skip to main content

Finto

Sisällön kieli

LUONNONTIETEET > Kokoomateokset > Ympäristönsuojelu. Luonnonsuojelu
KÄYTETTÄVÄ TERMI
508.6Ympäristönsuojelu. Luonnonsuojelu  
TYYPPI
 • hklj-luokka

YLÄKÄSITE
OHJAUSTERMIT
 • Aavikot, suojelu (508.6 +)
 • Ainevirrat, ympäristönsuojelu (508.6 +)
 • Alkaliniteetti, ympäristönsuojelu (508.6 +)
 • Allasalueet, ympäristöhaitat (508.6 +)
 • Allikot, luonnonsuojelu (508.6 +)
 • Alue-ekologia, ympäristönsuojelu (508.6 +)
 • Alueelliset ympäristökeskukset (508.6 +)
 • Alvarit, luonnonsuojelu (508.6 +)
 • Alvarit, maisemansuojelu (508.6 +)
 • Arkeofyytit, ympäristönsuojelu (508.6 +)
 • Arot, suojelu (508.6 +)
 • Atomienergia, ympäristöongelmat (508.6 +)
 • Atomivoima, ympäristöongelmat (508.6 +)
 • Atratsiini, herbisidit, ympäristömyrkyt (508.6)
 • Autiomaat, suojelu (508.6 +)
 • Biodiversiteetti, luonnonsuojelu (508.6 +)
 • Bioetiikka, ekofilosofia (508.6 +)
 • Bioetiikka, luonnonsuojelun etiikka (508.6 +)
 • Bioindikaattorit, ympäristön tila (508.6 +)
 • Biokenoosit, luonnonsuojelu (508.6 +)
 • Biologinen monimuotoisuus, luonnonsuojelu (508.6 +)
 • Biologinen puhdistus, ympäristönsuojelu (508.6 +)
 • Biologiset vaikutukset, saastuminen (508.6 +)
 • Biomanipulaatio, ympäristönsuojelu (508.6 +)
 • Biopuhdistus, ympäristönsuojelu (508.6 +)
 • Bioremediaatio, ympäristönsuojelu (508.6 +)
 • Biosfääri, ympäristönsuojelu (508.6 +)
 • Biosidit, ympäristömyrkyt (508.6 +)
 • Biotooppi, luonnonsuojelu (508.6 +)
 • Clean tech, ympäristöteknologia (508.6 +)
 • Cleantech, ympäristöteknologia (508.6 +)
 • Dioksiinit, ympäristömyrkyt (508.6 +)
 • Diversiteetti, luonnonsuojelu (508.6 +)
 • Eekoyhteisöt, ekologinen elämäntapa (508.6)
 • Ekoasuminen, ekologinen elämäntapa (508.6 +)
 • Ekoenergia, kestävä kehitys (508.6 +)
 • Ekofilosofia (508.6 +)
 • Ekofysiologia, ympäristönsuojelu (508.6 +)
 • Ekokatastrofit, (508.6 +)
 • Ekokatastrofit, ympäristöongelmat (508.6 +)
 • Ekologia, ihminen (508.6 +)
 • Ekologia, luonnonsuojelu (508.6 +)
 • Ekologia, ympäristönsuojelu (508.6 +)
 • Ekologinen asuminen, ekologinen elämäntapa (508.6 +)
 • Ekologinen elämäntapa (508.6 +)
 • Ekologinen jalanjälki (508.6 +)
 • Ekologinen kestävyys , luonnonsuojelu (508.6 +)
 • Ekologinen kulutus (508.6 +)
 • Ekologinen suunnittelu (508.6 +)
 • Ekologinen tila (508.6 +)
 • Ekologiset käytävät, luonnonsuojelu (508.6 +)
 • Ekologiset verkostot, luonnonsuojelu (508.6 +)
 • Ekologisuus (508.6 +)
 • Ekosfääri, luonnonsuojelu (508.6 +)
 • Ekosfääri, ympäristönsuojelu (508.6 +)
 • Ekosysteemit, luonnonsuojelu (508.6 +)
 • Ekosysteemit, ympäristönsuojelu (508.6 +)
 • Ekotase (508.6 +)
 • Ekotehokkuus (508.6 +)
 • Ekoteologia, ympäristönsuojelu (508.6 +)
 • Ekotoksikologia (508.6 +)
 • Ekotuotteet (508.6 +)
 • Elinympäristö, biologia, luonnonsuojelu (508.6 +)
 • Elinympäristö, biologia, ympäristönsuojelu (508.6 +)
 • Eliöyhteisöt, luonnonsuojelu (508.6 +)
 • Elohopea, ympäristömyrkyt (508.6 +)
 • Elonkirjo, luonnonsuojelu (508.6 +)
 • Eläinten elinympäristöt, luonnonsuojelu (508.6 +)
 • Elävä luonto, luonnonsuojelu (508.6 +)
 • Energiamerkintä, kestävä kehitys (508.6 +)
 • Enimmäispitoisuudet, ympäristömyrkyt (508.6 +)
 • Ennallistaminen, luonnonsuojelu (508.6 +)
 • Epäpuhtaudet, ympäristön saastuminen (508.6 +)
 • Filosofia, ekofilosofia (508.6 +)
 • Filosofia, ympäristöfilosofia (508.6 +)
 • Fluorihiilivedyt, ympäristömyrkyt (508.6 +)
 • Fosfaatit, ympäristömyrkyt (508.6 +)
 • Fungisidit, ympäristömyrkyt (508.6 +)
 • Globaali hallinta, ympäristönsuojelu (508.6 +)
 • Globaalihallinta, ympäristönsuojelu (508.6 +)
 • Globaaliset ongelmat, ympäristöongelmat (508.6 +)
 • Global governance, ympäristönsuojelu (508.6 +)
 • Globalisaation hallinta, ympäristönsuojelu (508.6 +)
 • Globalisaatio, ympäristönsuojelu (508.6 +)
 • Greenpeace (508.6 +)
 • Habitaatti, luonnonsuojelu (508.6 +)
 • Haitalliset aineet, ympäristömyrkyt (508.6 +)
 • Haitat, ympäristön saastuminen (508.6 +)
 • Haitta-aineet, ympäristömyrkyt (508.6 +)
 • Haittavero, ympäristönsuojelu (508.6 +)
 • Hapan laskeuma, ympäristövauriot (508.6)
 • Happamoituminen, ympäristövauriot (508.6 +)
 • Happosateet, ympäristövauriot (508.6)
 • Hasardit, ympäristöriskit (508.6 +)
 • Herbisidit, ympäristömyrkyt (508.6 +)
 • HFC-yhdisteet, ympäristömyrkyt (508.6 +)
 • Hiilitase (508.6 +)
 • Hiljaiset alueet, maisemansuojelu (508.6 +)
 • Hyönteismyrkyt, ympäristömyrkyt (508.6 +)
 • Häiriöpäästöt (508.6 +)
 • Häviäminen, elinympäristöt (508.6 +)
 • Häviäminen, maisemat (508.6 +)
 • Ihminen, ekologia (508.6 +)
 • Ihminen-luontosuhde, ekofilosofia (508.6 +)
 • Ihminen-luontosuhde, kestävä kehitys (508.6 +)
 • Ihminen-luontosuhde, luonnonsuojelu (508.6 +)
 • Ihminen-luontosuhde, ympäristönsuojelu (508.6 +)
 • Ihmisen ekologia (508.6 +)
 • Ihmiset, ekologia (508.6 +)
 • Ihmiskunta, ekologia ja ympäristö (508.6 +)
 • Indikaattorilajit, ympäristön tila (508.6 +)
 • Indikaattorit, ympäristön tila (508.6 +)
 • Insektisidit, ympäristömyrkyt (508.6 +)
 • Istutetut eläimet, luonnonsuojelu (508.6 +)
 • Joukkotuho, ympäristökatastrofit (508.6 +)
 • Julistukset, ympäristökysymykset (508.6 +)
 • Jätehuolto, ympäristönsuojelu (508.6 +)
 • Jäteongelmat, ympäristönsuojelu (508.6 +)
 • Jätteet, saastuminen (508.6 +)
 • Jätteet, ympäristönsuojelu (508.6 +)
 • Jäämät, ympäristömyrkyt (508.6 +)
 • Kadmium, ympäristömyrkyt (508.6 +)
 • Kansainväliset liikkeet, ympäristöliikkeet (508.6 +)
 • Kansalaisliikkeet, ympäristöliikkeet (508.6 +)
 • Kansalaisosallistuminen, ympäristöliikkeet (508.6 +)
 • Kansalaisten osallistuminen, ympäristöliikkeet (508.6 +)
 • Kansalaistoiminta, ympäristöliikkeet (508.6 +)
 • Kansalliset kaupunkipuistot, maisemansuojelu (508.6 +)
 • Kansallismaisema, maisemansuojelu (508.6 +)
 • Kansanliikkeet, ympäristöliikkeet (508.6 +)
 • Kantokyky, ympäristön tila (508.6 +)
 • Karsinogeenit, ympäristömyrkyt (508.6 +)
 • Kasvillisuusvauriot (508.6 +)
 • Kasvinsuojeluaineet, ympäristömyrkyt (508.6 +)
 • Kasvinsuojelu, ympäristömyrkyt (508.6 +)
 • Kasvupaikat, suojelu (508.6 +)
 • Kasvupaikkatyypit, suojelu (508.6 +)
 • Katastrofit, ydinonnettomuudet (508.6 +)
 • Katastrofit, ympäristökatastrofit (508.6 +)
 • Kaupunkiluonto, ympäristönsuojelu (508.6 +)
 • Kaupunkitila, ympäristönsuojelu (508.6 +)
 • Kaupunkiympäristö, ympäristönsuojelu (508.6 +)
 • Kedot, luonnonsuojelu (508.6 +)
 • Kedot, maisemansuojelu (508.6 +)
 • Keitaat, suojelu (508.6 +)
 • Kemiallinen torjunta, ympäristömyrkyt (508.6 +)
 • Kemikaalionnettomuudet, ympäristöongelmat (508.6 +)
 • Kemikaalit, ympäristömyrkyt (508.6 +)
 • Kertakäyttöpakkaukset, ympäristönsuojelu (508.6 +)
 • Kertakäyttötuotteet, ympäristönsuojelu (508.6 +)
 • Kestävä kehitys (508.6 +)
 • Kestävä kulutus (508.6 +)
 • Kestävä käyttö, kestävä kehitys (508.6 +)
 • Kestävä käyttö, ympäristönsuojelu (508.6 +)
 • Kiertotalous (508.6 +)
 • Klooratut hiilivedyt, ympäristömyrkyt (508.6 +)
 • Klooriyhdisteet, ympäristömyrkyt (508.6 +)
 • Kontaminaatio, ympäristön saastuminen (508.6 +)
 • Kotelot, ympäristöongelmat (508.6 +)
 • Kuivuminen, ympäristöongelmat (508.6 +)
 • Kulkeutuminen, saasteet (508.6 +)
 • Kulttuuriekologia, ihmisen ekologia (508.6 +)
 • Kulttuurihistorialliset suojelukohteet, maisemansuojelu (508.6 +)
 • Kulttuurimaisema, maisemansuojelu (508.6 +)
 • Kulttuurinen kestävyys (508.6 +)
 • Kulttuuriympäristö, maisemansuojelu (508.6 +)
 • Kulttuuriympäristö, ympäristönsuojelu (508.6 +)
 • Kuluttajakasvatus, ekologisen kuluttajan (508.6 +)
 • Kuluttajaneuvonta, ekologisen kuluttajan (508.6 +)
 • Kuluttajavalistus, ekologisen kuluttajan (508.6 +)
 • Kulutus, ekologinen (508.6 +)
 • Kuona, ympäristönsuojelu (508.6 +)
 • Kuormitus, ympäristönsuojelu (508.6 +)
 • Laidunnus, luonnonsuojelu (508.6 +)
 • Laiduntaminen, luonnonsuojelu (508.6 +)
 • Laskeumat, hapan laskeuma (508.6 +)
 • Laskeumat, ydinonnettomuudet (508.6 +)
 • Laskeumat, ympäristönsuojelu (508.6 +)
 • Liikakansoitus, ympäristöongelmat (508.6 +)
 • Likaantuminen, ympäristö (508.6 +)
 • Lintukuolemat (508.6 +)
 • Lipeä, ympäristömyrkyt (508.6 +)
 • Litoraalit, maisemansuojelu (508.6 +)
 • Litoraalit, ympäristön- ja luonnonsuojelu (508.6 +)
 • Liuskekaasu, ympäristöongelmat (508.6 +)
 • Liuskeöljy, ympäristöongelmat (508.6 +)
 • Loppusijoitus, ydinjätteet, ympäristönsuojelu (508.6 +)
 • Luonnonalueet, luonnonsuojelu (508.6 +)
 • Luonnonarvot (508.6 +)
 • Luonnonarvot, luonnonsuojelu (508.6 +)
 • Luonnonarvot, maisemansuojelu (508.6 +)
 • Luonnonkirjo, luonnonsuojelu (508.6 +)
 • Luonnonmateriaalit, luonnonsuojelu (508.6 +)
 • Luonnon monimuotoisuus, luonnonsuojelu (508.6 +)
 • Luonnonperintö, luontokohteet, luonnonsuojelu (508.6 +)
 • Luonnonsuojelu (508.6 +)
 • Luonnonsuojelujärjestöt (508.6 +)
 • Luonnonsuojeluliikkeet (508.6 +)
 • Luonnonsuojeluohjelmat (508.6 +)
 • Luonnon tasapaino, luonnonsuojelu (508.6 +)
 • Luonnontieteet, luonnonsuojelu (508.6 +)
 • Luonnontila (508.6 +)
 • Luonnontilaan palauttaminen (508.6 +)
 • Luonnontuoteala, ympäristökysymykset (508.6 +)
 • Luonnontuotteet, ympäristökysymykset (508.6 +)
 • Luonnonvarat, kestävä kehitys (508.6 +)
 • Luonnonvarat, ympäristönsuojelu (508.6 +)
 • Luonnon virkistyskäyttö, luonnonsuojelu (508.6 +)
 • Luonnonympäristö, luonnonsuojelu (508.6 +)
 • Luonnonympäristö, maisemansuojelu (508.6 +)
 • Luonnonympäristö, ympäristönsuojelu (508.6 +)
 • Luontoala (508.6 +)
 • Luontoarvot (508.6 +)
 • Luontoarvot, luonnonsuojelu (508.6 +)
 • Luontoarvot, maisemansuojelu (508.6 +)
 • Luontokeskukset, luonnonsuojelu (508.6 +)
 • Luontokohteet, luonnonsuojelu (508.6 +)
 • Luontokoulut, luonnon- ja ympäristönsuojelu (508.6 +)
 • Luonto, luonnonsuojelu (508.6 +)
 • Luonto-opetus, luonnon- ja ympäristönsuojelu (508.6 +)
 • Luontosuhde, ekofilosofia (508.6 +)
 • Luontosuhde, kestävä kehitys (508.6 +)
 • Luontosuhde, luonnonsuojelu (508.6 +)
 • Luontosuhde, ympäristönsuojelu (508.6 +)
 • Luontotyypit, luonnonsuojelu (508.6 +)
 • Luontoyrittäjät, ympäristöala (508.6 +)
 • Lähiruoka, kestävä kehitys (508.6 +)
 • Lämpösaastuminen (508.6 +)
 • Maailmanhallinta, ympäristönsuojelu (508.6 +)
 • Maailmanlaajuinen hallinta, ympäristönsuojelu (508.6 +)
 • Maailmanlaajuiset ongelmat, ympäristöongelmat (508.6 +)
 • Maankäyttö, ympäristönsuojelu (508.6 +)
 • Maankäytön suunnittelu, ympäristönsuojelu (508.6 +)
 • Maanparannusaineet, ympäristönsuojelu (508.6 +)
 • Maaseutuympäristö , ympäristönsuojelu (508.6 +)
 • Maatalousjätteet, ympäristöongelmat (508.6 +)
 • Maatalouskemikaalit, ympäristöongelmat (508.6 +)
 • Maatalousmaisema, maisemansuojelu (508.6 +)
 • Maatalousympäristö , ympäristönsuojelu (508.6 +)
 • Maaöljy, ympäristöongelmat (508.6 +)
 • Maisemaekologia, maisemansuojelu (508.6 +)
 • Maisemahistoria, maisemansuojelu (508.6 +)
 • Maisema, maisemansuojelu (508.6 +)
 • Maisemanhoito, maisemansuojelu (508.6 +)
 • Maisemansuojelu (508.6 +)
 • Maisemantutkimus, maisemansuojelu (508.6 +)
 • Maisematutkimus, maisemansuojelu (508.6 +)
 • Maksimiarvot, ympäristömyrkyt (508.6 +)
 • Materiaalivirrat, ympäristönsuojelu (508.6 +)
 • Merisiilit (508.6)
 • Merkit, ympäristömerkit (508.6 +)
 • Mikroroskat, saastuminen (508.6)
 • Monimuotoisuus, luonnonsuojelu (508.6 +)
 • Muinaistulokkaat , ympäristönsuojelu (508.6 +)
 • Muovit, ympäristöongelmat (508.6 +)
 • Neulaset, saastevauriot (508.6 +)
 • Niitto, luonnonsuojelu (508.6 +)
 • Niitto, maisemansuojelu (508.6 +)
 • Niityt, luonnonsuojelu (508.6 +)
 • Niityt, maisemansuojelu (508.6 +)
 • Nummet, luonnonsuojelu (508.6 +)
 • Nummet, maisemansuojelu (508.6 +)
 • Ohjearvot, ympäristönsuojelu (508.6 +)
 • Ongelmajätteet, ympäristönsuojelu (508.6 +)
 • Onnettomuudet, ydinonnettomuudet (508.6 +)
 • Onnettomuudet, ympäristökatastrofit (508.6 +)
 • PAH-yhdisteet, ympäristömyrkyt (508.6 +)
 • Painostusryhmät, ympäristöliikkeet (508.6 +)
 • Pakkaukset, ympäristöongelmat (508.6 +)
 • Pakkausjätteet , ympäristöongelmat (508.6 +)
 • Pampat, suojelu (508.6 +)
 • PCB-yhdisteet, ympäristömyrkyt (508.6 +)
 • Pehmeä teknologia, ympäristönsuojelu (508.6 +)
 • Peittaus, ympäristömyrkyt (508.6 +)
 • Pellot, maisemansuojelu (508.6 +)
 • Perfluorihiilivedyt, ympäristömyrkyt (508.6 +)
 • Perinnebiotooppi, maisemansuojelu (508.6 +)
 • Perinnemaisema, maisemansuojelu (508.6 +)
 • Perinnemaisema, ympäristönsuojelu (508.6 +)
 • Perinneympäristö, maisemansuojelu (508.6 +)
 • Perinneympäristö, ympäristön- ja luonnonsuojelu (508.6 +)
 • Pestisidit, ympäristömyrkyt (508.6 +)
 • PFC-yhdisteet, ympäristömyrkyt (508.6 +)
 • pH, happosateet (508.6 +)
 • Pientareet, maisemansuojelu (508.6 +)
 • Pientareet, ympäristönsuojelu (508.6 +)
 • Pirstoutuminen, elinympäristöjen suojelu (508.6 +)
 • Pistekuormitus, ympäristökuormitus (508.6)
 • Pitoisuus, ympäristömyrkyt (508.6 +)
 • Plutonium, ydinonnettomuudet (508.6 +)
 • Polyaromaattiset hiilivedyt, ympäristömyrkyt (508.6 +)
 • Polyklooratut hiilivedyt, ympäristömyrkyt (508.6 +)
 • Polyyppieläimet (508.6)
 • Preeriat, suojelu (508.6 +)
 • Protestiliikkeet, ympäristöliikkeet (508.6 +)
 • Puhdas teknologia, ympäristöteknologia (508.6 +)
 • Päästöt (508.6 +)
 • Raaka-aineet, kestävä kehitys (508.6 +)
 • Raaka-ainevarat, kestävä kehitys (508.6 +)
 • Radioaktiivinen laskeuma (508.6 +)
 • Radioaktiivinen laskeuma, ympäristökatastrofit (508.6 +)
 • Radioaktiivinen säteily, ympäristökatastrofit (508.6 +)
 • Radioaktiivisuus, ympäristökatastrofit (508.6 +)
 • Raja-arvot, ympäristönormit (508.6 +)
 • Rakennettu ympäristö, maisemansuojelu (508.6 +)
 • Rakennetun ympäristön suojelu (508.6 +)
 • Rakennusalueet, maisemansuojelu (508.6 +)
 • Rakennuskiellot, maisemansuojelu (508.6 +)
 • Rakentamattomat alueet, luonnonsuojelu (508.6 +)
 • Rakentamattomat alueet, maisemansuojelu (508.6 +)
 • Rakentamisrajoitukset, maisemansuojelu (508.6 +)
 • Rannat, maisemansuojelu (508.6 +)
 • Rannat, rantojensuojelu (508.6 +)
 • Rannikot, rantojensuojelu (508.6 +)
 • Ranta-alueet, maisemansuojelu (508.6 +)
 • Rantarakentaminen, maisemansuojelu (508.6 +)
 • Rantavyöhykkeet, maisemansuojelu (508.6 +)
 • Rantavyöhykkeet, ympäristön- ja luonnonsuojelu (508.6 +)
 • Rantojensuojelu (508.6 +)
 • Raskasmetallit, ympäristömyrkyt (508.6 +)
 • Ravintoketjut, ympäristönsuojelu (508.6 +)
 • Ravintoverkot, ympäristönsuojelu (508.6 +)
 • Restaurointi, ympäristönsuojelu (508.6 +)
 • Rikkakasvien torjunta-aineet, ympäristömyrkyt (508.6 +)
 • Rikkihappo, hapan laskeuma (508.6 +)
 • Rikkivety, ilmansaasteet (508.6)
 • Rikkiyhdisteet, saasteet (508.6 +)
 • Riskianalyysi, ympäristöriskit (508.6 +)
 • Riskit, ympäristöriskit (508.6 +)
 • Riskiyhteiskunta, ympäristöongelmat (508.6 +)
 • Roskaantuminen, ympäristöongelmat (508.6 +)
 • Ruiskutus, tuholaistorjunta, ympäristöongelmat (508.6 +)
 • Saasteet (508.6 +)
 • Saastuminen (508.6 +)
 • Saastuneet alueet (508.6 +)
 • Sadevesi, hapan sade (508.6 +)
 • Salakaato, luonnonsuojelu (508.6 +)
 • Salakalastus, luonnonsuojelu (508.6 +)
 • Salametsästys, luonnonsuojelu (508.6 +)
 • Seurantakokoukset, ympäristökysymykset (508.6 +)
 • Sietokyky, ympäristön tila (508.6 +)
 • Sosiaaliset liikkeet, ympäristöliikkeet (508.6 +)
 • Strontium, ydinonnettomuudet (508.6 +)
 • Suojelukohteet (508.6)
 • Suojelukohteet, kulttuurimaisema (508.6 +)
 • Suojelukohteet, luonto (508.6 +)
 • Suojelukohteet, maisema (508.6 +)
 • Suojelukohteet, ympäristö (508.6 +)
 • Suojelu, luonnonsuojelu (508.6 +)
 • Suojelu, maisemansuojelu (508.6 +)
 • Suojelusuunnitelmat (508.6 +)
 • Suojelu, ympäristönsuojelu (508.6 +)
 • Suuronnettomuudet, ydinonnettomuudet (508.6 +)
 • Suuronnettomuudet, ympäristökatastrofit (508.6 +)
 • Säästävä teknologia, ympäristönsuojelu (508.6 +)
 • Tehomaatalous, ympäristöongelmat (508.6 +)
 • Terrestriset ekosysteemit, ympäristönsuojelu (508.6 +)
 • Tieympäristö, maisemansuojelu (508.6 +)
 • Tieympäristö, ympäristönsuojelu (508.6 +)
 • Toimenpidekiellot, luonnonsuojelu (508.6 +)
 • Torjunta-aineet, ympäristömyrkyt (508.6 +)
 • Torjunta-ainejäämät, ympäristömyrkyt (508.6 +)
 • Torjunta, taudit, tuholaiset, ympäristömyrkyt (508.6 +)
 • Tropiikki, ympäristönsuojelu (508.6 +)
 • Tuhka, saasteet (508.6 +)
 • Tuholaistorjunta, ympäristömyrkyt (508.6 +)
 • Tuhot, ydinonnettomuudet (508.6 +)
 • Tuhot, ympäristökatastrofit (508.6 +)
 • Tulokaslajit, ympäristönsuojelu (508.6 +)
 • Tunnukset, ympäristömerkinnät (508.6 +)
 • Turvemaat, ympäristönsuojelu (508.6 +)
 • Turve, ympäristönsuojelu (508.6 +)
 • Typpiyhdisteet, saasteet (508.6 +)
 • Uhanalaiset biotoopit (508.6 +)
 • Uraani, ydinonnettomuudet (508.6 +)
 • Uusiutumattomat luonnonvarat, kestävä kehitys (508.6 +)
 • Uusiutumattomat luonnonvarat, ympäristönsuojelu (508.6 +)
 • Uusiutuvat luonnonvarat, kestävä kehitys (508.6 +)
 • Uusiutuvat luonnonvarat, ympäristönsuojelu (508.6 +)
 • Vaaralliset aineet, ympäristömyrkyt (508.6 +)
 • Vaaratilanteet, ympäristöonnettomuudet (508.6 +)
 • Vaarat, maisemansuojelu (508.6 +)
 • Vahingontorjunta, ympäristövahingot (508.6 +)
 • Vahingot, ympäristövahingot (508.6 +)
 • Vaihtoehtoinen elämäntapa, ympäristöliikkeet (508.6 +)
 • Vaihtoehtoliikkeet, ympäristöliikkeet (508.6 +)
 • Vaikuttavuus, ympäristöongelmat (508.6 +)
 • Valvonta, ympäristövalvonta (508.6 +)
 • Vauriot, ympäristövauriot (508.6 +)
 • Vesakontorjunta, ympäristömyrkyt (508.6 +)
 • Vesialueet, maisemansuojelu (508.6 +)
 • Vesi- ja ympäristöhallinto (508.6 +)
 • Vesi- ja ympäristöhallinto, ympäristönsuojelu (508.6 +)
 • Vesi- ja ympäristöpiirit (508.6 +)
 • Vesi- ja ympäristöpiirit , ympäristönsuojelu (508.6 +)
 • Vesiputoukset, maisemansuojelu (508.6 +)
 • Vesiputoukset, maisemasuunnittelu (508.6 +)
 • Vesistöalueet, maisemansuojelu (508.6 +)
 • Vesistösuunnittelu, maisemansuojelu (508.6 +)
 • Vesisärötys, ympäristöongelmat (508.6 +)
 • Vierasaineet, ympäristömyrkyt (508.6 +)
 • Viheralueet, suojelu (508.6 +)
 • Viherympäristö, suojelu (508.6 +)
 • Vihreä energia, kestävä kehitys (508.6 +)
 • Vihreä liike, ympäristöliikkeet (508.6 +)
 • Vihreä teknologia, ympäristöteknologia (508.6 +)
 • Väestöongelmat, ympäristöongelmat (508.6 +)
 • Vähän pilaava teknologia, ympäristönsuojelu (508.6 +)
 • Ydinjätteet, ympäristönsuojelu (508.6 +)
 • Ydinlaskeuma (508.6 +)
 • Ydinlaskeuma, ympäristökatastrofit (508.6 +)
 • Ydinonnettomuudet (508.6 +)
 • Ydinonnettomuudet, ympäristönsuojelu (508.6 +)
 • Yhteiskunnalliset liikkeet, ympäristöliikkeet (508.6 +)
 • Ylikansallisuus, ympäristönsuojelu (508.6 +)
 • Ylikansoitus, ympäristöongelmat (508.6 +)
 • Ympäristö (508.6 +)
 • Ympäristöaktivismi (508.6 +)
 • Ympäristöala (508.6 +)
 • Ympäristöarvot (508.6 +)
 • Ympäristöarvot, maisemansuojelu (508.6 +)
 • Ympäristöarvot, ympäristönsuojelu (508.6 +)
 • Ympäristöbiologia, ympäristötieteet (508.6 +)
 • Ympäristöekologia (508.6 +)
 • Ympäristöetiikka (508.6 +)
 • Ympäristöfilosofia (508.6 +)
 • Ympäristöhaitat (508.6 +)
 • Ympäristöhallinto (508.6 +)
 • Ympäristöindikaattorit (508.6 +)
 • Ympäristöjärjestelmät (508.6 +)
 • Ympäristöjärjestöt (508.6 +)
 • Ympäristökatastrofit (508.6 +)
 • Ympäristökatastrofit, ympäristöongelmat (508.6 +)
 • Ympäristökemia (508.6 +)
 • Ympäristökeskukset (508.6 +)
 • Ympäristökonfliktit (508.6 +)
 • Ympäristökuormitus (508.6 +)
 • Ympäristökysymykset (508.6 +)
 • Ympäristölaskentatoimi, ympäristönsuojelu (508.6 +)
 • Ympäristöliikkeet (508.6 +)
 • Ympäristöliikkeet, ympäristönsuojelu (508.6 +)
 • Ympäristölupavirastot, ympäristönsuojelu (508.6 +)
 • Ympäristömaantiede (508.6 +)
 • Ympäristömaksut, ympäristönsuojelu (508.6 +)
 • Ympäristömerkintä (508.6 +)
 • Ympäristömerkit (508.6 +)
 • Ympäristömuutokset (508.6 +)
 • Ympäristömuutokset, maisemansuojelu (508.6 +)
 • Ympäristömuutokset, ympäristönsuojelu (508.6 +)
 • Ympäristömyrkyt (508.6 +)
 • Ympäristönhoito (508.6 +)
 • Ympäristönhoito, ympäristönsuojelu (508.6 +)
 • Ympäristön kuormitus (508.6 +)
 • Ympäristönkuormitus (508.6 +)
 • Ympäristönmuutokset (508.6 +)
 • Ympäristönmuutokset, maisemansuojelu (508.6 +)
 • Ympäristönmuutokset, ympäristönsuojelu (508.6 +)
 • Ympäristön saastuminen (508.6 +)
 • Ympäristönsuojelu (508.6 +)
 • Ympäristönsuojeluhallinto (508.6 +)
 • Ympäristönsuojelutekniikka (508.6 +)
 • Ympäristönsuojeluteknologia (508.6 +)
 • Ympäristönsuunnittelu, ympäristönsuojelu (508.6 +)
 • Ympäristön tila (508.6 +)
 • Ympäristöntila (508.6 +)
 • Ympäristöntutkimus (508.6 +)
 • Ympäristöohjelmat (508.6 +)
 • Ympäristöongelmat (508.6 +)
 • Ympäristöonnettomuudet (508.6 +)
 • Ympäristöpolitiikka, ympäristönsuojelu (508.6 +)
 • Ympäristörakentaminen (508.6 +)
 • Ympäristörakentaminen, maisemansuojelu (508.6 +)
 • Ympäristörakentaminen, ympäristönsuojelu (508.6 +)
 • Ympäristöraportointi (508.6 +)
 • Ympäristörikokset, ympäristönsuojelu (508.6 +)
 • Ympäristöriskit (508.6 +)
 • Ympäristöselosteet (508.6 +)
 • Ympäristösertifiointi (508.6 +)
 • Ympäristösosiologia, ympäristönsuojelu (508.6 +)
 • Ympäristösuunnitelmat (508.6 +)
 • Ympäristösuunnittelu, ympäristönsuojelu (508.6 +)
 • Ympäristötalous (508.6 +)
 • Ympäristötaloustiede (508.6 +)
 • Ympäristötase (508.6 +)
 • Ympäristötekijät, ympäristönsuojelu (508.6 +)
 • Ympäristötekniikka (508.6 +)
 • Ympäristöteknologia (508.6 +)
 • Ympäristötieteet (508.6 +)
 • Ympäristötieto (508.6 +)
 • Ympäristötietoisuus, ympäristönsuojelu (508.6 +)
 • Ympäristötieto, ympäristönsuojelu (508.6 +)
 • Ympäristötilinpito (508.6 +)
 • Ympäristötodentaminen (508.6 +)
 • Ympäristötoimi, ympäristönsuojelu (508.6 +)
 • Ympäristötoksikologia (508.6 +)
 • Ympäristötuhot (508.6 +)
 • Ympäristötuhot, ympäristönsuojelu (508.6 +)
 • Ympäristöturvallisuus (508.6 +)
 • Ympäristötutkimus (508.6 +)
 • Ympäristövahingot (508.6 +)
 • Ympäristövahingot, ympäristönsuojelu (508.6 +)
 • Ympäristövaikutukset (508.6 +)
 • Ympäristövaikutusten arviointi (508.6 +)
 • Ympäristövalistus (508.6 +)
 • Ympäristövalvonta (508.6 +)
 • Ympäristövarmentaminen (508.6 +)
 • Ympäristövastuu (508.6 +)
 • Ympäristövastuu, ympäristönsuojelu (508.6 +)
 • Ympäristövauriot (508.6 +)
 • Ympäristövauriot, ympäristönsuojelu (508.6 +)
 • Ympäristöverotus, ympäristönsuojelu (508.6 +)
 • Ympäristöviestintä, ympäristö (508.6 +)
 • Ympäristö, ympäristönsuojelu (508.6 +)
 • Ympäristöystävälliset tuotteet (508.6 +)
 • Äänimaisema, maisemansuojelu (508.6 +)
 • Ääniympäristö, maisemansuojelu (508.6 +)
 • Öljy, ympäristöongelmat (508.6 +)
KÄYTTÖHUOMAUTUS
 • Ympäristönsuojelun, luonnonsuojelun ja ympäristövalistuksen yleisteokset Ympäristötieteet, ympäristökysymykset, ympäristöpolitiikka ja kestävä kehitys ympäristön- ja luonnonsuojelun kannalta yleensä Ympäristön- ja luonnonsuojelun hallinto yleensä. Ympäristön tilan tutkimus, seuranta, valvonta ja säätely yleensä Ekologien kulutus. Ekologisen kuluttajan oppaat Luonnon tasapaino, biosfääri, luonnon monimuotoisuus, ekosysteemit, elinympäristöt, ravintoketjut ja luonnonvarat ympäristön- ja luonnonsuojelun kannalta yleensä Ihmisen ekologia yleensä. Saastuminen, saasteet, päästöt, ympäristömyrkyt, ympäristövauriot, ympäristökatastrofit ja ydinonnettomuudet yleensä. Happosateet ja niiden vaikutukset yleensä Maisemansuojelu. Kansallismaisema
MUUNKIELISET TERMIT
Belastning på miljön (508.6 +)
Energimärkning, hållbar utveckling (508.6 +)
Landskap, vy, landskapsskydd (508.6 +)
Näringskedjor, miljöskydd (508.6 +)
Miljökatastrofer (508.6 +)
Kulturlandskap, landskapsskydd (508.6 +)
Biocider, miljögifter (508.6 +)
Filosofi, miljöfilosofi (508.6 +)
Stadsnatur, miljöskydd (508.6 +)
Svavelföreningar, föroreningar (508.6 +)
Vatten- och miljöförvaltning (508.6 +)
HFC, miljögifter (508.6 +)
Olyckor, kärnkraftsolyckor (508.6 +)
Biodiversitet, naturskydd (508.6 +)
Bete, husdjur, naturskydd (508.6 +)
Strandzoner, miljö- och naturskydd (508.6 +)
Miljöansvar (508.6 +)
Global styrning, miljöskydd (508.6 +)
Människa-naturförhållande, ekofilosofi (508.6 +)
Uppföljningskonferenser, miljöfrågor (508.6 +)
Miljöskydd (508.6 +)
Riskanalys, miljörisker (508.6 +)
Biosfär, miljöskydd (508.6 +)
Klorföreningar, miljögifter (508.6 +)
Skadeämnen, miljögifter (508.6 +)
Traditionsmiljö, miljö- och naturskydd (508.6 +)
Naturmaterial, naturskydd (508.6 +)
Cirkulär ekonomi (508.6 +)
Alternativrörelser, miljörörelser (508.6 +)
Världsomfattande problem, miljöproblem (508.6 +)
Miljökatastrofer, miljöproblem (508.6 +)
Dikesrenar, landskapsskydd (508.6 +)
Biologisk rening, miljöskydd (508.6 +)
Ängar, landskapsskydd (508.6 +)
Fosfater, miljögifter (508.6 +)
Miljösystem (508.6 +)
Betning, miljögifter (508.6 +)
Miljöundersökning (508.6 +)
Halt, innehåll, miljögifter (508.6 +)
Kärnnedfall (508.6 +)
Uttorkning, miljöproblem (508.6 +)
Miljöbrott, miljöskydd (508.6 +)
Engångsartiklar, miljöskydd (508.6 +)
Naturrelation, hållbar utveckling (508.6 +)
Naturvärden, naturskydd (508.6 +)
Miljöbyggande (508.6 +)
Torvmarker, miljöskydd (508.6 +)
Miljöfrågor (508.6 +)
Hotade biotoper (508.6 +)
Fragmentering, livsmiljöers skydd (508.6 +)
Utrotning, livsmiljöer (508.6 +)
Kärnkraftsolyckor, miljöskydd (508.6 +)
Människa-naturförhållande, naturskydd (508.6 +)
Konsumentfostran, ekologisk konsument (508.6 +)
Klorerade kolväten, miljögifter (508.6 +)
Miljösociologi, miljöskydd (508.6 +)
Risker, miljörisker (508.6 +)
Risksamhälle, miljöproblem (508.6 +)
Naturvärden (508.6 +)
Naturrelation, miljöskydd (508.6 +)
Miljöskyddsteknologi (508.6 +)
Stränder, landskapsskydd (508.6 +)
Levande natur, naturskydd (508.6 +)
Naturens värden, naturskydd (508.6 +)
Kolbalans (508.6 +)
Skyddsobjekt, kulturlandskap (508.6 +)
Naturmiljö, landskapsskydd (508.6 +)
Områden för byggande, landskapsskydd (508.6 +)
pH, sura regn (508.6 +)
Radioaktivt nedfall, miljökatastrofer (508.6 +)
Miljöbiologi, miljövetenskaper (508.6 +)
Miljöcertifiering (508.6 +)
Miljöskador, miljöskydd (508.6 +)
Skadedjursbekämpning, miljögifter (508.6 +)
Radioaktivt nedfall (508.6 +)
Utrotning, landskap (508.6 +)
Flodområden, landskapsskydd (508.6 +)
Rekonstruering, naturskydd (508.6 +)
Sura regn, miljöskador (508.6)
Lantbrukskemikalier, miljöproblem (508.6 +)
Ståndortstyper, skydd (508.6 +)
Atrazin, herbicider, miljögifter (508.6)
Pampas, skydd (508.6 +)
Miljösektorn, miljöskydd (508.6 +)
Ljudmiljö, landskapsskydd (508.6 +)
Vattendragsplanering, landskapsskydd (508.6 +)
Prärier, skydd (508.6 +)
Traditionsmiljö, landskapsskydd (508.6 +)
Karcinogener, miljögifter (508.6 +)
Kadmium, miljögifter (508.6 +)
Tjuvskytte, naturskydd (508.6 +)
Världsomfattande styre, miljöskydd (508.6 +)
Herbicider, miljögifter (508.6 +)
Nya arter, miljöskydd (508.6 +)
Förorendade områden (508.6 +)
Avfall, miljöskydd (508.6 +)
Ekofysiologi, miljöskydd (508.6 +)
Alkalinitet, miljöskydd (508.6 +)
Råvaror, hållbar utveckling (508.6 +)
Skador, vahingot, miljöskador (508.6 +)
Miljöorganisationer (508.6 +)
Stadsmiljö, miljöskydd (508.6 +)
Bärighet, miljöns tillstånd (508.6 +)
Traditionslandskap, landskapsskydd (508.6 +)
Bekämpningsmedel, miljögifter (508.6 +)
Tjuvfiske, naturskydd (508.6 +)
Människa-naturförhållande, miljöskydd (508.6 +)
Strontium, kärnkraftsolyckor (508.6 +)
Insekticider, miljögifter (508.6 +)
Kemikalieolyckor, miljöproblem (508.6 +)
Landskapsvård, landskapsskydd (508.6 +)
Miljöpolitik, miljöskydd (508.6 +)
Hasard, miljörisker (508.6 +)
Regionala miljöcentra (508.6 +)
Miljögifter (508.6 +)
Grönområden, skydd (508.6 +)
Kulturell hållbarhet (508.6 +)
Miljötillståndsmyndighet, miljöskydd (508.6 +)
Naturens värden (508.6 +)
Människa-naturförhållande, hållbar utveckling (508.6 +)
Mjuk teknologi, miljöskydd (508.6 +)
Regnvatten, sura regn (508.6 +)
Miljöförändringar (508.6 +)
Nedskräpning, miljöproblem (508.6 +)
Naturmiljö, naturskydd (508.6 +)
Vattenfall, landskapsplanering (508.6 +)
Naturobjekt, naturskydd (508.6 +)
Atomkraft, miljöproblem (508.6 +)
Kulturmiljö, miljöskydd (508.6 +)
Högsta tillåtna värden, miljögifter (508.6 +)
Ekologisk hållbarhet, naturskydd (508.6 +)
Ekosfär, miljöskydd (508.6 +)
Tålighet, miljöns tillstånd (508.6 +)
Indikatorer, miljöns tillstånd (508.6 +)
Biorening, miljöskydd (508.6 +)
Ekologiskt fotspår (508.6 +)
Skyddsobjekt, landskap (508.6 +)
Människan, ekologi (508.6 +)
Alvar, landskapsskydd (508.6 +)
Arkeofyter, miljöskydd (508.6 +)
Miljöbelastning (508.6 +)
Miljöfilosofi (508.6 +)
Nationella stadsparker, landskapsskydd (508.6 +)
Strandområden, landskapsskydd (508.6 +)
Ekoteologi, miljöskydd (508.6 +)
Landskapsforskning, landskapsvård (508.6 +)
Belastning, miljöskydd (508.6 +)
Atomenergi, miljöproblem (508.6 +)
Vatten- och miljöförvaltning, miljöskydd (508.6 +)
Miljögeografi (508.6 +)
Slutförvaring, kärnavfall, miljöskydd (508.6 +)
Miljömärken (508.6 +)
Naturmiljö, miljöskydd (508.6 +)
Naturvetenskaper, naturskydd (508.6 +)
Naturskyddsorganisationer (508.6 +)
Landsbygdsmiljö, miljöskydd (508.6 +)
Bekämpning, sjukdomar, skadeinsekter, miljögifter (508.6 +)
Terrestriska ekosystem, miljöskydd (508.6 +)
Övernationella fenomen, miljöskydd (508.6 +)
Växtskydd, miljögifter (508.6 +)
Förnybara naturtillgångar, hållbar utveckling (508.6 +)
Kulturmiljö, landskapsskydd (508.6 +)
Mänskligheten, ekologi och miljö (508.6 +)
Miljöekologi (508.6 +)
Vatten- och miljödistrikt (508.6 +)
Människor, ekologi (508.6 +)
Naturvård (508.6 +)
Byggd miljö, landskapsskydd (508.6 +)
Miljöredovisning, miljöskydd (508.6 +)
Skydd, suojelu, miljöskydd (508.6 +)
Medborgarrörelser, miljörörelser (508.6 +)
Indikatorarter, miljöns tillstånd (508.6 +)
Miljövarudeklarationer (508.6 +)
Skadeförebyggande åtgärder, miljöskador (508.6 +)
Miljösäkerhet (508.6 +)
Lantbruksmiljö, miljöskydd (508.6 +)
Naturskyddsprogram (508.6 +)
Jordförbättringsmedel, miljöskydd (508.6 +)
Bassängområden, miljöolägenheter (508.6 +)
Hedar, landskapsskydd (508.6 +)
Grönmiljö, skydd (508.6 +)
Miljökonsekvensbedömning (508.6 +)
Lantbruksavfall, miljöproblem (508.6 +)
Maximumvärden, miljögifter (508.6 +)
Engångsförpackningar, miljöskydd (508.6 +)
Gölar, naturvård (508.6 +)
Hållbar konsumtion (508.6 +)
Konsumtion, ekologisk (508.6 +)
Öknar, aavikot, skydd (508.6 +)
Ekobalans (508.6 +)
Förnybara naturtillgångar, miljöskydd (508.6 +)
Hållbar användning, miljöskydd (508.6 +)
Åkrar, landskapsskydd (508.6 +)
Nationallandskap, landskapsskydd (508.6 +)
Dioxiner, miljögifter (508.6 +)
Slåtter, naturskydd (508.6 +)
Plaster, miljöproblem (508.6 +)
Nedfall, surt nedfall (508.6 +)
Ståndorter, skydd (508.6 +)
Jordbrukslandskap, landskapsskydd (508.6 +)
Miljöteknik (508.6 +)
Miljöplaner (508.6 +)
Intensivt jordbuk, miljöproblem (508.6 +)
Ekosfär, naturskydd (508.6 +)
Naturvärden, landskapsvård (508.6 +)
Biologiska effekter, förorening (508.6 +)
Miljöansvar, miljöskydd (508.6 +)
Ekologisk konsumtion (508.6 +)
Miljöändringar (508.6 +)
Dikesrenar, miljöskydd (508.6 +)
Kulturhistoriska skyddsobjekt, landskapsskydd (508.6 +)
Lut, miljögifter (508.6 +)
Miljöteknologi (508.6 +)
Naturtyper, naturskydd (508.6 +)
Barr, föroreningsskador (508.6 +)
Kväveföreningar, föroreningar (508.6 +)
Kuster, strandskydd (508.6 +)
Föroreningar (508.6 +)
Massförstörelse, miljökatastrofer (508.6 +)
Vårdbiotop, landskapsskydd (508.6 +)
Landskapsskydd (508.6 +)
Hållbar utveckling (508.6 +)
Rekonstruktion till naturtillstånd (508.6 +)
Miljöskador (508.6 +)
Miljöförändringar, landsskapsskydd (508.6 +)
Mångformighet, naturskydd (508.6 +)
Regional ekologi, miljöskydd (508.6 +)
Traditionslandskap, miljöskydd (508.6 +)
Kärnavfall, miljöskydd (508.6 +)
Stäpper, skydd (508.6 +)
Miljöetik (508.6 +)
Vatten, försurning, miljöskador (508.6 +)
Naturrelation, naturskydd (508.6 +)
Bioetik, ekofilosofi (508.6 +)
Naturskolor, natur- och miljöskydd (508.6 +)
Vattenområden, landskapsskydd (508.6 +)
Nedsmutsning, miljö (508.6 +)
Fungicider, miljögifter (508.6 +)
Naturområde (508.6 +)
Vegetationsskador (508.6 +)
Strandskydd (508.6 +)
Clean tech, miljöteknologi (508.6 +)
Internationella rörelser, miljörörelser (508.6 +)
Livsmiljö, biologi, miljöskydd (508.6 +)
Bioindikatorer, miljöns tillstånd (508.6 +)
Ljudlandskap, landskapsskydd (508.6 +)
Radioaktiv strålning, miljökatastrofer (508.6 +)
Obebyggda områden, naturskydd (508.6 +)
Globaliseringsstyre, miljöskydd (508.6 +)
Nedfall, kärnkraftsolyckor (508.6 +)
Kvicksilver, miljögifter (508.6 +)
Globalt styre, miljöskydd (508.6 +)
Greenpeace (508.6 +)
Slagg, miljöskydd (508.6 +)
Konsumentupplysning, ekologisk konsument (508.6 +)
Biocenos, naturskydd (508.6 +)
Markdispositionsplanering, miljöskydd (508.6 +)
Rester av bekämpningsmedel, miljögifter (508.6 +)
Ekologiska nätverk, naturskydd (508.6 +)
Överbefolkning, ylikansoitus, miljöproblem (508.6 +)
Överbefolkning, liikakansoitus, miljöproblem (508.6 +)
Miljöproblem (508.6 +)
Skador, vauriot, miljöskador (508.6 +)
Miljöskatt, miljöskydd (508.6 +)
Miljöskyddsteknik (508.6 +)
Ekoenergi, hållbar utveckling (508.6 +)
Miljöavgifter, ympäristöverotus, miljöskydd (508.6 +)
Övervakning, miljöövervakning (508.6 +)
Ekologiska korrdorer, naturskydd (508.6 +)
Naturområden, naturskydd (508.6 +)
Miljöbyggande, miljöskydd (508.6 +)
Torv, miljöskydd (508.6 +)
Naturmedel, miljöfrågor (508.6 +)
Miljöövervakning (508.6 +)
Strandzoner, landskapsskydd (508.6 +)
Djurens livsmiljöer, naturskydd (508.6 +)
Miljörörelser, miljöskydd (508.6 +)
Öknar, autiomaat, skydd (508.6 +)
Landskapsundersökning, landskapsvård (508.6 +)
Medborgarinflytande, miljörörelser (508.6 +)
Hedar, naturskydd (508.6 +)
Littoraler, landskapssydd (508.6 +)
Landskapsekologi, landskapsskydd (508.6 +)
Uran, kärnkraftsolyckor (508.6 +)
Gränsvärden, miljönormer (508.6 +)
Naturen, naturskydd (508.6 +)
Miljöbranschen (508.6 +)
Restaurering, miljöskydd (508.6 +)
Byggnadsinskränkningar, landskapsskydd (508.6 +)
Punktbelastning, miljöbelastning (508.6)
Byggnadsförbud, landskapsskydd (508.6 +)
Förstörelse, kärnkraftsolyckor (508.6 +)
Samhälleliga rörelser, miljörörelser (508.6 +)
Humanekologi (508.6 +)
Globalisering, miljöskydd (508.6 +)
Mikroskräp, förorening (508.6)
Världsstyre, miljöskydd (508.6 +)
Värmeavfall (508.6 +)
Polyaromatiska kolväten, miljögifter (508.6 +)
Avfallsproblem, miljöskydd (508.6 +)
Avfall, förorening (508.6 +)
Proteströrelser, miljörörelser (508.6 +)
Oaser, skydd (508.6 +)
Förorening (508.6 +)
Miljöns tillstånd (508.6 +)
Bioremediation, miljöskydd (508.6 +)
PAH-föreningar, miljögifter (508.6 +)
Katastrofer, miljökatastrofer (508.6 +)
Svavelväte, luftföroreningar (508.6)
Tysta områden, landsskapsskydd (508.6 +)
Kontamination, nedsmutsning av miljön (508.6 +)
Riktvärden, miljöskydd (508.6 +)
Skyddsplaner (508.6 +)
Ekologi, människan (508.6 +)
Skifferolja, miljöproblem (508.6 +)
Miljöplanering, miljöskydd (508.6 +)
Miljövärden, landskapsvård (508.6 +)
Miljöhaverier (508.6 +)
Livsmiljö, biologi, naturskydd (508.6 +)
Oförnybara naturtillgångar, miljöskydd (508.6 +)
Vallar, ängar, landskapsskydd (508.6 +)
Miljöolägenheter (508.6 +)
Olägenheter, nedsmutsning av miljön (508.6 +)
Biologisk mångfald, naturskydd (508.6 +)
Landskapshistoria, landskapsskydd (508.6 +)
Miljörisker (508.6 +)
Bästa tillgängliga teknik, miljöskydd (508.6 +)
Skadliga ämnen, miljögifter (508.6 +)
Miljöekonomi (508.6 +)
Stadsrum, miljöskydd (508.6 +)
Farliga ämnen, miljögifter (508.6 +)
Globala problem, miljöproblem (508.6 +)
Miljöförvaltning (508.6 +)
Kärnkraftsolyckor (508.6 +)
Omgivningsplanering, miljöskydd (508.6 +)
Miljö, miljöskydd (508.6 +)
Miljömedvetande, miljöskydd (508.6 +)
Skiffergas, miljöproblem (508.6 +)
Plutonium, kärnkraftsolyckor (508.6 +)
Miljöfaktorer, miljöskydd (508.6 +)
Naturens mångfald, naturskydd (508.6 +)
Polyklorerade kolväten, miljögifter (508.6 +)
Miljövård, miljöskydd (508.6 +)
Strandbebyggelse, landskapsskydd (508.6 +)
Inplanterade djur, naturskydd (508.6 +)
Miljövetenskaper (508.6 +)
Kemisk bekämpning, miljögifter (508.6 +)
Miljölära (508.6 +)
Hydraulisk spräckning, miljöproblem (508.6 +)
Skydd av byggda miljöer (508.6 +)
Miljöverkningar (508.6 +)
Miljörörelser (508.6 +)
Stränder, strandskydd (508.6 +)
Ekokatastrofer, miljöproblem (508.6 +)
Miljökonflikter (508.6 +)
Ekosystem, naturskydd (508.6 +)
Problemavfall, miljöskydd (508.6 +)
Åkerrenar, landskapsskydd (508.6 +)
Global governance, miljöskydd (508.6 +)
Miljöändringar, miljöskydd (508.6 +)
Fågeldöd (508.6 +)
Materialströmmar, ainevirrat, miljövård (508.6 +)
Faromoment, miljöolyckor (508.6 +)
Åtgärdsförbud, naturskydd (508.6 +)
Kännetecken, miljömärken (508.6 +)
Rester, miljögifter (508.6 +)
Miljöförstöring, miljöskydd (508.6 +)
Proklamationer, miljöfrågor (508.6 +)
Hållbar användning, hållbar utveckling (508.6 +)
Ekologiskt tillstånd (508.6 +)
Främmande ämnen, miljögifter (508.6 +)
Alternativt levnadssätt, miljörörelser (508.6 +)
Skydd, suojelu, naturskydd (508.6 +)
Ekosystem, miljöskydd (508.6 +)
Storolyckor, miljökatastrofer (508.6 +)
Gröna rörelsen, miljörörelser (508.6 +)
Habitat, naturskydd (508.6 +)
Vägmiljö, landskapsskydd (508.6 +)
Katastrofer, kärnkraftsolyckor (508.6 +)
Ekologisk planering (508.6 +)
Aska, föroreningar (508.6 +)
Befolkningsproblem, miljöproblem (508.6 +)
Tungmetaller, miljögifter (508.6 +)
Littoraler, miljö- och naturskydd (508.6 +)
Förpackningar, miljöproblem (508.6 +)
Förpackningsavfall, miljöproblem (508.6 +)
Organismsamhällen, naturskydd (508.6 +)
Ekofilosofi (508.6 +)
Miljövård (508.6 +)
Oförnybara naturtillgångar, hållbar utveckling (508.6 +)
Sociala rörelser, miljörörelser (508.6 +)
Sjöborrar (508.6)
Miljöprogram (508.6 +)
Ekotoxikologi (508.6 +)
Ekoboende, ekologisk livsstil (508.6 +)
Avfallshantering, miljöskydd (508.6 +)
Vallar, ängar, naturskydd (508.6 +)
Olja, miljöproblem (508.6 +)
Skonsam teknik, miljöskydd (508.6 +)
Miljöolyckor (508.6 +)
Materialströmmar, materiaalivirrat, miljövård (508.6 +)
Medborgaraktivitet, miljörörelser (508.6 +)
Växtskyddsmedel, miljögifter (508.6 +)
Slåtter, landskapsskydd (508.6 +)
Miljöförstöring (508.6 +)
Ren teknologi, miljöteknologi (508.6 +)
Surt nedfall, miljöskador (508.6)
Olyckor, miljökatastrofer (508.6 +)
Tropikerna, miljöskydd (508.6 +)
Miljövårdsförvaltning (508.6 +)
Storolyckor, kärnkraftsolyckor (508.6 +)
Vägmiljö, miljöskydd (508.6 +)
Miljöupplysning (508.6 +)
Miljömärkning (508.6 +)
Skydd, suojelu, landskapsskydd (508.6 +)
Besprutning, skadedjursbekämpning, miljöproblem (508.6 +)
Utsläpp (508.6 +)
Kemikalier, miljögifter (508.6 +)
Åkerrenar, miljöskydd (508.6 +)
Tecken, miljömärken (508.6 +)
Svavelsyra, surt nedfall (508.6 +)
Ekologi, miljöskydd (508.6 +)
Slybekämpning, miljögifter (508.6 +)
Ekokatastrofer (508.6 +)
Miljövärden, miljövård (508.6 +)
Slutdeponering, kärnavfall, miljöskydd (508.6 +)
Folkrörelser, miljörörelser (508.6 +)
Diversitet, naturskydd (508.6 +)
Ekologisk livsföring (508.6 +)
Ekologi, naturskydd (508.6 +)
PFC-föreningar, miljögifter (508.6 +)
Miljörapportering (508.6 +)
Markanvändning, miljöskydd (508.6 +)
Miljöaktivism (508.6 +)
Råvarutillgångar, hållbar utveckling (508.6 +)
Ekologisk aspekt (508.6 +)
Vattenfall, landskapsskydd (508.6 +)
Naturproduktbranschen, miljöfrågor (508.6 +)
Miljövärden (508.6 +)
Ängar, naturskydd (508.6 +)
Slagkraft, miljöproblem (508.6 +)
Nedfall, miljöskydd (508.6 +)
Kärnnedfall, miljökatastrofer (508.6 +)
Ekologiskt boende, ekologisk livsföring (508.6 +)
Naturum, naturskydd (508.6 +)
Bioetik, naturskyddets etik (508.6 +)
Ekologiskt hållbara produkter (508.6 +)
Uteundervisning, natur- och miljöskydd (508.6 +)
Filosofi, ekofilosofi (508.6 +)
Naturresurser, hållbar utveckling (508.6 +)
Perfluorkolveten, miljögifter (508.6 +)
Miljöhaverier, miljöskydd (508.6 +)
Naturföretagare, miljöbranschen (508.6 +)
Förstörelse, miljökatastrofer (508.6 +)
Naturskyddsrörelser (508.6 +)
Konsumentrådgivning, ekologisk konsument (508.6 +)
Naturarv, naturobjekt, naturskydd (508.6 +)
Skyddsobjekt, natur (508.6 +)
Medborgardeltagande, miljörörelser (508.6 +)
Jämvikt i naturen, naturskydd (508.6 +)
Vetefluorkolföreningar, miljögifter (508.6 +)
Miljöavgifter, ympäristömaksut, miljöskydd (508.6 +)
Miljö (508.6 +)
Polypdjur (508.6)
Skogbevuxna fjäll, landskapsskydd (508.6 +)
Miljöförorening (508.6 +)
Miljötoxikologi (508.6 +)
Naturresurser, miljöskydd (508.6 +)
Fodral, miljöproblem (508.6 +)
Miljöforskning (508.6 +)
Påtryckningsgrupper, miljörörelser (508.6 +)
Miljöbokföring (508.6 +)
Vatten- och miljödistrikt, miljöskydd (508.6 +)
Obebyggda områden, landskapsskydd (508.6 +)
Miljöförändringar, miljöskydd (508.6 +)
Cleantech, miljöteknologi (508.6 +)
Pesticider, miljögifter (508.6 +)
Ekologisk balans (508.6 +)
Naturtillstånd (508.6 +)
Naturens värden, landskapsvård (508.6 +)
Miljöändringar, landskapsskydd (508.6 +)
Miljöcentra (508.6 +)
Jordolja, miljöproblem (508.6 +)
Miljölära, miljöskydd (508.6 +)
PCB-föreningar, miljögifter (508.6 +)
Ekoeffektivitet (508.6 +)
Miljövänliga produkter (508.6 +)
Radioaktivitet, miljökatastrofer (508.6 +)
Orenhet, nedsmutsning av miljön (508.6 +)
Miljökemi (508.6 +)
Kulturekologi, människans ekologi (508.6 +)
Miljöbyggande, landskapsskydd (508.6 +)
Skyddsobjekt (508.6)
Transport av föroreningar (508.6 +)
Alvar, naturskydd (508.6 +)
Ekobyar, ekologisk livsföring (508.6)
Miljöindikatorer (508.6 +)
Naturrelation, ekofilosofi (508.6 +)
Näringsvävar, miljöskydd (508.6 +)
Skyddsobjekt, miljö (508.6 +)
Ogräsbekämpningsmedel, miljögifter (508.6 +)
Grön energi, hållbar utveckling (508.6 +)
Insektgifter, miljögifter (508.6 +)
Biomanipulation, miljöskydd (508.6 +)
Biotop, naturskydd (508.6 +)
Miljökommunikation, miljö (508.6 +)
Närmat, hållbar utveckling (508.6 +)
Natur, användning för rekreationsändamål, naturskydd (508.6 +)
URI
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:hklj:508.6
Lataa tämä käsite: