skip to main content

Finto

Sisällön kieli

SOVELLETUT TIETEET > TEKNIIKKA. KULKUNEUVOT > Sähkötekniikka > Sähköenergian tuottaminen. Voimalatekniikka
KÄYTETTÄVÄ TERMI
627.5Sähköenergian tuottaminen. Voimalatekniikka  
TYYPPI
 • hklj-luokka

YLÄKÄSITE
OHJAUSTERMIT
 • Aaltoenergia, voimalat (627.5)
 • Aaltovoima, voimalat (627.5)
 • Aluelämpökeskukset (627.5)
 • Atomienergia, voimalatekniikka (627.5)
 • Atomireaktorit, ydinvoimalat (627.5)
 • Atomitekniikka, ydinvoimalat (627.5)
 • Atomivoimalat, tekniikka (627.5)
 • Atomivoima, voimalatekniikka (627.5)
 • Aurinkoenergia, voimalat (627.5)
 • Aurinkovoimalat (627.5)
 • Aurinkovoima, voimalat (627.5)
 • Biopolttolaitokset (627.5)
 • Biovoimalat (627.5)
 • CHP, lämmöntuotanto (627.5)
 • CHP, sähköntuotanto (627.5)
 • Dieselvoimalat (627.5)
 • Ekoenergia, voimalatekniikka (627.5)
 • Energialaitokset (627.5)
 • Energiantuotantolaitokset (627.5)
 • Energiateknologia, voimalatekniikka (627.5)
 • Energiateknologia, ydinvoimaloiden tekniikka (627.5)
 • Fissioreaktorit, ydinvoimalat (627.5)
 • Fissio, ydinvoimalat (627.5)
 • Fossiiliset polttoaineet, voimalatekniikka (627.5)
 • Fuusioreaktorit, ydinvoimalat (627.5)
 • Fuusio, ydinvoimalat (627.5)
 • Geoterminen energia, voimalatekniikka (627.5)
 • Geoterminen lämpö, voimalatekniikka (627.5)
 • Hake, hakevoimalat (627.5)
 • Hakevoimalat (627.5)
 • Hiili, hiilivoimalat (627.5)
 • Hiilivoimalat (627.5)
 • Hukkalämpö, voimalatekniikka (627.5)
 • Höyryvoimalat (627.5)
 • Joenuomat, vesivoimalat (627.5)
 • Joet, vesivoimalat (627.5)
 • Jokisuistot, vesivoimalat (627.5)
 • Jäähdytysvesi, ydinvoimalat (627.5)
 • Kaasuturbiinivoimalat (627.5)
 • Kaasuvoimalat, voimalatekniikka (627.5)
 • Kalliolämpö, voimalat (627.5)
 • Kattilalaitteistot (627.5)
 • Kaukolämpökeskukset (627.5)
 • Ketjureaktio, ydinvoimalat (627.5)
 • Kivihiilivoimalat (627.5)
 • Kivihiili, voimalat (627.5)
 • Kombivoimalaitokset, voimalatekniikka (627.5)
 • Kombivoimalat, sähkötekniikka (627.5)
 • Kombivoimalat, voimalatekniikka (627.5)
 • Konemestarit, voimalat (627.5)
 • Kosket, voimalatekniikka (627.5)
 • Koskivoima, vesivoimalat (627.5)
 • Lauhdutustekniikka, voimalat (627.5)
 • Lauhdutusvoimalat (627.5)
 • Liuskekaasu, kaasuvoimalat (627.5)
 • Liuskeöljy, voimalat (627.5)
 • Luonnonkaasu, kaasuvoimalat (627.5)
 • Lämmityslaitokset (627.5)
 • Lämmitysvoimalat (627.5)
 • Lämmönjakelu, lämpöhuolto (627.5)
 • Lämmönsiirto, lämpöhuolto (627.5)
 • Lämmöntuotanto, lämpövoimalat (627.5)
 • Lämpöhuolto, lämpövoimalat (627.5)
 • Lämpöhäviö, lämpövoimalat (627.5)
 • Lämpökeskukset (627.5)
 • Lämpövoimalat (627.5)
 • Maakaasu, kaasuvoimalat (627.5)
 • Maakaasuvoimalat (627.5)
 • Maalämpö, voimalat (627.5)
 • Maaöljy, voimalat (627.5)
 • Plutonium, ydinvoimalat (627.5)
 • Polttotekniikka, voimalatekniikka (627.5)
 • Puuenergia, voimalat (627.5)
 • Reaktorit, ydinvoimalat (627.5)
 • Ruskohiili, voimalat (627.5)
 • Strontium, ydinvoimalat (627.5)
 • Sähköala, sähköntuotannon tekniikka (627.5)
 • Sähköenergian tuottaminen (627.5)
 • Sähköenergia, sähkövoimalat (627.5)
 • Sähköistys (627.5)
 • Sähkölaitokset (627.5)
 • Sähkölaitostekniikka (627.5)
 • Sähkön ja lämmön yhteistuotanto, lämmöntuotanto (627.5)
 • Sähkön ja lämmön yhteistuotanto, sähköntuotanto (627.5)
 • Sähköntuotanto, sähköntuotannon tekniikka (627.5)
 • Sähkötariffit (627.5)
 • Sähkövoimalat (627.5)
 • Sähköyhtiöt (627.5)
 • Säteilyenergia, aurinko- ja ydinvoimalat (627.5)
 • Teollisuushake, hakevoimalat (627.5)
 • Turve, turvevoimalat (627.5)
 • Turvevoimalat (627.5)
 • Tuulienergia, tuulivoimalat (627.5)
 • Tuuligeneraattorit (627.5)
 • Tuuliturbiinit (627.5)
 • Tuulivoima-alueet (627.5)
 • Tuulivoimalat (627.5)
 • Tuulivoima, voimalat (627.5)
 • Uomat, vesivoimalat (627.5)
 • Uraani, ydinvoimalat (627.5)
 • Varavoimalat, voimalatekniikka (627.5)
 • Vastapainevoimalat (627.5)
 • Vesienergia, vesivoimalat (627.5)
 • Vesivoimalat (627.5)
 • Vesivoima, voimalat (627.5)
 • Vihreä energia, voimalatekniikka (627.5)
 • Voimalat, voimalatekniikka (627.5)
 • Vuorovesivoimalat (627.5)
 • Ydinenergia, ydinvoimalat (627.5)
 • Ydinpolttoaineet, ydinvoimalatekniikka (627.5)
 • Ydinreaktorit, ydinvoimalatekniikka (627.5)
 • Ydintekniikka, ydinvoimalatekniikka (627.5)
 • Ydinvoimalat (627.5)
 • Ydinvoima, ydinvoimalat (627.5)
 • Yhdistelmävoimalaitokset, voimalatekniikka (627.5)
 • Yhdistelmävoimalat, voimalatekniikka (627.5)
 • Yhdistetty sähkön- ja lämmöntuotanto, lämmöntuotanto (627.5)
 • Yhdistetty sähkön- ja lämmöntuotanto, sähköntuotanto (627.5)
 • Yhteistuotanto, sähkötekniikka (627.5)
 • Yhteistuotanto, voimalatekniikka (627.5)
 • Öljy, voimalat (627.5)
KÄYTTÖHUOMAUTUS
 • Sähköenergian tuottamisen tekniikka. Sähköistäminen Voimalaitokset. Voimalatekniikka. Sähkö- ja lämmitysvoimaloiden tekniikka Eri energianlähteillä toimivat voimalat, niiden tekniikka Ydinvoimalat. Vesi- ja vuorovesivoimalat. Höyryvoimalat. Kaasuvoimalat. Öljyvoimalat. Hiilivoimalat. Turvevoimalat. Puukäyttöiset voimalat. Aurinkovoimalat. Aurinkopaneelit. Tuulivoimalat. Geotermisellä energialla toimivat voimalat
MUUNKIELISET TERMIT
Uran, kärnkraftverk (627.5)
Naturgaskraftverk (627.5)
Ekoenergi, kraftverksteknik (627.5)
Fossila bränslen, kraftverksteknik (627.5)
Plutonium, kärnkraftverk (627.5)
Elkraftverk (627.5)
Ångkraftverk (627.5)
Kombikraftverk, kraftverksteknik (627.5)
Energiteknologi, kärnkraftverkens teknik (627.5)
Värmeförsörjning, värmekraftverk (627.5)
Kärnreaktorer, kärnkraftverksteknik (627.5)
Kolkraftverk (627.5)
Reservkraftverk, kraftverksteknik (627.5)
Skiffergas, gaskraftverk (627.5)
Värmetransport, värmeförsörjning (627.5)
Kärnkraftverk (627.5)
Fusionsreaktorer, kärnkraftverk (627.5)
Kraftvärmeproduktion, elproduktion (627.5)
Värmedistribution, värmeförsörjning (627.5)
Vindkraft, kraftverk (627.5)
Skifferolja, kraftverk (627.5)
Vattenkraftverk (627.5)
Vågenergi, kraftverk (627.5)
Stenkol, kraftverk (627.5)
Kärnteknik, kärnkraftverksteknik (627.5)
Vindenergi, vindkraftverk (627.5)
Forsar, kraftverksteknik (627.5)
Fission, kärnkraftverk (627.5)
Kärnbränslen, kärnkraftverksteknik (627.5)
Industriflis, fliskraftverk (627.5)
CHP, elproduktion (627.5)
Fjärrvärmecentraler (627.5)
Flis, fliskraftverk (627.5)
Samproduktion, elektroteknik (627.5)
Atomteknik, kärnkraftverk (627.5)
Strontium, kärnkraftverk (627.5)
Pannanläggningar (627.5)
Kraftvärmeproduktion, värmeproduktion (627.5)
Elbranschen, elproduktionens teknik (627.5)
Tidvattenkraftverk (627.5)
Eltariffer (627.5)
Maskinmästare, kraftverk (627.5)
Jordvärme, kraftverk (627.5)
Fusion, kärnkraftverk (627.5)
Fliskraftverk (627.5)
Värmekraftverk (627.5)
Vindkraftsaggregat (627.5)
CHP, värmeproduktion (627.5)
Kraftverk, kraftverksteknik (627.5)
Dieselkraftverk (627.5)
Älvbäddar, vattenkraftverk (627.5)
Atomreaktorer, kärnkraftverk (627.5)
Vattenkraft, vesivoima, kraftverk (627.5)
Blockvärmecentraler (627.5)
Elektrifiering (627.5)
Floddeltan, vattenkraftverk (627.5)
Brunkol, kraftverk (627.5)
Mottryckskraftverk (627.5)
Värmeverk (627.5)
Kylvatten, kärnkraftverk (627.5)
Atomkraft, kraftverksteknik (627.5)
Geotermisk energi, kraftverksteknik (627.5)
Kärnkraft, kärnkraftverk (627.5)
Energiteknologi, kraftverksteknik (627.5)
Kombikraftverk, elektroteknik (627.5)
Vattenkraft, koskivoima, vattenkraftverk (627.5)
Floder, vattenkraftverk (627.5)
Solkraftverk (627.5)
Vindkraftverk (627.5)
Gaskraftverk, kraftverksteknik (627.5)
Fissionsreaktorer, kärnkraftverk (627.5)
Träenergi, kraftverk (627.5)
Kol, kolkraftverk (627.5)
Gasturbinkraftverk (627.5)
Kedjereaktion, kärnkraftverk (627.5)
Strålningsenergi, sol- och kärnkraftverk (627.5)
Flodbäddar, vattenkraftverk (627.5)
Atomenergi, kraftverksteknik (627.5)
Samproduktion, kraftverksteknik (627.5)
Elenergiproduktion (627.5)
Torv, torvkraftverk (627.5)
Solenergi, kraftverk (627.5)
Värmeproduktion, värmekraftverk (627.5)
Jordolja, kraftverk (627.5)
Reaktorer, kärnkraftverk (627.5)
Torvkraftverk (627.5)
Jordgas, gaskraftverk (627.5)
Elproduktion, elproduktionens teknik (627.5)
Elverksteknik (627.5)
Kondensteknik, kraftverk (627.5)
Kraftvärmeverk (627.5)
Vågkraft, kraftverk (627.5)
Grön energi, kraftverksteknik (627.5)
Vindkraftsområden (627.5)
Förbränningsteknik, kraftverksteknik (627.5)
Vindturbiner (627.5)
Värmecentraler (627.5)
Elenergi, elkraftverk (627.5)
Naturgas, gaskraftverk (627.5)
Kärnenergi, kärnkraftverk (627.5)
Atomkraftverk, teknik (627.5)
Energiproduktionsanläggningar (627.5)
Elföretag (627.5)
Vattenenergi, vattenkraftverk (627.5)
Värmeförlust, värmekraftverk (627.5)
Gaskombiverk, kraftverksteknik (627.5)
Biokraftverk (627.5)
Energiverk (627.5)
Kondenskraftverk (627.5)
Olja, kraftverk (627.5)
Stenkolskraftverk (627.5)
Värmespill, kraftverksteknik (627.5)
Elverk (627.5)
URI
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:hklj:627.5
Lataa tämä käsite: