skip to main content

Finto

Sisällön kieli

LUONNONTIETEET > FYSIIKKA > Mekaniikka
KÄYTETTÄVÄ TERMI
533Mekaniikka  
TYYPPI
 • hklj-luokka

YLÄKÄSITE
OHJAUSTERMIT
 • Absorptio, fysiikka (533)
 • Adheesio, fysiikka (533)
 • Adsorptio, fysiikka (533)
 • Aerodynamiikka, fysiikka (533)
 • Aeromekaniikka, fysiikka (533)
 • Aerosolifysiikka (533)
 • Aerostatiikka, fysiikka (533)
 • Diffuusio, fysiikka (533)
 • Dynamiikka, fysiikka (533)
 • Elastisuus, fysiikka (533)
 • Fysiikka, mekaniikka (533)
 • Gravitaatio, mekaniikka (533)
 • Heilurit, fysiikka (533)
 • Hitaus, mekaniikka (533)
 • Hitausvoima, fysiikka (533)
 • Hydrauliikka, mekaniikka (533)
 • Hydrodynamiikka, fysiikka (533)
 • Hydromekaniikka, fysiikka (533)
 • Hydrostatiikka, fysiikka (533)
 • Hyrrät, mekaniikka (533)
 • Höyry, mekaniikka (533)
 • Joustavuus, fysiikka (533)
 • Kaasujen fysiikka (533)
 • Kaasut, mekaniikka (533)
 • Kapillariteetti, fysiikka (533)
 • Kavitaatio, hydrodynamiikka, fysiikka (533)
 • Keskeisvoima (533)
 • Keskipakoisvoima (533)
 • Keskipakovoima (533)
 • Kiihtyvyys, fysiikka (533)
 • Kiinteiden kappaleiden mekaniikka (533)
 • Kimmoisuus, fysiikka (533)
 • Kinematiikka, fysiikka (533)
 • Kinetiikka, fysiikka (533)
 • Kitka, fysiikka (533)
 • Koheesio, fysiikka (533)
 • Kompressio, fysiikka (533)
 • Liike-energia, mekaniikka (533)
 • Liike, fysiikka (533)
 • Liikeoppi, fysiikka (533)
 • Liikeradat, liike, fysiikka (533)
 • Liikkeet, kinematiikka, fysiikka (533)
 • Liukkaus, kitka, fysiikka (533)
 • Lujuusoppi, fysiikka (533)
 • Massa, fysiikka (533)
 • Massakeskipiste (533)
 • Mekaaninen energia (533)
 • Mekaaniset ominaisuudet, fysiikka (533)
 • Mekaniikka, fysiikka (533)
 • Mikromekaniikka, mekaniikka (533)
 • Modulaarisuus, kimmo-oppi, fysiikka (533)
 • Moduulit, kimmo-oppi, fysiikka (533)
 • Murtolujuus, mekaniikka (533)
 • Murtumismekaniikka (533)
 • Nestefysiikka (533)
 • Nesteiden mekaniikka (533)
 • Newtonin lait, mekaniikka, fysiikka (533)
 • Nopeus, mekaniikka (533)
 • Ominaispaino, fysiikka (533)
 • Osmoosi, fysiikka (533)
 • Paine, fysiikka (533)
 • Paino, fysiikka (533)
 • Painopiste, fysiikka (533)
 • Painovoima, mekaniikka (533)
 • Pintailmiöt (533)
 • Pintajännitys (533)
 • Plasma, fysiikka (533)
 • Plasmafysiikka (533)
 • Plastisuus, fysiikka (533)
 • Potentiaalienergia, mekaniikka (533)
 • Puristusvoima, mekaniikka (533)
 • Pyörimisliike, mekaniikka (533)
 • Rajapintailmiöt, pintailmiöt (533)
 • Resilienssi, fysiikka (533)
 • Sitkeys, fysiikka (533)
 • Sorptio, fysiikka (533)
 • Statiikka, fysiikka (533)
 • Taipuvuus, mekaniikka (533)
 • Tasapaino, mekaniikka (533)
 • Termoplastisuus, fysiikka (533)
 • Tribologia, fysiikka (533)
 • Turbulenssi, fysiikka (533)
 • Vetovoima, taivaankappaleiden radat (533)
 • Virtaus, mekaniikka (533)
 • Virtausoppi, mekaniikka (533)
 • Viruminen, fysiikka (533)
 • Viskositeetti (533)
 • Voima, mekaniikka (533)
KÄYTTÖHUOMAUTUS
 • Kiinteiden ja jäykkien kappaleiden mekaniikka Nesteiden mekaniikka. Kaasujen mekaniikka. Plasmafysiikka Statiikka. Dynamiikka. Kinetiikka Painovoima. Heiluri. Kitka. Lujuus. Kimmoisuus. Plastisuus Hydrodynamiikka, -mekaniikka ja -statiikka Aerodynamiikka, -mekaniikka ja -statiikka Virtaus. Kapillariteetti. Osmoosi. Diffuusio
MUUNKIELISET TERMIT

ruotsi

Osmos, fysik (533)
Pendlar, fysik (533)
Brotthållfasthet, mekanik (533)
Ytspänning (533)
Hydrostatik, fysik (533)
Gasfysik (533)
Kinetik, liikeoppi, fysik (533)
Kinematik, fysik (533)
Absorption, fysik (533)
Viskositet, sitkeys, fysik (533)
Strömningslära, mekanik (533)
Viskositet, viskositeetti (533)
Masscentrum (533)
Fasta kroppars mekanik (533)
Mekanik, fysik (533)
Snurror, mekanik (533)
Fysik, mekanik (533)
Massa, fysik (533)
Tryckkraft, mekanik (533)
Rörelse, fysik (533)
Ånga, mekanik (533)
Kinetisk energi, mekanik (533)
Kapillaritet, fysik (533)
Resiliens, fysik (533)
Tyngdkraft, mekanik (533)
Dynamik, fysik (533)
Specifik vikt, fysik (533)
Halka, friktion, fysik (533)
Mekaniska egenskaper, fysik (533)
Tröghetskraft, fysik (533)
Kompression, fysik (533)
Rotation, mekanik (533)
Vätskors fysik (533)
Aerodynamik, fysik (533)
Brottmekanik (533)
Newtons lagar, mekanik, fysik (533)
Spänst, fysik (533)
Hydraulik, mekanik (533)
Friktion, fysik (533)
Kavitation, hydrodynamik, fysik (533)
Vattenström, mekanik (533)
Potentiell energi, mekanik (533)
Kinetik, kinetiikka, fysik (533)
Flexibilitet, fysik (533)
Centralkraft (533)
Hastighet, mekanik (533)
Mikromekanik, mekanik (533)
Adhesion, fysik (533)
Kohesion, fysik (533)
Vätskors mekanik (533)
Jämvikt, mekanik (533)
Tyngdpunkt, fysik (533)
Aeromekanik, fysik (533)
Turbulens, fysik (533)
Elasticitet, fysik (533)
Böjlighet, mekanik (533)
Modularitet, elasticitetslära, fysik (533)
Gravitation, mekanik (533)
Moduler, elasticitetslära, fysik (533)
Mekanisk energi (533)
Kraft, mekanik (533)
Statik, fysik (533)
Tyngd, fysik (533)
Gränsytfenomen, ytfenomen (533)
Tryck, fysik (533)
Sorption, fysik (533)
Rörelser, kinematik, fysik (533)
Acceleration, fysik (533)
Dragningskraft, mekanik (533)
Krypning, fysik (533)
Aerostatik, fysik (533)
Hydrodynamik, fysik (533)
Gaser, mekanik (533)
Termoplasticitet, fysik (533)
Ytfenomen (533)
Plasmafysik (533)
Diffusion, fysik (533)
Plasticitet, fysik (533)
Hydromekanik, fysik (533)
Centrifugalkraft (533)
Adsorption, fysik (533)
Hållfasthetslära, fysik (533)
Tribologi, fysik (533)
Plasma, fysik (533)
Långsamhet, mekanik (533)
Rörelsebanor, rörelse, fysik (533)
URI
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:hklj:533
Lataa tämä käsite: