skip to main content

Finto

Sisällön kieli

KÄYTETTÄVÄ TERMI
377.2Työmarkkinajärjestöt  
TYYPPI
 • hklj-luokka

OHJAUSTERMIT
 • Aatteelliset järjestöt, työmarkkinajärjestöt (377.2)
 • Aatteelliset yhdistykset, työmarkkinajärjestöt (377.2)
 • Alaiset, työntekijäjärjestöt (377.2)
 • Ammatillinen järjestäytyminen (377.2)
 • Ammatilliset keskusjärjestöt (377.2)
 • Ammattialajärjestöt (377.2)
 • Ammattijärjestöt (377.2)
 • Ammattiliitot (377.2)
 • Ammattiosastot (377.2)
 • Ammattiyhdistykset (377.2)
 • Ammattiyhdistysliike (377.2)
 • Ammattiyhdistyspolitiikka (377.2)
 • Ammattiyhdistystoiminta (377.2)
 • Edunvalvonta, työmarkkinajärjestöt (377.2)
 • Ennakkoäänestys, ay-vaalit (377.2)
 • Ennakkoäänestäminen, ay-vaalit (377.2)
 • Etujärjestöt, työmarkkinajärjestöt (377.2)
 • Eturyhmät, työmarkkinajärjestöt (377.2)
 • Henkilökuntayhdistykset, ammattiyhdistykset (377.2)
 • Intressiryhmät, työmarkkinajärjestöt (377.2)
 • Järjestöt, työmarkkinajärjestöt (377.2)
 • Kansainvälinen ammattiyhdistysliike (377.2)
 • Kansalaisosallistuminen, työmarkkinajärjestöt (377.2)
 • Kansalaisten osallistuminen, työmarkkinajärjestöt (377.2)
 • Kansalaistoiminta, työmarkkinajärjestöt (377.2)
 • Kaupan työntekijät, ammattiyhdistystoiminta (377.2)
 • Keskusjärjestöt, työmarkkinajärjestöt (377.2)
 • Konfliktinhallinta, työtaistelut (377.2)
 • Konfliktinratkaisu, työtaistelut (377.2)
 • Konfliktit, työtaistelut (377.2)
 • Kunnalliset keskusjärjestöt (377.2)
 • Kuntien keskusjärjestöt (377.2)
 • Lakot (377.2)
 • Liiketyöntekijät, ammattiyhdistystoiminta (377.2)
 • Luottamusmiehet, ammattiyhdistystoiminta (377.2)
 • Luottamusmiesjärjestelmä (377.2)
 • Metallityöntekijät, ammattiyhdistystoiminta (377.2)
 • Nälkälakko, työtaistelut (377.2)
 • Paikallinen sopiminen, työmarkkinajärjestöt (377.2)
 • Painostusryhmät, työmarkkinajärjestöt (377.2)
 • Palkkatyöläiset, ammattiyhdistysliike (377.2)
 • Postiäänestys, ay-vaalit (377.2)
 • Postiäänestäminen, ay-vaalit (377.2)
 • Riidat, työriidat (377.2)
 • Solidaarisuus, ay-liike (377.2)
 • Sopimusjärjestelmä, työmarkkinajärjestöt (377.2)
 • Sovittelijat, työtaistelut (377.2)
 • Sovittelu, työtaistelut (377.2)
 • Sulut, työtaistelut (377.2)
 • Syömälakko, työtaistelut (377.2)
 • Sähköinen äänestys, ay-vaalit (377.2)
 • Sähköinen äänestäminen, ay-vaalit (377.2)
 • Tekniset toimihenkilöt, ay-toiminta (377.2)
 • Toimihenkilöyhdistykset (377.2)
 • Toimistotyöntekijät, työmarkkinajärjestöt (377.2)
 • Tuotannonmenetykset, työtaistelut (377.2)
 • Työelämä, työmarkkinajärjestöt (377.2)
 • Työmarkkinajärjestöt (377.2)
 • Työmarkkinariidat (377.2)
 • Työnantajajärjestöt (377.2)
 • Työnantajat, työmarkkinajärjestöt (377.2)
 • Työntekijäjärjestöt (377.2)
 • Työntekijät, työntekijäjärjestöt (377.2)
 • Työrauha, työmarkkinat (377.2)
 • Työriidat (377.2)
 • Työsulut (377.2)
 • Työtaistelut (377.2)
 • Työ, työmarkkinajärjestöt (377.2)
 • Työväenjärjestöt, työmarkkinajärjestöt (377.2)
 • Vaalikampanjat, ay-politiikka (377.2)
 • Vaalikoneet, ay-vaalit (377.2)
 • Vaalit, ay-vaalit (377.2)
 • Valtakunnansovittelijat, työtaistelut (377.2)
 • Yleislakot (377.2)
 • Yrittäjäjärjestöt, työmarkkinajärjestöt (377.2)
 • Äänestykset, ay-vaalit (377.2)
 • Äänestyskäyttäytyminen, ay-vaalit (377.2)
 • Äänestäminen, ay-vaalit (377.2)
KÄYTTÖHUOMAUTUS
 • Työnantaja- ja työntekijäjärjestöt. Ammattiyhdistysliike Tässä sekä työmarkkinajärjestöjä kokevat yleisteokset että eri aloja ja ammatteja edustavat työmarkkinajärjestöt Ammattijärjestöt. Ammattiyhdistykset. Keskusjärjestöt. Luottamusmiesjärjestelmä. Työtaistelut. Lakot. Työsulut. Työsaarrot
MUUNKIELISET TERMIT
Arbetsgivare, arbetsmarknadsorganisationer (377.2)
Fackliga centralorganisationer (377.2)
Personalföreningar, fackföreningar (377.2)
Internationella fackföreningsrörelsen (377.2)
Kommunernas centralorganisationer (377.2)
Tekniska tjänstemän, facklig verksamhet (377.2)
Centralorganisationer, arbetsmarknadsorganisationer (377.2)
Fackavdelningar (377.2)
Valkampanjer, facklig politik (377.2)
Fackorganisationer (377.2)
Strejker (377.2)
Slussar, (377.2)
Valmaskiner, fackföreningsval (377.2)
Intressegrupper, intressiryhmär, arbetsmarknadsorganisationer (377.2)
Konflikter, arbetskonflikter (377.2)
Valdeltagande, fackföreningsval (377.2)
Hungerstrejk, arbetskonflikter (377.2)
Medlare, stridsåtgärder (377.2)
Fackföreningspolitik (377.2)
Val, fackföreningsval (377.2)
Elektronisk röstning, fackföreningsval (377.2)
Förtroendemannasystem (377.2)
Intressebevakning, arbetsmarknadsorganisationer (377.2)
Fackförbund (377.2)
Förlikning, sovittelu, arbetskonflikter (377.2)
Arbetarorganisationer, arbetsmarknadsorganisationer (377.2)
Gräl, arbetskonflikter (377.2)
Arbetsmarknadsorganisationer (377.2)
Organisationer, järjestöt, arbetsmarknadsorganisationer (377.2)
Kontorsanställda, arbetsmarknadsorganisationer (377.2)
Kommunala centralorganisationer (377.2)
Ideella organisationer, arbetsmarknadsorganisationer (377.2)
Riksförlikningsmän, arbetskonflikter (377.2)
Generalstrejker (377.2)
Omröstningar, fackföreningsval (377.2)
Arbete, arbetsmarknadsorganisationer (377.2)
Produktionsbortfall, arbetskonflikter (377.2)
Förhandsröstning, fackföreningsval (377.2)
Arbetsgivarorganisationer (377.2)
Metallarbetare, fackföreningsverksamhet (377.2)
Röstningsbeteende, fackföreningsval (377.2)
Avtalssystem, arbetsmarknadsorganisationer (377.2)
Arbetsmarknadskonflikter (377.2)
Medborgarinflytande, arbetsmarknadsorganisationer (377.2)
Påtryckningsgrupper, arbetsmarknadsorganisationer (377.2)
Medborgardeltagande, arbetsmarknadsorganisationer (377.2)
Intresseorganisationer, arbetsmarknadsorganisationer (377.2)
Poströtsning, fackföreningsval (377.2)
Solidaritet, fackföreningsrörelse (377.2)
Branschorganisationer (377.2)
Stridsåtgärder (377.2)
Förtroendemän, fackföreningsverksamhet (377.2)
Arbetsliv, arbetsmarknadsorganisationer (377.2)
Arbetstagare, arbetstagarorganisationer (377.2)
Ideella föreningar, arbetsmarknadsorganisationer (377.2)
Företagarorganisationer, arbetsmarknadsorganisationer (377.2)
Fackföreningsverksamhet (377.2)
Underordnade, arbetstagarorganisationer (377.2)
Fackföreningar (377.2)
Facklig organisering (377.2)
Affärsanställda, fackföreningsverksamhet (377.2)
Lönearbetare, fackföreningsrörelsen (377.2)
Arbetsfred, arbetsmarknaden (377.2)
Medborgaraktivitet, arbetsmarknadsorganisationer (377.2)
Intressegrupper, eturyhmät, arbetsmarknadsorganisationer (377.2)
Arbetstagarorganisationer (377.2)
Konfliktlösning, arbetskonflikter (377.2)
Konflikthantering, arbetskonflikter (377.2)
Fackföreningsrörelsen (377.2)
Lokalavtal, arbetsmarknadsorganisationer (377.2)
Lockouter (377.2)
Tjänstemannaföreningar (377.2)
Arbetskonflikter (377.2)
URI
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:hklj:377.2
Lataa tämä käsite: