle, samhällets struktur (352 +)
 • Samfund, samhällets struktur (352 +)
 • Samfundsstruktur (352 +)
 • Samhällsförhållanden (352 +)
 • Samhällsförändring, samhällets struktur (352 +)
 • Samhällsklasser, samhällsstruktur (352 +)
 • Samhällskritik, samhällssystem (352 +)
 • Samhällsstruktur (352 +)
 • Samhällsstruktur, samhällssystem (352 +)
 • Samhällsställning, samhällets struktur (352 +)
 • Samhällssystem (352 +)
 • Samhällsutveckling (352 +)
 • Senmodernism, samhällets struktur (352 +)
 • Senmodern, samhällets struktur (352 +)
 • Släktsamhällen, samhällets struktur (352 +)
 • Sociala konflikter, samhällets struktur (352 +)
 • Sociala strukturer (352 +)
 • Sociala system, samhällets struktur (352 +)
 • Social bakgrund, samhällets struktur (352 +)
 • Social förändring, samhällets struktur (352 +)
 • Social interaktion, samhällets struktur (352 +)
 • Socialistiska samhällen, samhällets struktur (352 +)
 • Social miljö, samhällets struktur (352 +)
 • Social rättvisa, samhällets struktur (352 +)
 • Social rörlighet, samhällets struktur (352 +)
 • Social skiktning, samhällets struktur (352 +)
 • Social status, samhällets struktur (352 +)
 • Social struktur, samhällets struktur (352 +)
 • Socialt system, samhällets struktur (352 +)
 • Social upphöjning, samhällets struktur (352 +)
 • Socioekonomiska faktorer, samhällets struktur (352 +)
 • Socioekonomisk ställning, samhällets struktur (352 +)
 • Specialisering, samhällets struktur (352 +)
 • Status, samhällets struktur (352 +)
 • Strukturomvandling (352)
 • Strukturomvandling, samhälle (352 +)
 • Struktur, rakenne, samhällets struktur (352 +)
 • Struktur, struktuuri, samhällets struktur (352 +)
 • Ståndcirkulation (352 +)
 • Ståndssamhälle (352 +)
 • Ständer (352 +)
 • Tjänare, samhällsklasser (352 +)
 • Tjänstefolk, samhällsklasser (352 +)
 • Unga vuxna, ställning i samhället (352 +)
 • Utsugning, samhällsstruktur (352 +)
 • Vuxna, ställning i samhället (352 +)
 • Växelverkan, samhällets struktur (352 +)
 • Yrkesaktiv befolkning, ställning i samhället (352 +)
 • Yrkesbyte, social rörlighet (352 +)
 • Yrkesmässig fördelning, sociologi (352 +)
 • Yrkesrörlighet, samhällets struktur (352 +)
 • Yrkesstruktur, samhällets struktur (352 +)
 • Yrkesutövare, sociologi (352 +)
 • Yrkesverksam befolkning, sociologi (352 +)
 • Överklassen, samhällets struktur (352 +)
KÄYTTÖHUOMAUTUS
 • Samhällenas, samhällssystemens och samhällsklassernas sociologi och utveckling Släktsamhällen. Slavsamhällen. Feodala samhällen. Kolonialistiska samhällen. Kapitalistiska samhällen. Socialistiska samhällen Social stratifiering. Social rörlighet. Social integration. Kaster. Ständer. Ståndscirkulation. Borgerskap. Arbetarbefolkning. Bönder. Medelklassen
MUUNKIELISET TERMIT
Säädyt (352 +)
Akkulturaatio, yhteiskunnan rakenne (352 +)
Erikoistuminen, yhteiskunnan rakenne (352 +)
Makrososiologia (352 +)
Nuoret aikuiset, asema yhteiskunnassa (352 +)
Yhteiskuntajärjestelmät (352 +)
Sosiaaliset ristiriidat, yhteiskunnan rakenne (352 +)
Status, yhteiskunnan rakenne (352 +)
Sosiaalinen tausta, yhteiskunnan rakenne (352 +)
Riisto, yhteiskunnan rakenne (352 +)
Sosiaalinen kerrostuneisuus, yhteiskunnan rakenne (352 +)
Rakennemuutos (352)
Jälkimoderni, yhteiskunnan rakenne (352 +)
Yhteiskuntarakenne (352 +)
Edistys, yhteiskuntakehitys (352 +)
Kastijärjestelmä, yhteiskunnan rakenne (352 +)
Yhteisöt, yhteiskunnan rakenne (352 +)
Palkkatyöläiset, yhteiskuntaluokat (352 +)
Ammatinvaihto, sosiaalinen liikkuvuus (352 +)
Dekadenssi, yhteiskunnan rakenne (352 +)
Yhteiskuntarakenne, yhteiskuntajärjestelmät (352 +)
Yläluokka, yhteiskunnan rakenne (352 +)
Poliittinen eliitti, yhteiskunnan rakenne (352 +)
Meritokratia, yhteiskunnan rakenne (352 +)
Klaanit, yhteiskunnan rakenne (352 +)
Rikkaat, yhteiskunnan rakenne (352 +)
Aristokratia, yhteiskunnan rakenne (352 +)
Ammatillinen liikkuvuus, yhteiskunnan rakenne (352 +)
Teollinen yhteiskunta (352 +)
Kastit, yhteiskunnan rakenne (352 +)
Sosiaalinen järjestelmä, yhteiskunnan rakenne (352 +)
Luokkayhteiskunta (352 +)
Etuoikeudet, yhteiskunnan rakenne (352 +)
Yhteiskuntakritiikki, yhteiskuntajärjestelmät (352 +)
Hovit, yhteiskunnan rakenne (352 +)
Homogeenisuus, yhteiskunnan rakenne (352 +)
Patriarkaatti, yhteiskunnan rakenne (352 +)
Ylimysvalta, yhteiskunnan rakenne (352)
Sorto, yhteiskunnan rakenne (352 +)
Säätykierto (352 +)
Interaktiivisuus, yhteiskunnan rakenne (352 +)
Dalitit, kastit, yhteiskunnan rakenne (352 +)
Sukulaisyhteiskunnat, yhteiskunnan rakenne (352 +)
Sosiaalinen ympäristö, yhteiskunnan rakenne (352 +)
Kapitalismi, yhteiskunnan rakenne (352 +)
Luokkarakenne (352 +)
Riistäminen, yhteiskunnan rakenne (352 +)
Sosioekonomiset tekijät, yhteiskunnan rakenne (352 +)
Rakennemuutos, yhteiskunta (352 +)
Kapitalistiset yhteiskunnat (352 +)
Yhteiskuntakehitys (352 +)
Elinkeinonharjoittajat, yhteiskunnan rakenne (352 +)
Postmoderni, yhteiskunnan rakenne (352 +)
Eliitit, yhteiskunnan rakenne (352 +)
Sosiaalinen vuorovaikutus, yhteiskunnan rakenne (352 +)
Papisto, yhteiskuntaluokat (352 +)
Patriarkaalisuus, yhteiskunnan rakenne (352 +)
Työväestö (352 +)
Jälkiteollinen yhteiskunta (352 +)
Ihmisyhteisöt, yhteiskunnan rakenne (352 +)
Elitismi, yhteiskunnan rakenne (352 +)
Hovinaiset, hovit, yhteiskunnan rakenne (352)
Sosiaaliset järjestelmät, yhteiskunnan rakenne (352 +)
Ammattirakenne, yhteiskunnan rakenne (352 +)
Palvelijat, yhteiskuntaluokat (352 +)
Feodaaliyhteiskunnat (352)
Proletariaatti, yhteiskuntaluokat (352 +)
Palvelusväki, yhteiskuntaluokat (352 +)
Kastittomat, yhteiskunnan rakenne (352 +)
Interaktio, yhteiskunnan rakenne (352 +)
Luokkataistelu, yhteiskunnan rakenne (352 +)
Yhteiskuntaluokat, yhteiskunnan rakenne (352 +)
Luokkaristiriidat, yhteiskunnan rakenne (352 +)
Yhteiskunnallinen muutos, yhteiskunnan rakenne (352 +)
Ammatissa toimiva väestö, sosiologia (352 +)
Feodaalilaitos (352)
Sääty-yhteiskunta (352 +)
Modernisaatio, yhteiskunnan rakenne (352 +)
Ammatinharjoittajat, sosiologia (352 +)
Tasavertaisuus, yhteiskunnan rakenne (352 +)
Teollisuusyhdyskunnat, sosiologia, yhdyskuntarakenne (352 +)
Dalit, kastit, yhteiskunnan rakenne (352 +)
Yhteiskuntaolot (352 +)
Yhteiskunnallinen asema, yhteiskunnan rakenne (352 +)
Rakenne, yhteiskunnan rakenne (352 +)
Aktiiviväestö, asema yhteiskunnassa (352 +)
Sosiaaliset rakenteet (352 +)
Riskiyhteiskunta, yhteiskunnan rakenne (352 +)
Sosiaalinen liikkuvuus, yhteiskunnan rakenne (352 +)
Maanomistajat, yhteiskunnan rakenne (352 +)
Sosialistiset yhteiskunnat, yhteiskunnan rakenne (352 +)
Hierarkia, yhteiskunnan rakenne (352 +)
Ammatissa toimimaton väestö, sosiologia (352 +)
Kansa, yhteiskunnan rakenne (352 +)
Pappissääty, yhteiskuntaluokat (352 +)
Mekanismit, yhteiskunnalliset mekanismit (352 +)
Sosiaalinen rakenne, yhteiskunnan rakenne (352 +)
Sosiaalinen nousu, yhteiskunnan rakenne (352 +)
Postmodernismi, yhteiskunnan rakenne (352 +)
Valtarakenteet, yhteiskunnan rakenne (352 +)
Työväenluokka (352 +)
Struktuuri, yhteiskunnan rakenne (352 +)
Aikuiset, asema yhteiskunnassa (352 +)
Vieraantuminen, yhteiskunnan rakenne (352 +)
Vuorovaikutteisuus, yhteiskunnan rakenne (352 +)
Heterogeenisuus, yhteiskunnan rakenne (352 +)
Yhdenvertaisuus, yhteiskunnan rakenne (352 +)
Rappio, yhteiskunnan rakenne (352 +)
Vuorovaikutus, yhteiskunnan rakenne (352 +)
Matriarkaatti, yhteiskunnan rakenne (352 +)
Sosiaalinen asema, yhteiskunnan rakenne (352 +)
Suurituloiset, yhteiskunnan rakenne (352 +)
Moderni, yhteiskunnan rakenne (352 +)
Yhdyskuntarakenne (352 +)
Kolonialistiset yhteiskunnat (352 +)
Uudenaikaistuminen, yhteiskunnan rakenne (352 +)
Jälkimodernismi, yhteiskunnan rakenne (352 +)
Diffuusio, sosiaalinen muutos (352 +)
Porvaristo, sosiologia (352 +)
Agraariyhteiskunta (352 +)
Porvarillisuus, sosiologia (352 +)
Sosiaalinen muutos, yhteiskunnan rakenne (352 +)
Sosioekonominen asema, yhteiskunnan rakenne (352 +)
Luokkateoria (352 +)
Pajarit, aristokratia, yhteiskunnan rakenne (352 +)
Ammatillinen jakautuminen, sosiologia (352 +)
Keskiluokka, sosiologia (352 +)
Porvarit, sosiologia (352 +)
Sosiaalinen oikeudenmukaisuus, yhteiskunnan rakenne (352 +)
Paariat, kastit, yhteiskunnan rakenne (352 +)
Nykyaikaistuminen, yhteiskunnan rakenne (352 +)
Matriarkaalisuus, yhteiskunnan rakenne (352 +)
Työläiset, työväenluokka (352 +)
URI
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:hklj:352
Lataa tämä käsite: