skip to main content

Finto

Sisällön kieli

YHTEISKUNTATIETEET > YHTEISKUNTAPOLITIIKKA > Järjestötoiminta. Kokoustekniikka
KÄYTETTÄVÄ TERMI
377Järjestötoiminta. Kokoustekniikka  
TYYPPI
 • hklj-luokka

OHJAUSTERMIT
 • Aatteelliset järjestöt, järjestötoiminta (377 +)
 • Aatteelliset yhdistykset, järjestötoiminta (377 +)
 • Audiokokoukset, neuvottelutekniikka (377)
 • Audiokonferenssit, neuvottelutekniikka (377)
 • Audioneuvottelut, neuvottelutekniikka (377)
 • Elektroniset kokoukset, kokoustekniikka (377)
 • Ennakkoäänestys, järjestötekniikka (377)
 • Ennakkoäänestäminen, järjestötekniikka (377)
 • Etäkokoukset, kokoustekniikka (377)
 • Etäosallistuminen, kokoustekniikka (377)
 • Hajaannus, järjestötoiminta (377 +)
 • Johtaminen, kokoustekniikka (377)
 • Johtokunnat, yhdistykset (377)
 • Julkinen keskustelu, kansalaisjärjestöt (377 +)
 • Järjestäminen, kokoukset (377)
 • Järjestödemokratia (377 +)
 • Järjestöt, järjestötoiminta (377 +)
 • Järjestötoiminta (377 +)
 • Jäsenistö (377 +)
 • Jäsenyys (377 +)
 • Kansalaisjärjestöt (377 +)
 • Kansalaisjärjestöt, järjestötoiminta (377 +)
 • Kansalaiskeskustelu, kansalaisjärjestöt (377 +)
 • Kansalaisliikkeet, järjestötoiminta (377 +)
 • Kansalaisosallistuminen, järjestötoiminta (377 +)
 • Kansalaisten osallistuminen, järjestötoiminta (377 +)
 • Kansalaistoiminta, järjestötoiminta (377 +)
 • Kansanliikkeet, järjestötoiminta (377 +)
 • Kerhot, kerhotoiminta (377 +)
 • Kerhotoiminta (377 +)
 • Keskustelutaito, kokoustekniikka (377)
 • Klubit, kerhotoiminta (377 +)
 • Kokoustekniikka (377)
 • Kokoustilat, kokoustekniikka (377)
 • Konferenssit, kokoustekniikka (377)
 • Kunnallinen kokoustekniikka (377)
 • Kyläyhdistykset, kansalaisjärjestöt (377 +)
 • Neuvostot, järjestötoiminta (377)
 • Neuvottelutaito (377)
 • Neuvottelut, neuvottelutaito (377)
 • NGO (377 +)
 • Non-profit-organisaatiot, järjestötoiminta (377 +)
 • Postiäänestys, järjestötekniikka (377)
 • Postiäänestäminen, järjestötekniikka (377)
 • Protestiliikkeet, järjestötoiminta (377)
 • Puheenjohtajat, kokoustekniikka (377 +)
 • Puheenjohtajuus, kokoustekniikka (377 +)
 • Puhelinneuvottelut, kokoustekniikka (377 +)
 • Pääteneuvottelut, neuvottelutaito (377)
 • Pöytäkirjat (377)
 • Pöytäkirjat, pöytäkirjan laatiminen (377)
 • Round table -järjestöt (377)
 • Salaseurat (377)
 • Seurat, järjestötoiminnan tekniikka (377)
 • Seuratoiminta (377 +)
 • Sähköinen äänestys, järjestötekniikka (377)
 • Sähköinen äänestäminen, järjestötekniikka (377)
 • Telekokoukset, neuvottelutekniikka (377)
 • Telekonferenssit, neuvottelutekniikka (377)
 • Teleneuvottelut, neuvottelutekniikka (377)
 • Teollisuustoimihenkilöt, ay-toiminta (377)
 • Teollisuustyöntekijät, ay-toiminta (377)
 • Tietokonekokoukset, kokoustekniikka (377)
 • Toimielimet, järjestötoiminta (377)
 • Toimikunnat, järjestötoiminta (377)
 • Toimintakertomukset, järjestötekniikka (377)
 • Toimintasuunnitelmat, järjestötekniikka (377)
 • Valiokunnat, järjestötoiminta (377)
 • Verkkokokoukset, neuvottelutekniikka (377)
 • Verkkokonferenssit, neuvottelutekniikka (377)
 • Verkkoneuvottelut, neuvottelutekniikka (377)
 • verkkoseminaarit, etäkokoukset, kokoustekniikka (377)
 • Videokokoukset (377)
 • Videokonferenssit (377)
 • Videoneuvottelut (377)
 • Voittoa tavoittelemattomat organisaatiot, järjestötoiminta (377 +)
 • Väittely, kokoustekniikka (377)
 • Yhdistykset, yhdistystoiminta (377 +)
 • Yhdistystoiminta (377 +)
 • Yhtiökokoukset, kokoustekniikka (377)
 • Yleishyödylliset yhteisöt, järjestötoiminta (377 +)
 • Yleisötilaisuudet, järjestölliset tilaisuudet (377 +)
 • Äänestykset, järjestöjen (377)
 • Äänestyskäyttäytyminen, järjestötekniikka (377)
 • Äänestäminen, järjestötekniikka (377)
KÄYTTÖHUOMAUTUS
 • Neuvottelutekniikka. Kokouksen asiakirjatekniikka Tässä myös kunnallinen ja valtionhallinnollinen kokoustekniikka Yleisten järjestöllisten tilaisuuksien järjestäminen Jos teoksessa on sekä yhdistysten kokoustekniikkaa että taloudenhoitoa, on etusija luokalla 377 Jos teoksessa on sekä järjestö- tai kokoustekniikkaa että puhetaitoa, on etusija luokalla 377 Eri alojen järjestöt, kokoukset ja kongressit alan mukaisessa luokassa
MUUNKIELISET TERMIT
Klubbverksamhet (377 +)
Protokoll (377)
Medlemmar (377 +)
Verksamhetsplaner, organisationsteknik (377)
Kommunal mötesteknik (377)
Industriarbetare, facklig verksamhet (377)
Deltagande på distans, mötesteknik (377)
Hemliga sällskap (377)
Webbinarier, distansmöten, mötesteknik (377)
Medborgardebatt, medborgarorganisationer (377 +)
Medborgarorganisationer (377 +)
Klubbar, kerhot, klubbverksamhet (377 +)
Föreningar, föreningsverksamhet (377 +)
Folkrörelser, organisationsverksamhet (377 +)
Medborgarorganisationer, organisationsverksamhet (377 +)
Ledande, mötesteknik (377)
Datorkonferenser, mötesteknik (377)
Utskott, organisationsverksamhet (377)
NGO (377 +)
Föreningsverksamhet (377 +)
Videomöten (377)
Organisationsverksamhet (377 +)
Bolagsstämmor, mötesteknik (377)
Förhandlingar, förhandlingsteknik (377)
Valdeltagande, organisationsteknik (377)
Distansmöten, mötesteknik (377)
Protokoll, utarbetandet av protokoll (377)
Byaföreningar, medborgarorganisationer (377 +)
Råd, förvaltning, organisationsverksamhet (377)
Telefonskonferenser, mötesteknik (377 +)
Organ, förvaltning, organisationsverksamhet (377)
Konferenslokaler, mötesteknik (377)
Mötesteknik (377)
Ideella organisationer, organisationsverksamhet (377 +)
Diskussionsteknik, mötesteknik (377)
Arrangering, möten (377)
Elektronisk röstning, organisationsteknik (377)
Konferenser, mötesteknik (377)
Videokonferenser (377)
Ordförande, mötesteknik (377 +)
Telekonferenser, förhandlingsteknik (377)
Kommissioner, toimikunnat, organisationsverksamhet (377)
Organisationsdemokrati (377 +)
Poströtsning, organisationsteknik (377)
Datormöten, förhandlingsteknik (377)
Ideella föreningar, organisationsverksamhet (377 +)
Disputation, mötesteknik (377)
Medborgaraktivitet, organisationsverksamhet (377 +)
Non-profit-organisationer, organisationsverksamhet (377 +)
Splittring, organisationsverksamhet (377 +)
Elektroniska konferenser, mötesteknik (377)
Röstningsbeteende, organisationsteknik (377)
Ordförandeskap, mötesteknik (377 +)
Evenemang för allmänheten, organisationsevenemang (377 +)
Medborgardeltagande, organisationsverksamhet (377 +)
Medborgarrörelser, organisationsverksamhet (377 +)
Audiokonferenser, förhandlingsteknik (377)
Förhandsröstning, organisationsteknik (377)
Telemöten, förhandlingsteknik (377)
Offentlig debatt, medborgarorganisationer (377 +)
Samfundsverksamhet (377 +)
Allmännyttiga samfund, organisationsverksamhet (377 +)
Klubbar, klubit, klubbverksamhet (377 +)
Medlemskap (377 +)
Förhandlingsteknik (377)
Organisationer, järjestöt, organisationsverksamhet (377 +)
Proteströrelser, organisationsverksamhet (377)
Icke-vinstsyftande organisationer, organisationsverksamhet (377 +)
Omröstningar, organisationernas (377)
Rundabordsorganisationer (377)
Industritjänstemän, facklig verksamhet (377)
Medborgarinflytande, organisationsverksamhet (377 +)
Sällskap, föreningsverksamhetens teknik (377)
Verksamhetsberättelser, organisationsteknik (377)
Styrelser, föreningar (377)
URI
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:hklj:377
Lataa tämä käsite: