skip to main content

Finto

Sisällön kieli

LUONNONTIETEET > Kokoomateokset > Ympäristönsuojelu. Luonnonsuojelu > Uhanalaiset lajit. Luonnonsuojelualueet
KÄYTETTÄVÄ TERMI
508.61Uhanalaiset lajit. Luonnonsuojelualueet  
TYYPPI
 • hklj-luokka

OHJAUSTERMIT
 • Aapasuot, luonnonsuojelualueet (508.61)
 • Aarnialueet (508.61)
 • Aarnimetsät, suojelualueet (508.61)
 • Aarniometsät, suojelualueet (508.61)
 • Alkuperäiset eläinlajit, suojelu (508.61)
 • Alkuperäiset kasvilajit, suojelu (508.61)
 • Alkuperäiset lajit, suojelu (508.61)
 • Asutuksen seuralaislajit, suojelu (508.61)
 • Biodiversiteetti, luonnonsuojelualueet (508.61)
 • Biodiversiteetti, uhanalaiset lajit (508.61)
 • Biokenoosit, luonnonsuojelualueet (508.61)
 • Biologinen monimuotoisuus, luonnonsuojelualueet (508.61)
 • Biologinen monimuotoisuus, uhanalaiset lajit (508.61)
 • Biosfäärialueet (508.61)
 • Biotooppi, luonnonsuojelualueet (508.61)
 • Deltat, suojelualueet (508.61)
 • Direktiivilajit (508.61)
 • Diversiteetti, luonnonsuojelualueet (508.61)
 • Diversiteetti, uhanalaisten lajien suojelu (508.61)
 • Elinympäristö, biologia, luonnonsuojelualueet (508.61)
 • Eliöyhteisöt, luonnonsuojelualueet (508.61)
 • Elonkirjo, luonnonsuojelualueet (508.61)
 • Elonkirjo, uhanalaiset lajit (508.61)
 • Eläimet, uhanalaisten lajien suojelu (508.61)
 • Eläimistön suojelu (508.61)
 • Eläimistö, uhanalaisten lajien suojelu (508.61)
 • Eläinkannat, luonnonsuojelu (508.61)
 • Eläinkannat, uhanalaisten lajien suojelu (508.61)
 • Eläinkauppa, uhanalaisten lajien suojelu (508.61)
 • Eläinlajit, suojelu ja rauhoitus (508.61)
 • Eläinsuojelualueet (508.61)
 • Eläinten elinympäristöt, luonnonsuojelualueet (508.61)
 • Eläinten rauhoitus (508.61)
 • Eläinten suojelu, uhanalaisten lajien suojelu (508.61)
 • Endeemiset eläinlajit, suojelu (508.61)
 • Endeemiset kasvilajit, suojelu (508.61)
 • Endeemiset lajit, suojelu (508.61)
 • Erityisalueet, suojelualueet (508.61)
 • Erämaat, luonnonsuojelualueet (508.61)
 • Etelä-Konneveden kansallispuisto (508.61)
 • Fauna, uhanalaisten lajien suojelu (508.61)
 • Floora, uhanalaisten lajien suojelu (508.61)
 • Geenipankit, luonnonsuojelu (508.61)
 • Geenivarat, luonnonsuojelu (508.61)
 • Geodiversiteetti, luonnonsuojelualueet (508.61)
 • Geologinen monimuotoisuus, luonnonsuojelualueet (508.61)
 • Geopuistot, luonnonsuojelualueet (508.61)
 • Habitaatti, luonnonsuojelualueet (508.61)
 • Hakkuukiellot, luonnonsuojelualueet (508.61)
 • Harjukasvillisuus, uhanalaisten lajien suojelu (508.61)
 • Harjut, harjujensuojelualueet (508.61)
 • Havumetsät, suojelualueet (508.61)
 • Hiljaiset alueet, luonnonsuojelualueet (508.61)
 • Hylkeenpyynti, hylkeiden suojelu (508.61)
 • Häviäminen, uhanalaiset eläimet (508.61)
 • Häviäminen, uhanalaiset kasvit (508.61)
 • Ihmisen seuralaislajit, suojelu (508.61)
 • Ikimetsät, suojelualueet (508.61)
 • Järvet, luonnonsuojelualueet (508.61)
 • Kalakannat, kalalajien suojelu (508.61)
 • Kalasto, kalalajien suojelu (508.61)
 • Kalliot, luonnonsuojelualueet (508.61)
 • Kangasmetsät, luonnonsuojelualueet (508.61)
 • Kanjonit, luonnonsuojelualueet (508.61)
 • Kansallispuistot (508.61)
 • Kasvien suojelu (508.61)
 • Kasviston suojelu (508.61)
 • Kasvistonsuojelualueet (508.61)
 • Kasvisto, uhanalaisten lajien suojelu (508.61)
 • Kasvupaikat, luonnonsuojelualueet (508.61)
 • Kelopuut, rauhoitus (508.61)
 • Ketokasvit, uhanalaisten lajien suojelu (508.61)
 • Kolopesijät, suojelu (508.61)
 • Koralliriutat, suojelualueet (508.61)
 • Korvet, luonnonsuojelualueet (508.61)
 • Kosket, suojelualueet (508.61)
 • Koskiensuojelu, suojelualueet (508.61)
 • Kosteikot, luonnonsuojelualueet (508.61)
 • Kotoperäiset eläinlajit, suojelu (508.61)
 • Kotoperäiset kasvilajit, suojelu (508.61)
 • Kotoperäiset lajit, suojelu (508.61)
 • Kulttuurikasvit, suojelu (508.61)
 • Kulttuurin seuralaislajit, suojelu (508.61)
 • Kurut, naturskyddsområden (508.61)
 • Laguunit, suojelualueet (508.61)
 • Lahdet, suojelualueet (508.61)
 • Lakimetsät, luonnonsuojelualueet (508.61)
 • Lehdot, suojelualueet (508.61)
 • Lehtimetsät, suojelualueet (508.61)
 • Letot, luonnonsuojelualueet (508.61)
 • Linnunpöntöt, lintujen suojelu (508.61)
 • Linnut, suojelu (508.61)
 • Lintukannat , uhanalaisten lajien suojelu (508.61)
 • Lintulaudat, lintujen suojelu (508.61)
 • Lintuvedet, suojelualueet, rauhoitus (508.61)
 • Lintuvesialueet, suojelualueet, rauhoitus (508.61)
 • Luonnonalueet, luonnonsuojelualueet (508.61)
 • Luonnonkasvit, suojelu (508.61)
 • Luonnonkirjo, luonnonsuojelualueet (508.61)
 • Luonnonkirjo, uhanalaiset lajit (508.61)
 • Luonnonmetsät, luonnonsuojelualueet (508.61)
 • Luonnon monimuotoisuus, luonnonsuojelualueet (508.61)
 • Luonnon monimuotoisuus, uhanalaisten lajien suojelu (508.61)
 • Luonnonmuistomerkit (508.61)
 • Luonnonpuistot (508.61)
 • Luonnonsuojelualueet (508.61)
 • Luonnonsuojeluohjelmat, luonnonsuojelualueet (508.61)
 • Luonnonsuojeluohjelmat, Natura 2000 (508.61)
 • Luonnonvaraiset eläimet, suojelu (508.61 +)
 • Luonnonvaraiset kasvit, suojelu (508.61)
 • Luontotyypit, luonnonsuojelualueet (508.61)
 • Lähteet, luonnonsuojelualueet (508.61)
 • Maankäyttö, luonnonsuojelualueet (508.61)
 • Maankäytön suunnittelu, luonnonsuojelualueet (508.61)
 • Maanpinnan muodot, suojelualueet (508.61)
 • Meret, suojelualueet (508.61)
 • Meriensuojelu, suojelualueet (508.61)
 • Merilevät, uhanalaiset lajit (508.61)
 • Merilinnut, suojelu (508.61)
 • Mertensuojelu, suojelualueet (508.61)
 • Metapopulaatiot, uhanalaiset lajit (508.61)
 • Metsien suojelu, suojelualueet (508.61)
 • Metsänraja, suojelualueet (508.61)
 • Metsät, suojelualueet (508.61)
 • Monimuotoisuus, luonnonsuojelualueet (508.61)
 • Monimuotoisuus, uhanalaisten lajien suojelu (508.61)
 • Myrkylliset eläimet, suojelu (508.61)
 • Natura 2000 (508.61)
 • Nevat, luonnonsuojelualueet (508.61)
 • Niittykasvit, uhanalaisten lajien suojelu (508.61)
 • Norsunluu, luonnonsuojelu (508.61)
 • Pedot, uhanalaisten lajien suojelu (508.61)
 • Pesäpöntöt, lintujen suojelu (508.61)
 • Petoeläimet, uhanalaisten lajien suojelu (508.61)
 • Pienpedot, uhanalaisten lajien suojelu (508.61)
 • Pienvedet, suojelualueet (508.61)
 • Pinnanmuodot, suojelualueet (508.61)
 • Populaatiot, uhanalaiset lajit (508.61)
 • Puistot, kansallispuistot (508.61)
 • Puistot, luonnonpuistot (508.61)
 • Puutteellisesti tunnetut lajit, uhanalaiset lajit (508.61)
 • Rauhoitetut eläimet (508.61)
 • Rauhoitetut kasvit (508.61)
 • Rauhoitus (508.61)
 • Reservaatit, luonnonsuojelualueet (508.61)
 • Riistaeläimet, luonnonsuojelu (508.61)
 • Riistalinnut, luonnonsuojelu (508.61)
 • Rotkot, luonnonsuojelualueet (508.61)
 • Ruderaattikasvit, suojelu (508.61)
 • Ruokintalaitteet, lintujen ruokinta (508.61)
 • Ruokinta, lintujen ym. talviruokinta (508.61)
 • Rämeet, luonnonsuojelualueet (508.61)
 • Saaliseläimet, uhanalaisten lajien suojelu (508.61 +)
 • Sademetsät, suojelualueet (508.61)
 • Saimaannorppa, suojelu (508.61)
 • Savannit, suojelualueet (508.61)
 • Silmälläpidettävät lajit, uhanalaisten lajien suojelu (508.61)
 • Soidensuojelu, suojelualueet (508.61)
 • Suistot, suojelualueet (508.61)
 • Sukupuutot, luonnonsuojelu (508.61)
 • Sukupuutto, luonnonsuojelu (508.61)
 • Sukupuuttoon kuoleminen, luonnonsuojelu (508.61)
 • Sukupuuttoon kuolleet eläimet, luonnonsuojelu (508.61)
 • Sukupuuttoon kuolleet kasvit, luonnonsuojelu (508.61)
 • Suoja-alueet, luonnonsuojelualueet (508.61)
 • Suojametsät, suojelualueet (508.61)
 • Suojavyöhykkeet, luonnonsuojelualueet (508.61)
 • Suojelualueet (508.61)
 • Suojelukohteet, eläin- ja kasvilajit (508.61)
 • Suojelukohteet, luonnonsuojelualueet (508.61)
 • Suometsät, luonnonsuojelualueet (508.61)
 • Suot, luonnonsuojelualueet (508.61)
 • Suurpedot, uhanalaisten lajien suojelu (508.61)
 • Taiga, suojelualueet (508.61)
 • Talviruokinta, lintujen suojelu (508.61)
 • Teijon kansallispuisto (508.61)
 • Tundra, suojelualueet (508.61)
 • Tundravyöhyke, suojelualueet (508.61)
 • Uhanalaiset eläimet, suojelu (508.61)
 • Uhanalaiset kasvit, suojelu (508.61)
 • Uhanalaiset lajit, suojelu (508.61)
 • Uhanalaiset sienet, suojelu (508.61)
 • Valaanpyynti, luonnonsuojelu (508.61)
 • Valtameret, suojelualueet (508.61)
 • Valtionmaat, suojelualueet (508.61)
 • Valtionmetsät, suojelualueet (508.61)
 • Vanhat metsät, suojelualueet (508.61)
 • Vesilinnut, suojelu (508.61)
 • Vierasperäiset eläinlajit, luonnonsuojelu (508.61)
 • Villieläimet, suojelu (508.61)
 • Virtavedet, suojelualueet (508.61)
 • Vuoristot, suojelualueet (508.61)
 • World Wildlife Fund (508.61)
 • Yellowstonen kansallispuisto (508.61)
 • Ympäristöohjelmat, luonnonsuojelualueet (508.61)
 • Ympäristöohjelmat, Natura 2000 (508.61)
KÄYTTÖHUOMAUTUS
 • Eläin- ja kasvilajien rauhoitus ja suojelu Uhanalaiset lajit ja sukupuuttoon kuoleminen luonnonsuojelun kannalta Uhanalaisten lajien kauppa ja sen vastustaminen. Salametsästys Luonnonsuojelualueet, kansallis- ja luonnonpuistot sekä Natura-alueet maasta tai alueesta riippumatta
MUUNKIELISET TERMIT
Yellowstone nationalpark (508.61)
Endemiska arter, kotoperäiset lajit, biologi, skydd (508.61)
Fågelholkar, fågelskydd (508.61)
Skydd av skogar, natruskyddsområden (508.61)
Utrotning, utrotningshotade växter (508.61)
Naturskogar, naturskyddsområden (508.61)
Skyddsområden, naturskydd (508.61)
Nära hotade arter, skydd av utrotningshotade arter (508.61)
Geodiversitet, naturskyddsområden (508.61)
Djurarter, skydd och fredning (508.61)
Växtvärld, skydd av utrotningshotade arter (508.61)
Djur, fridlysning (508.61)
Biodiversitet, naturskyddsområden (508.61)
Utrotningshotade växter, skydd (508.61)
Källor, naturskyddsområden (508.61)
Hav, skyddsområden (508.61)
Barrskogar, skyddsområden (508.61)
Odlingsväxter, skydd (508.61)
Klippor, naturskyddsområden (508.61)
Tysta områden, naturskyddsområden (508.61)
Endemiska växtarter, kotoperäiset kasvilajit, skydd (508.61)
Biosfärområden (508.61)
Kanjoner, naturskyddsområden (508.61)
Småvatten, skyddsområden (508.61)
Djurvärld, skydd av utrotningshotade arter (508.61)
Reservat, naturskyddsområden (508.61)
Predatorer, skydd av utrotningshotade arter (508.61)
Endemiska arter, biologi, skydd (508.61)
Markanvändning, naturskyddsområden (508.61)
Åsvegetation, skydd av utrotningshotade arter (508.61)
Utrotningshotade svampar, skydd (508.61)
Djur, skydd av utrotningshotade arter (508.61)
Ursprungliga arter, skydd (508.61)
Geoparker, naturskyddsområden (508.61)
Taiga, skyddsområden (508.61)
Vildväxter, skydd (508.61)
Skydd av hav, skyddsområden (508.61)
Rikkärr, naturskyddsområden (508.61)
Statens skogar, skyddsområden (508.61)
Biologisk mångfald, utrotningshotade arter (508.61)
Floraskydd (508.61)
Mångformighet, skydd av utrotningshotade arter (508.61)
Deltan, skyddsområden (508.61)
World Wildlife Fund (508.61)
Livsmiljö, biologi, naturskyddsområden (508.61)
Naturskogsreservat (508.61)
Naturskyddsprogram, naturskyddsområden (508.61)
Vildmark, naturskyddsområden (508.61)
Naturminnesmärken (508.61)
Naturens mångfald, skydd av utrotningshotade arter (508.61)
Mynningsområden, skyddsområden (508.61)
Växtskyddsområden (508.61)
Savanner, skyddsområden (508.61)
Lundar, skyddsområden (508.61)
Biodiversitet, utrotningshotade arter (508.61)
Endemiska djurarter, endeemiset eläinlajit, skydd (508.61)
Ytformer, skyddsområden (508.61)
Utrotningshotade arter, skydd (508.61)
Skyddszoner, naturskyddsområden (508.61)
Aapamyrar, naturskyddsområden (508.61)
Genbanker, naturskydd (508.61)
Torrakor, fredning (508.61)
Specialområden, skyddsområden (508.61)
Fridlysning (508.61)
Djurbestånd, naturskydd (508.61)
Havsalger, utrotningshotade arter (508.61)
Moskogar, naturskyddsområden (508.61)
Vilddjur, skydd (508.61)
Fjällnära skogar, naturskyddsområden (508.61)
Ursprungliga växtarter, skydd (508.61)
Markdispositionsplanering, naturskyddsområden (508.61)
Skyddsobjekt, naturskyddsområden (508.61)
Urskogar, skyddsområden (508.61)
Strömmande vatten, skyddsområden (508.61)
Rovdjur, skydd av utrotningshotade arter (508.61)
Saimenvikare, skydd (508.61)
Djurhandel, skydd av utrotningshotade arter (508.61)
Ståndorter, naturskyddsområden (508.61)
Nationalparker (508.61)
Följearter till bostättning, skydd (508.61)
Holkar, skydd av fåglar (508.61)
Habitat, naturskyddsområden (508.61)
Statens mark, skyddsområden (508.61)
Skogar, skyddsområden (508.61)
Naturens mångfald, naturskyddsområden (508.61)
Fågelbräden, fågelskydd (508.61)
Avverkningsförbud, naturskyddsområden (508.61)
Följearter till kultur, skydd (508.61)
Fiskbestånd, kalasto, vård av fiskarter (508.61)
Havsfåglar, skydd (508.61)
Kärr, naturskyddsområden (508.61)
Skydd av växter (508.61)
Sjöar, naturskyddsområden (508.61)
Naturparker (508.61)
Tundraregionen, skyddsområden (508.61)
Fågelsjöar, skyddsområden, fredning (508.61)
Miljöprogram, Natura 2000 (508.61)
Gammelskogar, skyddsområden (508.61)
Raviner, naturskyddsområden (508.61)
Forsar, skyddsområden (508.61)
Bergstrakter, skyddsområden (508.61)
Fridlysta växter (508.61)
Faunavård (508.61)
Biologisk mångfald, naturskyddsområden (508.61)
Följearter till människan, skydd (508.61)
Djurarter av främmande ursprung, naturskydd (508.61)
Organismsamhällen, naturskyddsområden (508.61)
Metapopulationer, utrotningshotade arter (508.61)
Tykö nationalpark (508.61)
Vinterutfodring, fågelskydd (508.61)
Tundra, skyddsområden (508.61)
Forsskydd, skyddsområden (508.61)
Klyftor, luonnonsuojelualueet (508.61)
Elfenben, naturskydd (508.61)
Djurens livsmiljöer, naturskyddsområden (508.61)
Åsar, åsskyddsområden (508.61)
Genresurser, naturskydd (508.61)
Vildmarker, naturskyddsområden (508.61)
Skyddsobjekt, djur- och växtarter (508.61)
Laguner, skyddsområden (508.61)
Direktivarter (508.61)
Vilda växter, skydd (508.61)
Fauna, skydd av utrotningshotade arter (508.61)
Tallmossar, naturskyddsområden (508.61)
Hålbyggare, skydd (508.61)
Stora rovdjur, skydd av utrotningshotade arter (508.61)
Fågelvatten, skyddsområden, fredning (508.61)
Utdöda djur, naturskydd (508.61)
Ängsväxter, skydd av utrotningshotade arter (508.61)
Fågelbestånd, skydd av utrotningshotade arter (508.61)
Skyddsskogar, skyddsområden (508.61)
Lövskogar, skyddsområden (508.61)
Korallrev, skyddsområden (508.61)
Säljakt, skydd av sälar (508.61)
Populationer, utrotningshotade arter (508.61)
Biotop, naturskyddsområden (508.61)
Utdöda växter, naturskydd (508.61)
Myrskydd, skyddsområden (508.61)
Parker, naturparker (508.61)
Geologisk mångfald, naturskyddsområden (508.61)
Oceaner, skyddsområden (508.61)
Djurskyddsområden (508.61)
Naturskyddsprogram, Natura 2000 (508.61)
Naturskyddsområden (508.61)
Miljöprogram, naturskyddsområden (508.61)
Fiskbestånd, kalakannat, vård av fiskarter (508.61)
Skogsgräns, skyddsområden (508.61)
Naturområden, naturskyddsområden (508.61)
Jordytans former, skyddsområden (508.61)
Flora, skydd av utrotningshotade arter (508.61)
Vilda djur, skydd (508.61)
Endemiska djurarter, kotoperäiset eläinlajit, skydd (508.61)
Mångformighet, naturskyddsområden (508.61)
Sjöfåglar, skydd (508.61)
Utrotningshotade djur, skydd (508.61)
Naturtyper, naturskyddsområden (508.61)
Matning, fåglarnas mm. vinterutfodring (508.61)
Diversitet, naturskyddsområden (508.61)
Utrotning, utrotningshotade djur (508.61)
Myrar, naturskyddsområden (508.61)
Gammel skogar, skyddsområden (508.61)
Natura 2000 (508.61)
Regnskogar, skyddsområden (508.61)
Giftiga djur, skydd (508.61)
Villebråd, naturskydd (508.61)
Endemiska växtarter, endeemiset kasvilajit, skydd (508.61)
Biocenos, naturskyddsområden (508.61)
Utdöende, naturskydd (508.61)
Valfångst, naturskydd (508.61)
Fridlysta djur (508.61)
Vikar, skyddsområden (508.61)
Bristfälligt kända arter, utrotningshotade arter (508.61)
Utfodringsapparater, fågelutfodring (508.61)
Vallväxter, ketokasvit, skydd av utrotningshotade arter (508.61)
Små rovdjur, skydd av utrotningshotade arter (508.61)
Diversitet, skydd av utrotningshotade arter (508.61)
Ruderatväxter, skydd (508.61)
Bytesdjur, skydd av utrotningshotade arter (508.61 +)
Havsskydd, skyddsområden (508.61)
Fågelvilt, naturskydd (508.61)
Parker, nationalparker (508.61)
Sumpskogar, naturskyddsområden (508.61)
Skyddsområden, militära, naturskyddsområden (508.61)
Djurbestånd, skydd av utrotningshotade arter (508.61)
Gamla skogar, skyddsområden (508.61)
Ursprungliga djurarter, skydd (508.61)
Djurskydd, skydd av utrotningshotade arter (508.61)
Fåglar, skydd (508.61)
Södra Konnevesi nationalpark (508.61)
Våtmarker, naturskyddsområden (508.61)
URI
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:hklj:508.61
Lataa tämä käsite: