skip to main content

Finto

Sisällön kieli

KÄYTETTÄVÄ TERMI
618.3Päihteiden käyttö  
TYYPPI
 • hklj-luokka

YLÄKÄSITE
ASSOSIATIIVISET KÄSITTEET
OHJAUSTERMIT
 • Addiktio, alkoholi (618.3)
 • Addiktio, huumeet (618.3)
 • Addiktio, lääkeaineet (618.3)
 • Aihiolääkkeet , väärinkäyttö, lääketiede (618.3)
 • Aistiharhat, huumeiden vaikutukset (618.3)
 • Alkoholifysiologia (618.3)
 • Alkoholimyrkytys (618.3)
 • Alkoholinkäyttö, terveydelliset vaikutukset (618.3)
 • Alkoholiongelmat, terveydelliset (618.3)
 • Alkoholisairaudet (618.3)
 • Alkoholismi, lääketieteellinen hoito (618.3)
 • Alkoholistit, lääketieteellinen hoito (618.3)
 • Alkoholi, terveydelliset vaikutukset (618.3)
 • Alkoholivauriot (618.3)
 • Haitat, alkoholi (618.3)
 • Haitat, huumeet (618.3)
 • Hallusinaatiot, huumeiden vaikutukset (618.3)
 • Harha-aistimukset, huumeiden vaikutukset (618.3)
 • Humalatila (618.3)
 • Huumeet, lääketieteellinen hoito (618.3)
 • Huumeet, riippuvuus (618.3)
 • Huumeiden käyttäjät, lääketieteellinen hoito (618.3)
 • Huumeiden käyttö, lääketieteellinen hoito (618.3)
 • Huumeongelmat, lääketieteellinen hoito (618.3)
 • Huumeriippuvuus (618.3)
 • Huumetestit, lääketiede (618.3)
 • Huumevieroitus (618.3)
 • Häiriökäyttäytyminen, päihdeongelmat, lääketieteelinen hoito (618.3)
 • Juopumus, alkoholifysiologia (618.3)
 • Katkaisuhoito, lääketieteellinen hoito (618.3)
 • Korvaushoito, päihteiden käyttäjien hoito (618.3)
 • Krapula, alkoholifysiologia (618.3)
 • Käyttäytymislääketiede, päihteiden käyttö (618.3)
 • Lopetus, päihteiden käyttö, lääketiede (618.3)
 • LSD, huumeet, lääketieteellinen hoito (618.3)
 • LSD, huumeet, riippuvuus (618.3)
 • Lääkeaineet, väärinkäyttö, lääketiede (618.3)
 • Lääkeaineriippuvuus, lääketiede (618.3)
 • Lääkeriippuvuus (618.3)
 • Lääkkeiden väärinkäyttö, lääketiede (618.3)
 • Marihuana, huumeet, lääketiede (618.3)
 • Muuntohuumeet, lääketieteellinen hoito (618.3)
 • Muutetut huumeet, lääketieteellinen hoito (618.3)
 • Narkomaanit, lääketieteellinen hoito (618.3)
 • Narkomania, lääketiede (618.3)
 • Narkoottiset aineet, narkomania (618.3)
 • Piristeet, lääkkeiden väärinkäyttö (618.3)
 • Psyykkiset vaikutukset, alkoholi, huumeet (618.3)
 • Päihdeongelmaiset, lääketieteellinen hoito (618.3)
 • Päihdeongelmat, lääketieteellinen hoito (618.3)
 • Päihderiippuvuus (618.3)
 • Päihteet, lääketieteellinen hoito (618.3)
 • Päihtymys, lääketiede (618.3)
 • Riippuvuus, alkoholi (618.3)
 • Riippuvuus, huumeet (618.3)
 • Riippuvuus, lääkeaineet (618.3)
 • Riskikäyttäytyminen, päihteiden käyttö, terveysriskit (618.3)
 • Riskitekijät, päihteiden käyttö, terveysriskit (618.3)
 • Riskit, päihteiden käyttö, terveysriskit (618.3)
 • Stimulanssit, lääkkeiden väärinkäyttö (618.3)
 • Stimulantit, lääkkeiden väärinkäyttö (618.3)
 • Terveyshaitat, alkoholi (618.3)
 • Terveyshaitat, huumeet (618.3)
 • Terveysriskit, päihteiden käyttö (618.3)
 • Terveysvaarat, päihteiden käyttö (618.3)
 • Terveysvaikutukset, alkoholi (618.3)
 • Terveysvaikutukset, huumeet (618.3)
 • Vaaratekijät, päihteiden käyttö, terveysriskit (618.3)
 • Vastaanottokodit, alkoholistit, lääket. hoito (618.3)
 • Vastaanottokodit, narkomaanit, lääket. hoito (618.3)
 • Vieroitusoireet (618.3)
 • Vieroitus, päihteet (618.3)
 • Vierotus, päihteet (618.3)
 • Väkijuomien käyttö, lääketiede (618.3)
 • Väkijuomien väärinkäyttö, lääketiede (618.3)
 • Väärinkäyttö, alkoholi, lääketiede (618.3)
 • Väärinkäyttö, huumeet, lääketiede (618.3)
 • Väärinkäyttö, lääkeaineet, lääketiede (618.3)
 • Väärinkäyttö, päihteet, lääketiede (618.3)
 • Ylläpitohoito, huumeiden käyttö, lääketieteellinen hoito (618.3)
KÄYTTÖHUOMAUTUS
 • Päihteiden käyttö ja käyttäjät lääketieteen kannalta Alkoholistien, narkomaanien ja lääkkeiden väärinkäyttäjien psykiatria ja hoito Alkoholi- ja huumausaineriippuvuus. Lääkeaineriippuvuus Alkoholin ja huumausaineiden psyykkiset jä lääketieteelliset vaikutukset Alkoholi- ja huumausainefysiologia
MUUNKIELISET TERMIT

ruotsi

Stimulantier, läkemedelsmissbruk (618.3)
Alkoholanvändning, hälsoverkningar (618.3)
Narkomani, medicin (618.3)
Avvänjningssymtom (618.3)
Narkotikatester, medicin (618.3)
Läkemedel, missbruk, medicin (618.3)
LSD, narkotika, beroende (618.3)
Slutande, bruk av rusmedel, medicin (618.3)
Alkoholmissbruk, medicin (618.3)
Hälsoeffekter, alkohol (618.3)
Hälsoeffekter, narkotika (618.3)
Psykiska effekter, alkohol, narkotika (618.3)
Stimulantia, läkemedelsmissbruk (618.3)
Beroende, läkemedel (618.3)
Prekursorer, missbruk, medicin (618.3)
Avgiftning, medicinsk vård (618.3)
Avvänjning, rusmedel (618.3)
Narkotikabrukare, medicinsk vård (618.3)
Hallucinationer, narkotikans verkningar (618.3)
Addiktion, alkohol (618.3)
Sanitära olägenheter, narkotika (618.3)
Narkotika, beroende (618.3)
Narkotikaberoende (618.3)
Rusmedel, medicinsk vård (618.3)
Alkoholsjukdomar (618.3)
Störande beteende, missbruksproblem, medicinsk vård (618.3)
Narkotika, medicinsk vård (618.3)
Beroende, narkotika (618.3)
Narkotikabruk, medicinsk vård (618.3)
Underhållsbehandling, narkotikabruk, medicinsk vård (618.3)
Beteendemedicin, användning av rusmedel (618.3)
Alkoholism, medicinsk vård (618.3)
Riskmoment, användning av rusmedel, hälsorisker (618.3)
Missbruk, narkotika, medicin (618.3)
Hälsofaror, missbruk av rusmedel (618.3)
Alkoholdrycker, användning, medicin (618.3)
Hälsorisker, missbruk av rusmedel (618.3)
Sinnesillusioner, narkotikans verkningar (618.3)
Riskfaktorer, användning av rusmedel, hälsorisker (618.3)
Beroende, alkohol (618.3)
Addiktion, narkotika (618.3)
Missbruk, rusmedel, medicin (618.3)
Marijuana, narkotika, medicin (618.3)
LSD, narkotika, medicinsk vård (618.3)
Alkoholskador (618.3)
Alkoholfysiologi (618.3)
Narkomaner, medicinsk vård (618.3)
Baksmälla, alkoholfysiologi (618.3)
Designdroger, medicinsk vård (618.3)
Läkemedelsberoende, medicin (618.3)
Upptagningshem, narkomaner, medicinsk vård (618.3)
Olägenheter, alkohol (618.3)
Sinnesvillor, narkotikans verkningar (618.3)
Alkoholförgiftning (618.3)
Ersättningsbehandling, drogmissbrukarvård (618.3)
Upptagningshem, alkoholister, medicinsk vård (618.3)
Rus (618.3)
Olägenheter, narkotika (618.3)
Fylleri, alkoholfysiologi (618.3)
Risker, användning av rusmedel, hälsorisker (618.3)
Alkoholister, medicinsk vård (618.3)
Alkoholproblem, hälsoverkningar (618.3)
Sanitära olägenheter, alkohol (618.3)
Missbruk, läkemedel, medicin (618.3)
Drogavvänjning (618.3)
Missbruk, alkohol, medicin (618.3)
Narkotikaproblem, medicinsk vård (618.3)
Rusmedelsberoende (618.3)
Addiktion, läkemedel (618.3)
Läkemedelsberoende (618.3)
Läkemedelsmissbruk, medicin (618.3)
Alkohol, hälsoverkningar (618.3)
Rusmedelsproblem, medicinsk vård (618.3)
Risktagande, användning av rusmedel, hälsorisker (618.3)
Missbrukare, medicinsk vård (618.3)
Stimulanser, läkemedelsmissbruk (618.3)
Berusning, medicin (618.3)
Narkotiska ämnen, narkomani (618.3)
Designerdroger, medicinsk vård (618.3)
URI
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:hklj:618.3
Lataa tämä käsite: