skip to main content

Finto

Sisällön kieli

MAANTIEDE > GEOLOGIA > Geomorfologia. Geodynamiikka
KÄYTETTÄVÄ TERMI
492Geomorfologia. Geodynamiikka  
TYYPPI
 • hklj-luokka

YLÄKÄSITE
OHJAUSTERMIT
 • Aapasuot, geologia (492)
 • Atollit, geologia (492)
 • Deglasiaatio (492)
 • Deltat, geomorfologia (492)
 • Drumliinit (492)
 • Dyynit, geomorfologia (492)
 • Eloperäinen aines, geologia (492)
 • Eloperäiset maalajit, geologia (492)
 • Eloperäiset maat, maalajit (492)
 • Elottomat maalajit, geologia (492)
 • Eroosio, geologia (492)
 • Fyysinen maantiede, geomorfologia (492)
 • Geodiversiteetti, geologia (492)
 • Geodynamiikka (492)
 • Geofysiikka (492)
 • Geokemia (492)
 • Geologia, geomorfologia (492)
 • Geologinen monimuotoisuus, geologia (492)
 • Geologiset kerrostumat, geomorfologia (492)
 • Geomagnetismi (492)
 • Geomorfogenia (492)
 • Geomorfologia (492)
 • Geotektoniikka (492)
 • Geysirit, geologia (492)
 • Glasiaaligeologia (492)
 • Glasiologia, jäätiköntutkimus (492)
 • Harjut, geomorfologia (492)
 • Hasardit, luonnononnettomuudet (492)
 • Havaintoasemat, seismologia (492)
 • Hiekka, maalajit (492)
 • Hiekkasärkät, geomorfologia (492)
 • Hiesu, maalajit (492)
 • Hieta, maalajit (492)
 • Hiidenkirnut (492)
 • Hiili, kivihiilen geologia (492)
 • Humus, maaperä (492)
 • Huokoisuus, maaperä (492)
 • Huuhtoutuminen, maannostuminen (492)
 • Ikirouta, maaperä-ja jäätikkötiede (492)
 • Joenuomat, geomorfologia (492)
 • Joet, geomorfologia (492)
 • Jokisuistot, geomorfologia (492)
 • Jyrkänteet, geomorfologia (492)
 • Jäljet, jääkauden jäljet (492)
 • Järvet, geomorfologia (492)
 • Jää, geologia (492)
 • Jääkauden jäljet (492)
 • Jäätiköityminen (492)
 • Jäätiköntutkimus (492)
 • Jäätiköntutkimus, glasiologia (492)
 • Jäätiköt, jäätiköntutkimus (492)
 • Jäätutkimus, glasiologia (492)
 • Jäävuoret, geologia (492)
 • Kaasukentät, geologia (492)
 • Kalderat, geologia (492)
 • Kalliot, geomorfologia (492)
 • Kanaalit, geomorfologia (492)
 • Kanjonit, geomorfologia (492)
 • Kannakset, geomorfologia (492)
 • Karike, maannostuminen (492)
 • Karit, geomorfologia (492)
 • Karsti, geomorfologia (492)
 • Kasautuminen, geologiset prosessit (492)
 • Katastrofit, luonnonkatastrofit (492)
 • Katastrofit, maanjäristykset (492)
 • Katastrofit, tulivuorenpurkaukset (492)
 • Keidassuot , suotiede, geologia (492)
 • Kivennäismaat, maalajit (492)
 • Kivihiili, geologia (492)
 • Kivikehä, geomorfologia (492)
 • Kivikko, maaperä (492)
 • Koralliriutat, geologia (492)
 • Korkeussuhteet, geomorfologia (492)
 • Kraatterit, maan pinnanmuodot (492)
 • Kraatterit, tulivuoret (492)
 • Kuntta, maaperä (492)
 • Kurut, geomorfologia (492)
 • Kuumat lähteet, geologia (492)
 • Laaksot, geomorfologia (492)
 • Laava, tulivuoret (492)
 • Laguunit, geomorfologia (492)
 • Lahdet, geomorfologia (492)
 • Lentohiekka, maalajit (492)
 • Letot, geologia (492)
 • Lieju, maalajit (492)
 • Liete, maalajit (492)
 • Litoraalit, geologia (492)
 • Litosfääri, geomorfologia (492)
 • Liuskekaasu, geologia (492)
 • Liuskeöljy, geologia (492)
 • Louhikko, maalajit (492)
 • Luodot, geomorfologia (492)
 • Luolastot, geomorfologia (492)
 • Luolat, geomorfologia (492)
 • Luonnonmaantiede, geologia, geomorfologia (492)
 • Luonnononnettomuudet (492)
 • Luonnononnettomuudet, maanjäristykset (492)
 • Luonnononnettomuudet, maanvyörymät (492)
 • Luonnononnettomuudet, tulivuorenpurkaukset (492)
 • Luonnonvoimat, luonnononnettomuudet (492)
 • Luotaimet, seismiset luotaimet (492)
 • Luotaus, seisminen luotaus (492)
 • Läpäisevyys, maaperätiede (492)
 • Maa, geomorfologia (492)
 • Maalajit (492)
 • Maalajit, geologia (492)
 • Maamagnetismi (492)
 • Maanjäristykset (492)
 • Maankohoaminen (492)
 • Maankuori (492)
 • Maan magneettisuus (492)
 • Maannokset (492)
 • Maannokset, geologia (492)
 • Maannostuminen (492)
 • Maanpinnan korkeus, geomorfologia (492)
 • Maanpinnan kuluminen, geologia (492)
 • Maanpinnan muodot, geomorfologia (492)
 • Maan sisus (492)
 • Maanvyörymät (492)
 • Maanvärähtelyt (492)
 • Maapallo, geomorfologia (492)
 • Maaperä (492)
 • Maaperäfysiikka (492)
 • Maaperäfysiikka, geologia (492)
 • Maaperä, geologia (492)
 • Maaperägeologia (492)
 • Maaperäkemia (492)
 • Maaperäkemia, geologia (492)
 • Maaperätiede (492)
 • Maa, planeetta, geomorfologia (492)
 • Maasähkö (492)
 • Maaöljy, geologia (492)
 • Mannerjalusta (492)
 • Mannerjää (492)
 • Mannerliikunnot (492)
 • Mantereet, geologia (492)
 • Merenpohja, geologia (492)
 • Merigeologia (492)
 • Merihiekka, maalajit (492)
 • Mineraalilähteet, geologia (492)
 • Moreeni, maalajit (492)
 • Muinaisrannat (492)
 • Multa, maalajit (492)
 • Multamaat, maalajit (492)
 • Muta, maalajit (492)
 • Nevat, geologia (492)
 • Niemet, geomorfologia (492)
 • Niemimaat, geomorfologia (492)
 • Onnettomuudet, luonnononnettomuudet (492)
 • Onnettomuudet, maanjäristykset (492)
 • Onnettomuudet, maanvyörymät (492)
 • Onnettomuudet, tulivuorenpurkaukset (492)
 • Orgaaninen aines, geologia (492)
 • Pedologia, geologia (492)
 • Peruskallio (492)
 • Petrofysiikka, geologia, geofysiikka (492)
 • Piimaa, maalajit (492)
 • Pinnanmuodot, geomorfologia (492)
 • Poimuvuoret, geologia (492)
 • Purot, geomorfologia (492)
 • Rannansiirtyminen (492)
 • Rannat, geologia (492)
 • Rannikkoalueet, geologia (492)
 • Rannikot, geologia (492)
 • Rantaviiva, geologia (492)
 • Rantavyöhykkeet, geologia (492)
 • Rapautuminen, eroosio (492)
 • Rotkot, geomorfologia (492)
 • Routa, maaperätiede (492)
 • Routiminen, maaperätiede (492)
 • Ruskohiili, geologia (492)
 • Rämeet, geologia (492)
 • Saaret, geomorfologia (492)
 • Saaristot, geomorfologia (492)
 • Salmet, geomorfologia (492)
 • Savi, maalajit (492)
 • Sedimentaatio (492)
 • Sedimentit, geomorfologia (492)
 • Seismologia (492)
 • Siirrokset, geodynamiikka (492)
 • Siirtolohkareet (492)
 • Silokalliot (492)
 • Siltti, maalajit (492)
 • Soistuminen, geologia (492)
 • Solat , geomorfologia (492)
 • Sondit, seismiset luotaimet (492)
 • Sora, maalajit (492)
 • Suistot, geomorfologia (492)
 • Suot, geologia (492)
 • Suotiede, geologia (492)
 • Suoyhdistymät, suot, geologia (492)
 • Suuronnettomuudet, luonnononnettomuudet (492)
 • Suuronnettomuudet, maanjäristykset (492)
 • Suuronnettomuudet, maanvyörymät (492)
 • Suuronnettomuudet, tulivuorenpurkaukset (492)
 • Särkät, geomorfologia (492)
 • Tasangot, geomorfologia (492)
 • Tektoniikka (492)
 • Tippukiviluolat, geomorfologia (492)
 • Tuhka, vulkaaninen toiminta (492)
 • Tuhot, luonnononnettomuudet. (492)
 • Tuhot, maanjäristykset (492)
 • Tuhot, maanvyörymät (492)
 • Tuhot, tulivuorenpurkaukset (492)
 • Tulivuorenpurkaukset (492)
 • Tulivuoret, geologia (492)
 • Tunturit, geomorfologia (492)
 • Turve, geologia (492)
 • Turvemaat, geologia (492)
 • Uomat, geomorfologia (492)
 • Vaaratilanteet, tulivuorenpurkaukset (492)
 • Vaarat, pinnanmuodot (492)
 • Vesipitoisuus, maaperätiede (492)
 • Vesitalous, maaperätiede (492)
 • Vulkaaninen toiminta (492)
 • Vulkanologia (492)
 • Vuonot, geomorfologia (492)
 • Vuoret, geomorfologia (492)
 • Vuorijononmuodostus (492)
 • Vuoristot, geomorfologia (492)
 • Öljy, geologia (492)
 • Öljykentät, geologia (492)
KÄYTTÖHUOMAUTUS
 • Maapallon muoto, sisäinen rakenne ja pinnanmuodostus Geomorfogenia. Mannerliikunnot. Vuorijononmuodostus Tulivuoret. Maanjäristykset. Seismologia Eroosio. Rapautuminen. Sedimentaatio. Kerrostuminen Maaperä. Maannokset. Maannostuminen Jäätikkötiede. Jääkauden jäljet maa- ja kallioperässä Harjut. Silokalliot. Moreeni. Drumliinit Suot geologian kannalta. Turve, kivi- ja ruskohiili sekä öljy ja maakaasu geologian kannalta Geofysiikka. Geokemia. Maamagnetismi Tässä myös Fennoskandian ja Suomen geomorfologia ja geodynamiikka
MUUNKIELISET TERMIT
Kärr, geologi (492)
Humus, jordmån (492)
Grus, jordarter (492)
Ackumulation, geologiska processer (492)
Blockjord, jordarter (492)
Åsar, geomorfologi (492)
Förkastningar, geodynamik (492)
Förstörelse, jordskred (492)
Uddar, geomorfologi (492)
Glacialgeologi (492)
Fornstränder (492)
Förstörelse, jordbävningar (492)
Tjäle, pedologi (492)
Naturkrafter, naturkatastrofer (492)
Kiseljord, jordarter (492)
Höjdförhållanden, geomorfologi (492)
Heta källor, geologi (492)
Kustområden, geologi (492)
Klyftor, geomorfologi (492)
Glaciärforskning, glaciologi (492)
Vikar, geomorfologi (492)
Organogena jordarter, geologi (492)
Olyckor, naturkatastrofer (492)
Jordelektricitet (492)
Bergstrakter, geomorfologi (492)
Hasard, naturkatastrofer (492)
Geologiska avlagringar, geomorfologi (492)
Mineraljordar, jordarter (492)
Inlandsis (492)
Flygsand, jordarter (492)
Storolyckor, vulkanutbrott (492)
Porositet, jordmån (492)
Branter, geomorfologi (492)
Öar, geomorfologi (492)
Storolyckor, jordbävningar (492)
Flodbäddar, geomorfologi (492)
Deglaciation (492)
Lodning, seismisk lodning (492)
Geodynamik (492)
Högmossar, myrlära, geologi (492)
Littoraler, geologi (492)
Myrar, geologi (492)
Mark, geomorfologi (492)
Markgeologi (492)
Förstörelse, naturkatastrofer (492)
Mjäla, jordarter (492)
Biogen substans, geologi (492)
Skogsbotten, jordmån (492)
Glaciärer, glaciologi (492)
Stenjord, jord (492)
Stränder, geologi (492)
Lera, jordarter (492)
Raviner, geomorfologi (492)
Skifferolja, geologi (492)
Strö, jordmånsbildning, jordmånsbildning (492)
Jordskorpan (492)
Jordarter, geologi (492)
Erosion, geologi (492)
Mineralkällor, geologi (492)
Olyckor, vulkanutbrott (492)
Olyckor, jordskred (492)
Jordmånsbildning (492)
Jordytans former, geomorfologi (492)
Jordbävningar (492)
Skogbevuxna fjäll, ytformer (492)
Jordmånslära (492)
Halvöar, geomorfologi (492)
Fjordar, geomorfologi (492)
Havssand, jordarter (492)
Ytformer, geomorfologi (492)
Bergspass, geomorfologi (492)
Landhöjning (492)
Deltan, geomorfologi (492)
Olyckor, jordbävningar (492)
Naturkatastrofer, jordbävningar (492)
Laguner, geomorfologi (492)
Geomagnetism (492)
Geologi, geomorfologi (492)
Torvmarker, geologi (492)
Kontinenter, geologi (492)
Dyner, geomorfologi (492)
Jordmånsfysik, geologi (492)
Vulkaner, geologi (492)
Kanjoner, geomorfologi (492)
Katastrofer, naturkatastrofer (492)
Myrkomplex, kärr, geologi (492)
Faromoment, vulkanutbrott (492)
Naturkatastrofer, vulkanutbrott (492)
Forntida stränder (492)
Naturkatastrofer (492)
Kol, stenkolens geologi (492)
Jordartskemi (492)
Lava, vulkaner (492)
Humusjordar, jordarter (492)
Sandbankar, geomorfologi (492)
Karst, geomorfologi (492)
Dalar, geomorfologi (492)
Calderor, geologi (492)
Sandrev, geomorfologi (492)
Älvbäddar, geomorfologi (492)
Erosion av jordytan, geologi (492)
Olja, geologi (492)
Aska, vulkanisk verksamhet (492)
Katastrofer, vulkanutbrott (492)
Grynnor, geomorfologi (492)
Gyttja, jordarter (492)
Oljefält, geologi (492)
Geofysik (492)
Strandförskjutning (492)
Havsbotten, geologi (492)
Grottor, geomorfologi (492)
Tallmossar, geologi (492)
Kontinentalsockel (492)
Urlakning, humifiering (492)
Sonder, seismiska sonder (492)
Atoller, geologi (492)
Berg, geomorfologi (492)
Strandzoner, geologi (492)
Klippor, geomorfologi (492)
Myrlära, geologi (492)
Evig tjäle, pedologi och glaciologi (492)
Dy, jordarter (492)
Näs, geomorfologi (492)
Glaciologi, glaciologi (492)
Geokemi (492)
Jorden, geomorfologi (492)
Jordmån, geologi (492)
Perpendiklar, seismiska sonder (492)
Mulljordar, jordarter (492)
Jättegrytor (492)
Mynningsområden, geomorfologi (492)
Is, geologi (492)
Geotektonik (492)
Maringeologi (492)
Vulkanisk verksamhet (492)
Kuster, geologi (492)
Kratrar, vulkaner (492)
Storolyckor, naturkatastrofer (492)
Rikkärr, geologi (492)
Isforskning, glaciologi (492)
Jordmån (492)
Floder, geomorfologi (492)
Naturgeografi, geologi, geomorfologi (492)
Gejsrar, geologi (492)
Mylla, jordarter (492)
Bergskedjornas uppkomst (492)
Geomorfologi (492)
Jordens inre (492)
Fysisk geografi, geomorfologi (492)
Vulkanutbrott (492)
Istidsspår (492)
Storolyckor, jordskred (492)
Sjöar, geomorfologi (492)
Jord (492)
Oorganiska jordarter, geologi (492)
Skärgårdar, geomorfologi (492)
Drumliner (492)
Geologisk mångfald, geologi (492)
Petrofysik, geologi, geofysik (492)
Jordmånsfysik (492)
Skiffergas, geologi (492)
Observationsstationer, seismologi (492)
Bäckar, geomorfologi (492)
Torv, geologi (492)
Flyttblock (492)
Strandlinje, geologi (492)
Jordskalv (492)
Mo, jordarter (492)
Urberg (492)
Silt, jordarter (492)
Naturkatastrofer, jordskred (492)
Droppstensgrottor, geomorfologi (492)
Jordarter (492)
Isberg, geologi (492)
Aapamyrar, geologi (492)
Glaciärbildning (492)
Rundhällar (492)
Jord, geologi (492)
Vattenhalt, pedologi (492)
Kratrar, jordens ytbildning (492)
Glaciärforskning (492)
Grottsystem, geomorfologi (492)
Kontinentaldrift (492)
Jordklotet, geomorfologi (492)
Vulkanologi (492)
Korallrev, geologi (492)
Sedimentering, geologi (492)
Geomorfogeni (492)
Seismologi (492)
Organisk substans, geologi (492)
Pedologi, geologi (492)
Litosfären, geomorfologi (492)
Slam, jordarter (492)
Kobbar, geomorfologi (492)
Brunkol, geologi (492)
Jordskred (492)
Förstörelse, vulkanutbrott (492)
Fjäll, geomorfologi (492)
Jordmagnetism (492)
Katastrofer, jordbävningar (492)
Gasfält, geologi (492)
Jordytans höjd, geomorfologi (492)
Vattenhushållning, pedologi (492)
Jordens magnetfält (492)
Sund, geomorfologi (492)
Tjälbildning, pedologi (492)
Stenkol, geologi (492)
Geodiversitet, geologi (492)
Förvittring, erosion (492)
Jordolja, geologi (492)
Permeabilitet, pedologi (492)
Spår, istidsspår (492)
Sediment, geologi, geomorfologi (492)
Slätter, geomorfologi (492)
Tektonik (492)
Floddeltan, geomorfologi (492)
Sand, jordarter (492)
Försumpning, geologi (492)
Morän, jordarter (492)
Veckberg, geologi (492)
Jordartskemi, geologi (492)
URI
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:hklj:492
Lataa tämä käsite: