skip to main content

Finto

Sisällön kieli

KÄYTETTÄVÄ TERMI
368.3Levnadsstandard. Konsumtion  
TYYPPI
 • hklj-klass

OHJAUSTERMIT
 • Ackordslön (368.3)
 • Alienation, utslagning, fattigdom (368.3)
 • Arbete, löner (368.3)
 • Arbetsförhållande, anställning, löneadministration (368.3)
 • Arbetsinkomster, avlöning (368.3)
 • Arvoden, lönepolitik (368.3)
 • Avgångsbidrag (368.3)
 • Avlöning (368.3)
 • Avlöningssystem (368.3)
 • Avtalslön (368.3)
 • Bankrutt, personlig (368.3)
 • Basbehov, levnadsstandard, konsumtion (368.3)
 • Basförnödenheter, konsumtion (368.3)
 • Basinkomst (368.3)
 • Basservice, välfärdsstat (368.3)
 • Behov, levnadsstandard, konsumtion (368.3)
 • Betalningsberedskap, personlig (368.3)
 • Betalningsförmåga, personlig (368.3)
 • Betalningsoförmåga, personlig (368.3)
 • Betalningssvårigheter, personliga (368.3)
 • Betalningsvilja (368.3)
 • Bli rik, levnadsstandard (368.3)
 • BNP (368.3)
 • Bojkott, konsumentbojkotter (368.3)
 • Bonusar, lönepolitik (368.3)
 • Bruttonationalprodukt (368.3)
 • Burgenhet (368.3)
 • Dagpenning, löner (368.3)
 • Distributiv rättvisa, social rättvisa (368.3)
 • Egendom, levnadsstandard (368.3)
 • Ekonomisk ställning, levnadsstandard, välfärd (368.3)
 • Ekonomiskt läge, levnadsstandard, välfärd (368.3)
 • Ekonomiskt tillstånd, levnadsstandard, välfärd (368.3)
 • Ekonomisk välfärd (368.3)
 • Engångsartiklar, konsumtion (368.3)
 • ESK-rättigheter, levnadsstandard, välfärdsstat (368.3)
 • Fattiga (368.3)
 • Fattigdom (368.3)
 • Fattigdom, i utvecklade länder (368.3)
 • Fattigdom, välfärdsforskning (368.3)
 • Flitfällor (368.3)
 • Flitfällor, löner (368.3)
 • Fördelning, inkomstfördelning (368.3)
 • Förlikning, sovittelu, personliga konkurser (368.3)
 • Förmåner, avlöning (368.3)
 • Förmögenhet (368.3)
 • Förvärvsinkomster (368.3)
 • Gemensamt ansvar, välfärdsstat (368.3)
 • Generationsbokföring (368.3)
 • Generationsbokföring, välfärd (368.3)
 • Grundtrygghet, psykologi, välfärdsstat (368.3)
 • Grundtrygghet, utkomststöd, välfärdsstat (368.3)
 • Gäldenär, skuldsättning (368.3)
 • Hemhushåll, konsumtion, levnadsstandard (368.3)
 • Hunger, fattigdom (368.3)
 • Hungersnöd, fattigdom (368.3)
 • Hushåll, konsumtion, levnadsstandard (368.3)
 • Höginkomsttagare, levnadsstandard, inkomstfördelning (368.3)
 • Inhemska produkter, konsumtion (368.3)
 • Inkomstbildning (368.3)
 • Inkomster (368.3)
 • Inkomstfördelning (368.3)
 • Inkomstnivå (368.3)
 • Inkomstpolitik (368.3)
 • Inkomstskillnader (368.3)
 • Inpo (368.3)
 • Insolvens, personlig (368.3)
 • Intressegrupper, eturyhmät, konsumenter (368.3)
 • Intressegrupper, intressiryhmär, konsumenter (368.3)
 • Jämbördighet, levnadsstandard (368.3)
 • Jämlikhet, levnadsstandard (368.3)
 • Jämställdhet, avlöning (368.3)
 • Jämställdhetspolitik, avlöning (368.3)
 • Kapitalvaror (368.3)
 • Konkursbon, personlig konkurs (368.3)
 • Konkurs, personlig (368.3)
 • Konsumentbeteende (368.3)
 • Konsumenter (368.3)
 • Konsumentombudsmän, konsumentpolitik (368.3)
 • Konsumentpolitik (368.3)
 • Konsumentpriser, konsumentprisindex (368.3)
 • Konsumentprisindex (368.3)
 • Konsumentskap (368.3)
 • Konsumentundersökning (368.3)
 • Konsumism, konsumtion (368.3)
 • Konsumtion (368.3)
 • Konsumtion, nationalekonomi (368.3)
 • Konsumtionsbeteende (368.3)
 • Konsumtionsforskning (368.3)
 • Konsumtionskultur (368.3)
 • Konsumtionssociologi (368.3)
 • Konsumtionsutgifter, hushållsekonomi (368.3)
 • Konsumtionsvanor (368.3)
 • Konsumtionsvaror (368.3)
 • Kultursedlar, lönepolitik (368.3)
 • Köpare (368.3)
 • Köpbeslut, konsumtion (368.3)
 • Köpbeteende (368.3)
 • Köpkraft (368.3)
 • Levnadsförhållanden, fattigdom (368.3)
 • Levnadsförhållanden, levnadsstandard (368.3)
 • Levnadsförhållanden, välfärd (368.3)
 • Levnadskostnader (368.3)
 • Levnadskostnadsindex (368.3)
 • Levnadsstandard (368.3)
 • Likalönsprincipen (368.3)
 • Likvidation, personlig konkurs (368.3)
 • Likviditet, personlig (368.3)
 • Livskvalitet, levnadsstandard (368.3)
 • Livsmedelsbrist, fattigdom (368.3)
 • Livsmedelshjälp, fattigdom (368.3)
 • Livspolitik, välfärd (368.3)
 • Lunchkuponger, lönepolitik (368.3)
 • Lyx, levnadsstandard, konsumtion (368.3)
 • Lyxvaror, levnadsstandard, konsumtion (368.3)
 • Lågavlönade (368.3)
 • Låginkomsttagare, levnadsstandard (368.3)
 • Löneadministration (368.3)
 • Lönebildning (368.3)
 • Lönefordringar (368.3)
 • Löneförhöjning (368.3)
 • Löneklyftor (368.3)
 • Lönenivå (368.3)
 • Lönepolitik (368.3)
 • Löner (368.3)
 • Löneskillnader (368.3)
 • Lönesystem (368.3)
 • Lönetillägg (368.3)
 • Löntagare (368.3)
 • Lösdriveri, fattigdom (368.3)
 • Medborgarlön (368.3)
 • Mindrebemedlade, levnadsstandard (368.3)
 • Minimilön, minimipalkka (368.3)
 • Minimilön, minimipalkka, lönepolitik (368.3)
 • Minimilön, vähimmäispalkka (368.3)
 • Minimilön, vähimmäispalkka, lönepolitik (368.3)
 • Minimitrygghet, välfärdsstat (368.3)
 • Motionssedlar, lönepolitik (368.3)
 • Månadslön (368.3)
 • Nationalinkomst (368.3)
 • Nationalprodukt (368.3)
 • Naturaförmåner, lönepolitik (368.3)
 • Nettonationalprodukt (368.3)
 • Nyskifte, levnadsstandard (368.3)
 • Nyttigheter, konsumtion (368.3)
 • Näringstillförsel, fattigdom (368.3)
 • Näringsämnesbrist, fattigdom (368.3)
 • Ojämställdhet, levnadsstandard (368.3)
 • Otrygghet, fattigdom och utslagning (368.3)
 • Penninghantering, konsumtion, levnadsstandard (368.3)
 • Personalbostäder, lönepolitik (368.3)
 • Personalförmåner, lönepolitik (368.3)
 • Personliga konkurser (368.3)
 • Prestationslön (368.3)
 • Privathushåll, konsumtion, levnadsstandard (368.3)
 • Provisioner, löner (368.3)
 • Relativ fattigdom, levnadsstandard (368.3)
 • Restantier, personliga betalningsstörningar (368.3)
 • Resultatlön (368.3)
 • Resultatpremier (368.3)
 • Rika, levnadsstandard, inkomstfördelning (368.3)
 • Rikedom (368.3)
 • Riskfaktorer, utslagning (368.3)
 • Samhälleliga effekter, levnadsstandard, fattigdom (368.3)
 • Samhälleligt ansvar, välfärdsstat (368.3)
 • Samhällsansvar, välfärdsstat (368.3)
 • Samhällsetik, välfärdsstat (368.3)
 • Samhällsförhållanden, välfärdsamhället (368.3)
 • Samhällsförändring, välfärdsstat (368.3)
 • Samhällskritik, välfärdsstat (368.3)
 • Samhällsproblem, fattigdom (368.3)
 • Samhällsstruktur, levnadsstandard, inkomstfördelning (368.3)
 • Samhällsställning, levnadsstandard (368.3)
 • Samverkande konsumtion, konsumtion (368.3)
 • Serviceföretag, servicesektorn (368.3)
 • Shopping (368.3)
 • Skulder, personliga skulder (368.3)
 • Skuldrådgivning (368.3)
 • Skuldsanering, personliga skulder (368.3)
 • Skuldsättning, personliga skulder (368.3)
 • Sociala effekter, levnadsstandard, fattigdom (368.3)
 • Sociala indikatorer, levnadsstandard (368.3)
 • Sociala problem, fattigdom (368.3)
 • Social bakgrund, levnadsstandard (368.3)
 • Social miljö, levnadsstandard (368.3)
 • Social rättvisa, fattigdom (368.3)
 • Social rättvisa, inkomstfördelning (368.3)
 • Social rättvisa, välfärdsstat (368.3)
 • Social rörlighet, levnadsstandard (368.3)
 • Social skiktning, levnadsstandard (368.3)
 • Socialstat (368.3)
 • Social status, levnadsstandard (368.3)
 • Social struktur, levnadsstandard (368.3)
 • Socialt ansvar, välfärdsstat (368.3)
 • Social upphöjning, levnadsstandard (368.3)
 • Socioekonomiska faktorer, levnadsstandard (368.3)
 • Socioekonomisk ställning, levnadsstandard (368.3)
 • Solidarisk lönepolitik (368.3)
 • Solidaritet, välfärdsstat (368.3)
 • Soliditet, levnadsstandard (368.3)
 • Specialisering, näringsstruktur (368.3)
 • Statstjänstemän, lönepolitik (368.3)
 • Status, levnadsstandard (368.3)
 • Säkerhet, trygghet, välfärdsstat (368.3)
 • Sämre lottade, fattigdom (368.3)
 • Tidlön (368.3)
 • Tiggare, fattigdom (368.3)
 • Tillgång, förbrukning (368.3)
 • Timlön (368.3)
 • Tjänstebilar, lönepolitik (368.3)
 • Tjänsteförmåner, lönepolitik (368.3)
 • Tjänsteinnehavare, lönepolitik (368.3)
 • Tjänstemän, lönepolitik (368.3)
 • Tjänster, befattningar, lönepolitik (368.3)
 • Tjänstesamhälle, välfärdsstat, levnadsstandard (368.3)
 • Tredje sektorn, välfärdsamhället (368.3)
 • Undernäring, fattigdom (368.3)
 • Uppdelning, uppdelning av inkomster (368.3)
 • Uppmuntran, lönepolitik (368.3)
 • Uppmuntringar, lönepolitik (368.3)
 • Utanförskap, ulkopuolisuus, fattigdom (368.3)
 • Utjämning, inkomstskillnader (368.3)
 • Utkomst (368.3)
 • Utslagna, fattigdom (368.3)
 • Utslagning, fattigdom (368.3)
 • Valfrihet, konsumtion (368.3)
 • Välfärd (368.3)
 • Välfärdsekonomi (368.3)
 • Välfärdsstat (368.3)
 • Välsituerade, levnadsstandard (368.3)
 • Välstånd (368.3)
 • Värdeföremål, förmögenhet (368.3)
 • Överflöd, levnadsstandard, konsumtion (368.3)
KÄYTTÖHUOMAUTUS
 • Nationalinkomst. Nationalproduktion. Levnadsstandard. Ekonomiskt välstånd. Välfärdsstaten Inkomstfördelning. Inkomstpolitik. Den offentliga och privata sektorns lönepolitik. Avlöning. Lönesystem. Löneadministration Konsumtion i allmänhet. Konsumentpolitik i allmänhet. Konsumentens ställning i allmänhet Underutveckling och fattigdom i de utvecklade länderna. Personliga konkurser. Skuldsanering. Överskuldsatta Konsumtion av enskilda produkter eller produktgrupper klassificeras enligt produkten
MUUNKIELISET TERMIT
Elintaso (368.3)
Jakautuminen, tulonjako (368.3)
Yhteiskunnalliset vaikutukset, elintaso, köyhyys (368.3)
Peruspalvelut, hyvinvointivaltio (368.3)
Aikapalkka (368.3)
Sosioekonomiset tekijät, elintaso (368.3)
Velat, henkilökohtaiset velat (368.3)
Ostokäyttäytyminen (368.3)
Köyhyys (368.3)
Palkkajärjestelmät (368.3)
Kulutus (368.3)
Kansantulo (368.3)
Tulopolitiikka (368.3)
Suurituloiset, elintaso, tulonjako (368.3)
Kuluttajahintaindeksi (368.3)
Suorituspalkka (368.3)
Valinnanvapaus, kulutus (368.3)
Kannustus, palkkapolitiikka (368.3)
Bruttokansantuote (368.3)
Kertakäyttötuotteet, kulutus (368.3)
Palkansaajat (368.3)
Viranhaltijat, palkkapolitiikka (368.3)
Kannustimet, palkkapolitiikka (368.3)
Jakamistalous, kulutus (368.3)
Palveluyritykset, palvelusektori (368.3)
Tuloerot (368.3)
Turvattomuus, köyhyys, syrjäytyneisyys (368.3)
Kuluttajapolitiikka (368.3)
Kulutussosiologia (368.3)
Elämänpolitiikka, hyvinvointi (368.3)
Vakavaraisuus, elintaso (368.3)
Selvitystila, henkilökohtainen konkurssi (368.3)
Kulutuskäyttäytyminen (368.3)
Vararikko, henkilökohtainen (368.3)
Arvoesineet, varallisuus (368.3)
Kolmas sektori, hyvinvointivaltio (368.3)
Liikuntasetelit , palkkapolitiikka (368.3)
Kuluttajat (368.3)
Syrjäytyminen, köyhyys (368.3)
Velkaantuminen, henkilökohtaiset velat (368.3)
Solidaarinen palkkapolitiikka (368.3)
Edut, palkkaus (368.3)
Köyhtyminen, kehittyneissä maissa (368.3)
Yhteiskuntaolot, hyvinvointivaltio (368.3)
Työsuhdeautot, palkkapolitiikka (368.3)
Taloudellinen tilanne, elintaso, hyvinvointi (368.3)
Jakaantuminen, tulonjako (368.3)
Yhteiskunnalliset ongelmat, köyhyys (368.3)
Maksuvaikeudet, henkilökohtaiset (368.3)
Tulospalkka (368.3)
Likviditeetti, henkilökohtainen (368.3)
Yhteiskuntavaikutukset, elintaso, köyhyys (368.3)
Tasa-arvoisuus, palkkaus (368.3)
Ylellisyys, elintaso, kulutus (368.3)
Yhteisvastuu, hyvinvointivaltio (368.3)
Provisiot, palkat (368.3)
Riskitekijät, syrjäytyminen (368.3)
Ostajat (368.3)
Taloudellinen hyvinvointi (368.3)
Hyvinvointi (368.3)
Tupo (368.3)
Yhteiskuntarakenne, elintaso, tulonjako (368.3)
Vähimmäisturva, hyvinvointivaltio (368.3)
Kuluttajuus (368.3)
Elinkustannusindeksi (368.3)
Nettokansantuote (368.3)
Nälkä, köyhyys (368.3)
Päivärahat, palkat (368.3)
Maksukyky, henkilökohtainen (368.3)
Perushyödykkeet, kulutus (368.3)
Kuluttajakäyttäytyminen (368.3)
Ostovoima (368.3)
Hyväosaisuus, elintaso (368.3)
Sosiaalinen oikeudenmukaisuus, tulonjako (368.3)
Kestohyödykkeet (368.3)
Kulttuurisetelit , palkkapolitiikka (368.3)
Suhteellinen köyhyys, elintaso (368.3)
Köyhyys, elintasotutkimus (368.3)
Saatavuus, kulutus (368.3)
Yhteiskunnallinen asema, elintaso (368.3)
Velkaneuvonta (368.3)
Taloudellinen tila, elintaso, hyvinvointi (368.3)
Palkkaus (368.3)
Sosiaalinen asema, elintaso (368.3)
Sosiaalinen tausta, elintaso (368.3)
Palkanlisät (368.3)
Elinolot, köyhyys (368.3)
Perustulo (368.3)
Sosiaalinen oikeudenmukaisuus, köyhyys (368.3)
Yhteiskuntakritiikki, hyvinvointivaltio (368.3)
Perusturvallisuus, hyvinvointivaltio (368.3)
Bonukset, palkkapolitiikka (368.3)
Tulospalkkiot (368.3)
Konsumerismi, kulutus (368.3)
Aliravitsemus, köyhyys (368.3)
Kotitaloudet, kulutus, elintaso (368.3)
Sosioekonominen asema, elintaso (368.3)
Henkilökuntaedut, palkkapolitiikka (368.3)
Status, elintaso (368.3)
Tasa-arvopolitiikka, palkkaus (368.3)
Perusturva, hyvinvointivaltio (368.3)
Yhdenvertaisuus, elintaso (368.3)
Sosiaalinen rakenne, elintaso (368.3)
Kannustinloukut (368.3)
Työ, palkat (368.3)
Palkkapolitiikka (368.3)
Erikoistuminen, elinkeinorakenne (368.3)
Sosiaalinen oikeudenmukaisuus, hyvinvointivaltio (368.3)
Rästit, henkilökohtaiset maksuhäiriöt (368.3)
Yhteiskunnallinen vastuu, hyvinvointivaltio (368.3)
Työsuhde, palkkahallinto (368.3)
Elintarvikepula, köyhyys (368.3)
Omaisuus, elintaso (368.3)
Yhteiskuntavastuu, hyvinvointivaltio (368.3)
Köyhtyminen, elintasotutkimus (368.3)
Velkajärjestely, henkilökohtaiset velat (368.3)
Palkanmuodostus (368.3)
Sukupolvitilinpito (368.3)
Valtion työntekijät , palkkapolitiikka (368.3)
Rikkaus (368.3)
Konkurssipesät, henkilökohtainen konkurssi (368.3)
Palkat (368.3)
Ylellisyystavarat, elintaso, kulutus (368.3)
Köyhtyminen (368.3)
TSS-oikeudet, elintaso, hyvinvointivaltio (368.3)
Tulot (368.3)
Pienituloiset, elintaso (368.3)
Taloudellinen asema, elintaso, hyvinvointi (368.3)
Matalapalkkaisuus (368.3)
Kuukausipalkka (368.3)
Maksuvalmius, henkilökohtainen (368.3)
Vähimmäispalkka, palkkapolitiikka (368.3)
Sopimuspalkka (368.3)
Kannustinloukut, palkat (368.3)
Boikotti, kuluttajaboikotit (368.3)
Insolvenssi, henkilökohtainen (368.3)
Hyvinvointivaltio (368.3)
Palveluyhteiskunta, hyvinvointivaltio, elintaso (368.3)
Lounassetelit , palkkapolitiikka (368.3)
Palkkataso (368.3)
Intressiryhmät, kuluttajat (368.3)
Varallisuus (368.3)
Tasaus, tuloerot (368.3)
Ostopäätökse, kulutus (368.3)
Konkurssi, henkilökohtainen (368.3)
Toimeentulo (368.3)
Eroraha (368.3)
Yksityistaloudet, kulutus, elintaso (368.3)
Maksukyvyttömyys, henkilökohtainen (368.3)
Köyhyys, kehittyneissä maissa (368.3)
Vauraus (368.3)
Luontoisedut, palkkapolitiikka (368.3)
Ruoka-apu, köyhyys (368.3)
Sosiaaliset ongelmat, köyhyys (368.3)
Palkkahallinto (368.3)
Vieraantuminen, syrjäytyminen, köyhyys (368.3)
Elintarvikeapu, köyhyys (368.3)
Vähimmäispalkka (368.3)
Kulutuskulttuuri (368.3)
Rahankäyttö, kulutus, elintaso (368.3)
Sosiaaliset vaikutukset, elintaso, köyhyys (368.3)
Maksuhalukkuus (368.3)
Shoppailu (368.3)
Tasa-arvo, palkkaus (368.3)
Kerjäläiset, köyhyys (368.3)
Valtion virkamiehet, palkkapolitiikka (368.3)
Tulonjako (368.3)
Ansiotulot (368.3)
Ulkopuolisuus, köyhyys (368.3)
Köyhät (368.3)
Elinolot, elintaso (368.3)
Sosiaalinen nousu, elintaso (368.3)
Tulonmuodostus (368.3)
Palkkiot, palkkapolitiikka (368.3)
Kuluttaminen, kansantalous (368.3)
Perustarpeet, elintaso, kulutus (368.3)
Virkamiehet, palkkapolitiikka (368.3)
Työtulot, palkkaus (368.3)
Turvallisuus, hyvinvointivaltio (368.3)
Rikastuminen, elintaso (368.3)
Sosiaali-indikaattorit, elintaso (368.3)
Sosiaalinen ympäristö, elintaso (368.3)
Ravintoainepula, köyhyys (368.3)
Kotimaiset tuotteet, kulutus (368.3)
Maksuhäiriöt, henkilökohtaiset (368.3)
Palkkasaatavat (368.3)
Eriarvoisuus, elintaso (368.3)
Yhteiskunnallinen muutos, hyvinvointivaltio (368.3)
Elinkustannukset (368.3)
Distributiivinen oikeudenmukaisuus, sosiaalinen oikeudenmukaisuus (368.3)
Solidaarisuus, hyvinvointivaltio (368.3)
Kulutus, kansantalous (368.3)
Tuntipalkka (368.3)
Kulutustottumukset (368.3)
Tasavertaisuus, elintaso (368.3)
Palkkakuilut (368.3)
Varakkuus (368.3)
Eturyhmät, kuluttajat (368.3)
Palkankorotus (368.3)
Tarpeet, elintaso, kulutus (368.3)
Virat, palkkapolitiikkka (368.3)
Kuluttajahinnat, kuluttajahintaindeksi (368.3)
Yhteiskuntaetiikka, hyvinvointivaltio (368.3)
Kulutustutkimus (368.3)
Sosiaalinen kerrostuneisuus, elintaso (368.3)
Nälänhätä, köyhyys (368.3)
Sovittelu, henkilökohtaiset konkurssit (368.3)
Minimipalkka, palkkapolitiikka (368.3)
Minimipalkka (368.3)
Luksus, elintaso, kulutus (368.3)
Elämänlaatu, elintaso (368.3)
Vähävaraisuus, elintaso (368.3)
Ansiotaso (368.3)
Samapalkkaisuus (368.3)
Kuluttajatutkimus (368.3)
Ravinnonsaanti, köyhyys (368.3)
Hyödykkeet, kulutus (368.3)
Palkkaerot (368.3)
Sosiaalinen liikkuvuus, elintaso (368.3)
Hyvinvointitalous (368.3)
Palkkausjärjestelmät (368.3)
Elinolot, hyvinvointi (368.3)
Kansalaispalkka (368.3)
Henkilökohtaiset konkurssit (368.3)
BKT (368.3)
Rikkaat, elintaso, tulonjako (368.3)
Kulutushyödykkeet (368.3)
Kansantuote (368.3)
Irtolaisuus, köyhyys (368.3)
Urakkapalkka (368.3)
Syrjäytyneet, köyhyys (368.3)
Uusjako, elintaso (368.3)
Sosiaalivaltio (368.3)
Työsuhdeasunnot, palkkapolitiikka (368.3)
Sosiaalinen vastuu, hyvinvointivaltio (368.3)
Työsuhde-edut, palkkapolitiikka (368.3)
Kulutusmenot, yksityistalous (368.3)
Luontaisedut, palkkapolitiikka (368.3)
Sukupolvitilinpito, hyvinvointi (368.3)
Konkurssit, henkilökohtainen (368.3)
Huono-osaisuus, köyhyys (368.3)
Velallinen, velkaantuminen (368.3)
Kuluttaja-asiamiehet, kuluttajapolitiikka (368.3)
URI
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:hklj:368.3
Lataa tämä käsite: