skip to main content

Finto

Sisällön kieli

MAANTIEDE > FYYSINEN MAANTIEDE > Hydrologia
KÄYTETTÄVÄ TERMI
485Hydrologia  
TYYPPI
 • hklj-luokka

OHJAUSTERMIT
 • Aallot, hydrologia (485)
 • Aapasuot, hydrologia (485)
 • Ahtojää, hydrologia (485)
 • Allikot, limnologia (485)
 • Anoksia, hydrologia (485)
 • Arteesiset kaivot, pohjavesi (485)
 • Fyysinen maantiede, hydrologia (485)
 • Geohydrologia (485)
 • Glasiologia, hydrologia (485)
 • Golf-virta, merentutkimus (485)
 • Haihdunta, hydrologia (485)
 • Hasardit, tulvat (485)
 • Humusjärvet, hydrologia (485)
 • Hydrogeologia (485)
 • Hydrografia (485)
 • Hydrologia (485)
 • Hydrologinen kierto (485)
 • Hydrosfääri (485)
 • Hydrosfääri, hydrologia (485)
 • Hyökyaallot (485)
 • Infiltraatio, hydrologia (485)
 • Itämeri, merentutkimus (485)
 • Joenuomat, hydrologia (485)
 • Joet, hydrologia (485)
 • Jokisuistot, hydrologia (485)
 • Jokisuistot, vesientutkimus (485)
 • Jäidenlähtö (485)
 • Järvet, hydrologia (485)
 • Järvet, vesientutkimus (485)
 • Jää, hydrologia (485)
 • Jäätiköntutkimus, hydrologia (485)
 • Jäätutkimus, hydrologia (485)
 • Kaivot, pohjavesi (485)
 • Katastrofit, tulvat (485)
 • Kaupunkihydrologia (485)
 • Kerrostuneisuus (485)
 • Kryosfääri, jääpeite, hydrologia (485)
 • Laguunit, hydrologia (485)
 • Lahdet, hydrologia (485)
 • Lammet, limnologia (485)
 • Letot, hydrologia (485)
 • Limnologia (485)
 • Luonnonmaantiede, hydrologia (485)
 • Luonnononnettomuudet, kuivuus (485)
 • Luonnononnettomuudet, tulvat (485)
 • Luotaimet, hydrologiset luotaimet (485)
 • Luotaus, hydrologinen luotaus (485)
 • Lähdevesi, hydrologia (485)
 • Lähteet, hydrologia (485)
 • Madaltuminen, merentutkimus (485)
 • Makea vesi, hydrologia (485)
 • Matalikot, merentutkimus (485)
 • Mataloituminen, merentutkimus (485)
 • Merenmittaus (485)
 • Merenpinnan vaihtelut, hydrologia (485)
 • Merenpinta, hydrologia (485)
 • Merenpohja, merentutkimus (485)
 • Merentutkimus (485)
 • Meret, merentutkimus (485)
 • Merijää, hydrologia (485)
 • Merikirjallisuus, merentutkimus (485)
 • Meritiede (485)
 • Merivesi, merentutkimus (485)
 • Merivirrat (485)
 • Mineraalilähteet, pohjavedet (485)
 • Murtovesi, hydrologia (485)
 • Nevat, hydrologia (485)
 • Onnettomuudet, tulvat (485)
 • Oseanologia (485)
 • Paleolimnologia (485)
 • Pienvedet, hydrologia (485)
 • Pintavalutuskentät (485)
 • Pintavesi, hydrologia (485)
 • Pohjavesialueet, hydrologia (485)
 • Pohjavesi, hydrologia (485)
 • Potamologia (485)
 • Purot, hydrologia (485)
 • Rannat, hydrologia (485)
 • Rannikkoalueet, hydrologia (485)
 • Rannikkovedet, hydrologia (485)
 • Rannikot, hydrologia (485)
 • Rämeet, hydrologia (485)
 • Sadevesi, hydrologia (485)
 • Sisävedet, hydrologia (485)
 • Sondit, hydrologiset luotaimet (485)
 • Suola, hydrologia (485)
 • Suolapitoisuus, hydrologia (485)
 • Suot, hydrologia (485)
 • Suotovesi (485)
 • Suoyhdistymät, suot, hydrologia (485)
 • Suuronnettomuudet, tulvat (485)
 • Syvyys, hydrologia (485)
 • Syväluotaus, hydrologia (485)
 • Syvänmeren alueet, merentutkimus (485)
 • Syvänteet, merentutkimus (485)
 • Taajamahydrologia (485)
 • Talassologia (485)
 • Tsunamit (485)
 • Tuhot, tulvat (485)
 • Tulvat (485)
 • Tulvavahingot (485)
 • Uomat, hydrologia (485)
 • Urbaani hydrologia (485)
 • Urbaanihydrologia (485)
 • Valtameret, merentutkimus (485)
 • Valuma-alueet, hydrologia (485)
 • Valumavesi (485)
 • Valunta (485)
 • Vedenjakajat, valuma-alueet, hydrologia (485)
 • Vedenkorkeus, hydrologia (485)
 • Veden laatu, hydrologia (485)
 • Vedenlaatu, hydrologia (485)
 • Veden lämpö, hydrologia (485)
 • Vedenlämpö, hydrologia (485)
 • Vedet, hydrologia (485)
 • Vesialueet, hydrologia (485)
 • Vesianalyysi, hydrologia (485)
 • Vesiarvo, hydrologia (485)
 • Vesientutkimus, hydrologia (485)
 • Vesi, hydrologia (485)
 • Vesikemia, hydrologia (485)
 • Vesipiirit, hydrologia (485)
 • Vesipitoisuus, hydrologia (485)
 • Vesipolitiikka, hydrologia (485)
 • Vesipula, hydrologia (485)
 • Vesiputoukset, potamologia (485)
 • Vesistöalueet, hydrologia (485)
 • Vesistöt, hydrologia (485)
 • Vesitalous, hydrologia (485)
 • Vesitase (485)
 • Vesitase, hydrologia (485)
 • Virtaama (485)
 • Virtaus, hydrologia (485)
 • Virtavedet, potamologia (485)
 • Vuorovesi, hydrologia (485)
 • Vuotovesi (485)
KÄYTTÖHUOMAUTUS
 • Vesikehä. Vesientutkimus. Hydrografia. Vesikemia Hydrologinen kierto ja maapallon vesitase Haihdunta. Valuma. Virtaama. Suotautuminen Sadevesi hydrologian kannalta. Tulvat. Kuivuus Vesivarat. Pohjavedet. Geohydrologia Järvien, virtaavan veden ja meren tutkimus Limnologia. Potamologia. Oseanologia. Oseanografia Merivirrat. Vuorovedet. Veden lämpötila. Jääpeite
MUUNKIELISET TERMIT

ruotsi

Havsbotten, havsforskning (485)
Havsströmmar (485)
Lodning, hydrologisk lodning (485)
Vattenbalans (485)
Talassologi (485)
Paleolimnologi (485)
Potamologi (485)
Kustvatten, hydrologi (485)
Grund, havsforskning (485)
Källor, hydrologi (485)
Hydrografi (485)
Vattenanalys, hydrologi (485)
Urban hydrologi (485)
Rikkärr, hydrologi (485)
Limnologi (485)
Inre vattenvägar, hydrologi (485)
Vattenhalt, hydrologi (485)
Humussjöar, hydrologi (485)
Myrar, hydrologi (485)
Vågor, hydrologi (485)
Sjöar, vattenforskning (485)
Grundvatten, hydrologi (485)
Förändringar i havsytans nivå, hydrologi (485)
Östersjön, havsforskning (485)
Ytavrinningsfält (485)
Aapamyrar, hydrologi (485)
Källvatten, hydrologi (485)
Översvämningsskador (485)
Fysisk geografi, hydrologi (485)
Perpendiklar, hydrologiska sonder (485)
Kärr, hydrologi (485)
Vattenpolitik, hydrologi (485)
Vatten, vedet, hydrologi (485)
Tidvatten, hydrologi (485)
Bräckvatten, hydrologi (485)
Sjömätning (485)
Naturkatastrofer, översvämningar (485)
Sjöar, hydrologi (485)
Gölar, limnologi (485)
Naturgeografi, hydrologi (485)
Flodområden, hydrologi (485)
Djuphavsområden, havsforskning (485)
Lakvatten, valumavesi (485)
Vattenkemi, hydrologi (485)
Tsunamis (485)
Vattendistrikt, hydrologi (485)
Myrkomplex, kärr, hydrologi (485)
Kuster, hydrologi (485)
Hydrosfären, hydrologi (485)
Vikar, hydrologi (485)
Kustområden, hydrologi (485)
Hydrogeologi (485)
Stränder, hydrologi (485)
Artesiska brunnar, grundvatten (485)
Havsytan, hydrologi (485)
Floder, hydrologi (485)
Ytvatten, hydrologi (485)
Läckvatten (485)
Floddeltan, vattenforskning (485)
Vattendrag, hydrologi (485)
Avdunstning, hydrologi (485)
Brunnar, grundvatten (485)
Naturkatastrofer, torka (485)
Uppgrundning, havsforskning (485)
Djup, hydrologi (485)
Flöde (485)
Sänkor, havsforskning (485)
Sonder, hydrologiska sonder (485)
Oceaner, havsforskning (485)
Packis, hydrologi (485)
Lakvatten (485)
Hydrologiskt kretslopp (485)
Sjöromaner, havsforskning (485)
Vattenvärde, hydrologi (485)
Vattenområden, hydrologi (485)
Salt, hydrologi (485)
Islossning (485)
Vattenfall, potamologi (485)
Vattenbalans, hydrologi (485)
Mineralkällor, grundvatten (485)
Bäckar, hydrologi (485)
Glaciärforskning, hydrologi (485)
Älvbäddar, hydrologi (485)
Tallmossar, hydrologi (485)
Geohydrologi (485)
Träsk, limnologi (485)
Salthalt, hydrologi (485)
Småvatten, hydrologi (485)
Avrinning (485)
Infiltration, hydrologi (485)
Hav, havsforskning (485)
Vattenstånd, hydrologi (485)
Is, hydrologi (485)
Katastrofer, översvämningar (485)
Havsis, hydrologi (485)
Skiktning (485)
Djuplodning, hydrologi (485)
Grundvattenområden, hydrologi (485)
Kryosfären, istäcke, hydrologi (485)
Vattens temperatur, hydrologi (485)
Havsvatten, havsforskning (485)
Svallvågor (485)
Vatten, vesi, hydrologi (485)
Vattenström, hydrologi (485)
Storolyckor, översvämningar (485)
Anoxi, hydrologi (485)
Flodbäddar, hydrologi (485)
Floddeltan, hydrologi (485)
Tillrinningsområden, hydrologi (485)
Sötvatten, hydrologi (485)
Strömmande vatten, potamologi (485)
Laguner, hydrologi (485)
Isforskning, hydrologi (485)
Vattenbrist, hydrologi (485)
Hydrologi (485)
Vattenhushållning, hydrologi (485)
Hydrosfären (485)
Förstörelse, översvämningar (485)
Vattendelare, tillrinningsområden, hydrologi (485)
Oceanologi (485)
Glaciologi, hydrologi (485)
Olyckor, översvämningar (485)
Havsforskning (485)
Oceanografi (485)
Översvämningar (485)
Vattens kvalitet, hydrologi (485)
Vattentemperatur, hydrologi (485)
Hasard, översvämningar (485)
Vattenkvalitet, hydrologi (485)
Regnvatten, hydrologi (485)
Golfströmmen, havsforskning (485)
Vattenforskning, hydrologi (485)
URI
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:hklj:485
Lataa tämä käsite: