skip to main content

Finto

Sisällön kieli

SOVELLETUT TIETEET > LÄÄKETIEDE. TERVEYDENHOITO > Psykiatria > Psykoterapia. Mielenterveystyö
KÄYTETTÄVÄ TERMI
618.8Psykoterapia. Mielenterveystyö  
TYYPPI
 • hklj-luokka

YLÄKÄSITE
OHJAUSTERMIT
 • Addiktio, läheisriippuvuus, terapia (618.8 +)
 • Debriefing, psykiatria, mielenterveys (618.8 +)
 • Ego state -terapia, hypnoterapia (618.8 +)
 • Ehkäisevä mielenterveystyö (618.8 +)
 • Ennaltaehkäisevä mielenterveystyö (618.8 +)
 • Epäinhimillisyys, kriisiterapia (618.8 +)
 • Esiintymisjännitys, psykoterapia (618.8 +)
 • Esiintymiskuume, psykoterapia (618.8 +)
 • Esiintymispelko, psykoterapia (618.8 +)
 • Henkinen jälkiselvitys, psykiatria, mielenterveys (618.8 +)
 • Henkinen tuki, psykiatria, mielenterveys (618.8 +)
 • Hypnoosihoito (618.8 +)
 • Hypnoosi, psykiatria (618.8 +)
 • Ihmissuhdetyö, mielenterveystyö (618.8 +)
 • Itsesuggestio, hypnoterapia (618.8)
 • Katarsis, psykoterapia (618.8 +)
 • Katastrofilääketiede, kriisiterapia (618.8)
 • Katastrofipsykologia, kriisiterapia (618.8)
 • Katharsis, psykoterapia (618.8 +)
 • Keskustelu, keskusteluterapiat (618.8 +)
 • Kliininen psykologia (618.8 +)
 • Kognitiivinen terapia (618.8)
 • Kognitiivis-analyyttinen psykoterapia (618.8)
 • Korvalappustereot (618.8)
 • Kriisikeskukset, kriisiterapia (618.8)
 • Kriisipalvelut, kriisiterapia (618.8)
 • Kriisipuhelimet, kriisiterapia (618.8)
 • Kriisipuhelimet, mielenterveystyö (618.8 +)
 • Kriisiterapia (618.8)
 • Kriisit, kriisiterapia (618.8)
 • Kriisit, mielenterveystyö (618.8 +)
 • Kriisituki, psykiatria, mielenterveys (618.8 +)
 • Kriisityö, kriisiterapia (618.8)
 • Kuntoutuminen, psykiatrinen kuntoutuminen (618.8 +)
 • Kuntoutuspalvelut, psykiatrinen kuntoutus (618.8 +)
 • Kuntoutus, psykiatrinen kuntoutus (618.8 +)
 • Kuntoutustutkimus, psykiatrinen kuntoutus (618.8 +)
 • Kuolemanpelko, psykoterapia (618.8 +)
 • Käyttäytymisterapia (618.8)
 • Lentopelko, psykoterapia (618.8 +)
 • Logoterapia (618.8)
 • Lyhytterapia (618.8 +)
 • Läheisriippuvuus, psykiatrinen terapia (618.8 +)
 • Mielenterveyskuntoutujat (618.8)
 • Mielenterveyskuntoutus (618.8 +)
 • Mielenterveyspalvelut (618.8 +)
 • Mielenterveys, psykiatrinen terapia (618.8 +)
 • Mielenterveystyö (618.8 +)
 • Muistot, psykiatrinen terapia (618.8 +)
 • Myötätuntosuuntainen terapia, kognitiivinen terapia (618.8)
 • Neurokognitiivinen kuntoutus (618.8)
 • Neurolinguistic programming, psykoterapia (618.8)
 • Neurolingvistinen ohjelmointi, psykoterapia (618.8)
 • NLP, psykoterapia (618.8)
 • Oppimisterapia (618.8 +)
 • Pelko, psykiatrinen terapia (618.8 +)
 • Pelot, psykiatrinen terapia (618.8 +)
 • Psykiatrian erikoissairaanhoitajat , psykiatrian sairaanhoitajan työ (618.8 +)
 • Psykiatrian sairaanhoitajat , psykiatrian sairaanhoitajan työ (618.8 +)
 • Psykiatrinen hoito (618.8 +)
 • Psykiatrinen kuntoutus (618.8 +)
 • Psykiatrinen terapia (618.8 +)
 • Psykologia, kliininen (618.8 +)
 • Psykososiaalinen kuntoutus (618.8 +)
 • Psykososiaalinen tuki, mielenterveystyö (618.8 +)
 • Psykosynteesi, psykoterapia (618.8)
 • Psykoterapia (618.8 +)
 • Psyykkinen kriisiapu, psykiatria, mielenterveys (618.8 +)
 • Psyykkinen tuki, psykiatria, mielenterveys (618.8 +)
 • Psyykkisesti häiriintyneet, psykiatrinen terapia (618.8 +)
 • Psyykkisesti sairaat, psykiatrinen terapia (618.8 +)
 • Ramppikuume, psykoterapia (618.8 +)
 • Regressio, psykiatrinen terapia (618.8 +)
 • Riippuvuus, läheisriippuvuus, terapia (618.8 +)
 • Riippuvuus, psykiatrinen terapia (618.8 +)
 • Ryhmäkuntoutus, psykiatrinen kuntoutus (618.8 +)
 • Sensitivity training (618.8)
 • Sosiaalisten tilanteiden pelko, psykoterapia (618.8 +)
 • Suggestio, psykiatrinen terapia (618.8 +)
 • Syyllisyydentunne, psykiatrinen terapia (618.8 +)
 • Taantuma, psykiatrinen terapia (618.8 +)
 • Terapia, psykiatrinen terapia (618.8 +)
 • Torjunta, psykologia, psykiatrinen terapia (618.8 +)
 • Transaktioanalyysi (618.8)
 • Transferenssi, psykoterapia (618.8 +)
 • Traumat, psykoterapia (618.8 +)
 • Tunne-elämän häiriöt, psykiatrinen terapia (618.8 +)
 • Tunteensiirto, psykoterapia (618.8 +)
 • Vammautuminen, kriisiterapia (618.8)
 • Verkostotyö (618.8 +)
 • Yksilöterapiat (618.8 +)
KÄYTTÖHUOMAUTUS
 • Psykoterapian, psykiatrisen terapian, kliinisen psykologian ja mielenterveystyön yleisteokset Lyhytterapia yleensä. Hypnoterapia yleensä. Transaktioanalyysi Psykiatrian sairaanhoitajan työ yleensä Tietyn psyykkisen sairauden tai häiriön hoito ko. sairauden tai häiriön luokassa 618.2-618.6+
MUUNKIELISET TERMIT
Terapi, psykiatrisk terapi (618.8 +)
Bortträngning, psykologi, psykiatrisk terapi (618.8 +)
Psykologi, klinisk (618.8 +)
Psykoterapi (618.8 +)
Korttidsterapi (618.8 +)
Habilitering, psykiatrisk habilitering (618.8 +)
Regression, psykiatrisk terapi (618.8 +)
Förebyggande mentalhygien (618.8 +)
Rädslor, psykiatrisk terapi (618.8 +)
Hypnos, psykiatri (618.8 +)
Kognitiv terapi (618.8)
Transferens, psykoterapi (618.8 +)
Rehabiliteringsforskning, psykiatrisk rehabilitering (618.8 +)
Addiktion, medberoende, terapi (618.8 +)
Kristerapi (618.8)
Regressioner, psykiatrisk terapi (618.8 +)
Överföring av känslor, psykoterapi (618.8 +)
Inlärningsterapi (618.8 +)
Kriser, mentalhygien (618.8 +)
Mental hälsa, psykiatrisk terapi (618.8 +)
NLP, psykoterapi (618.8)
Psykiskt stöd, psykiatri, mental hälsa (618.8 +)
Sinnesrubbade, psykiatrisk terapi (618.8 +)
Neurolinguistic programming, psykoterapi (618.8)
Beteendeterapi (618.8)
Suggestion, psykiatrisk terapi (618.8 +)
Psykiatrisk rehabilitering -- patienter (618.8)
Psykiatriska specialsjukvårdare, psykiatriska sjukvårdarens arbete (618.8 +)
Psykologisk debriefing, psykiatri, mental hälsa (618.8 +)
Neurokognitiv rehabilitering (618.8)
Debriefing, psykiatri, mental hälsa (618.8 +)
Katharsis, psykoterapi (618.8 +)
Krisarbete, kristerapi (618.8)
Krisservice, kristerapi (618.8)
Klinisk psykologi (618.8 +)
Rädsla, psykiatrisk terapi (618.8 +)
Individualterapier (618.8 +)
Social fobi, psykoterapi (618.8 +)
Omänsklighet, kristerapi (618.8 +)
Mentalvårdstjänster (618.8 +)
Kristelefoner, mentalhygien (618.8 +)
Mentalvårdsarbete (618.8 +)
Störningar i känslolivet, psykiatrisk terapi (618.8 +)
Compassionfokuserad terapi, kognitiv terapi (618.8)
Mänskorelaterat arbete, mentalvårdsarbete (618.8 +)
Kriscentra, kristerapi (618.8)
Beroende, medberoende, terapi (618.8 +)
Mentalt stöd, psykiatri, mental hälsa (618.8 +)
Grupprehabilitering, psykiatrisk rehabilitering (618.8 +)
Psykosocialt stöd , mentalvårdsarbete (618.8 +)
Hypnosbehandling (618.8 +)
Neurolingvistisk programmering, psykoterapi (618.8)
Transaktionsanalys (618.8)
Psykisk rehabilitering (618.8 +)
Medberoende, psykiatrisk terapi (618.8 +)
Trauman, psykoterapi (618.8 +)
Beroende, psykiatrisk terapi (618.8 +)
Att bli handikappad, kristerapi (618.8)
Psykosocial rehabilitering (618.8 +)
Dödsfruktan, psykoterapi (618.8 +)
Krisstöd, psykiatri, mental hälsa (618.8 +)
Kognitiv-analytisk terapi (618.8)
Debatt, samtalsterapier (618.8 +)
Kriser, kristerapi (618.8)
Logoterapi (618.8)
Nätverksarbete (618.8 +)
Scenskräck, psykoterapi (618.8 +)
Psykiskt sjuka, psykiatrisk terapi (618.8 +)
Sensitivity training (618.8)
Rehabilitering, psykiatrisk rehabilitering (618.8 +)
Rampfeber, psykoterapi (618.8 +)
Psykiatrisk rehabilitering (618.8 +)
Katastrofpsykologi, kristerapi (618.8)
Katastrofmedicin, kristerapi (618.8)
Psykiatriska sjukvårdare, psykiatriska sjukvårdarens arbete (618.8 +)
Flygrädsla, psykoterapi (618.8 +)
Psykiatrisk vård (618.8 +)
Freestylebandspelare (618.8)
Självsuggestion, hypnoterapi (618.8)
Kristelefoner, kristerapi (618.8)
Skuldkänsla, psykiatrisk terapi (618.8 +)
Psykosyntes, psykoterapi (618.8)
Ego state-terapi, hypnoterapi (618.8 +)
Psykiatrisk terapi (618.8 +)
Rehabiliteringstjänster, psykiatrisk rehabilitering (618.8 +)
Minnen, psykologi, memoarer, psykiatrisk terapi (618.8 +)
Psykisk krisstöd, psykiatri, mental hälsa (618.8 +)
URI
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:hklj:618.8
Lataa tämä käsite: