skip to main content

Finto

Sisällön kieli

KÄYTETTÄVÄ TERMI
649.1Kivihiili. Turve  
TYYPPI
 • hklj-luokka

OHJAUSTERMIT
 • Aapasuot, turpeennosto (649.1)
 • Bioenergia, polttoaineet (649.1)
 • Biohiili, bioenergia, polttoaineet (649.1)
 • Biomassa, polttoainetekniikka (649.1)
 • Biopolttoaineet (649.1)
 • Briketit, polttoaineteollisuus (649.1)
 • Eloperäiset lannoitteet, turpeentuotanto (649.1)
 • Energiakasvit, teknologia (649.1)
 • Energiapuu, teknologia (649.1)
 • Energiateknologia, biomassan teknologia (649.1)
 • Energiateknologia, kivihiilen teknologia (649.1)
 • Energiateknologia, puun teknologia (649.1)
 • Energiateknologia, turpeen teknologia (649.1)
 • Hake, polttoaineet (649.1)
 • Halonhakkaus, polttopuu (649.1)
 • Halonhakkuu, polttopuu (649.1)
 • Harvennuspuu, energiapuu, teknologia (649.1)
 • Hiili, kivihiilen teknologia (649.1)
 • Häkäpöntöt, puukaasu (649.1)
 • Jyrsinturve (649.1)
 • Jätelämpö, jätteenpolton energiatekniikka (649.1)
 • Jätepolttamot, jätteenpolton energiatekniikka (649.1)
 • Jätepolttoaineet, teknologia (649.1)
 • Jätepuu, puu polttoaineena (649.1)
 • Jätteenpoltto, jätteenpolton energiatekniikka (649.1)
 • Jätteenpolttolaitokset, jätteenpolton energiatekniikka (649.1)
 • Kasvuturve, turpeen tuotanto ja kauppa (649.1)
 • Kiinteät polttoaineet, polttoaineteknologia (649.1)
 • Kivihiili, jalostus, tuotanto, kauppa (649.1)
 • Koksaus (649.1)
 • Koksi, teollisuus ja kauppa (649.1)
 • Kotimaiset polttoaineet, polttoaineteknologia (649.1)
 • Kuivatislaus (649.1)
 • Letot, turpeennosto (649.1)
 • Metsäenergia, teknologia (649.1)
 • Miilunpoltto (649.1)
 • Nevat, turpeennosto (649.1)
 • Orgaaniset lannoitteet, turpeentuotanto (649.1)
 • Orgaaniset polttoaineet, biomassa (649.1)
 • Orgaaniset polttoaineet, kivihiili (649.1)
 • Orgaaniset polttoaineet, polttopuu (649.1)
 • Orgaaniset polttoaineet, turve (649.1)
 • Paju, energiantuotanto (649.1)
 • Palaturve (649.1)
 • Pelletit (649.1)
 • Polttoainebriketit (649.1)
 • Polttoaineet, biomassa (649.1)
 • Polttoaineet, kivihiili (649.1)
 • Polttoaineet, puu (649.1)
 • Polttoaineet, turve (649.1)
 • Polttohake (649.1)
 • Polttopuu (649.1)
 • Polttoturve (649.1)
 • Puuenergia, polttoaineet (649.1)
 • Puuhiili (649.1)
 • Puukaasu (649.1)
 • Puumassa, polttopuu (649.1)
 • Puupelletit (649.1)
 • Pyrolyysi (649.1)
 • Ruskohiili, jalostus, tuotanto, kauppa (649.1)
 • Rämeet, turpeennosto (649.1)
 • Suot, turpeennosto (649.1)
 • Teollisuushake, polttoaineet (649.1)
 • Torrefiointi, kuivatislaus, bioenergia (649.1)
 • Turpeennosto (649.1)
 • Turvemaat, turvetuotanto (649.1)
 • Turve, monikäyttö (649.1)
 • Turvepellitit (649.1)
 • Turvetalous (649.1)
 • Turveteollisuus (649.1)
 • Turvetuotanto (649.1)
 • Turve, turpeennosto (649.1)
 • Turve, turpeen teknologia (649.1)
 • Turvevarat (649.1)
KÄYTTÖHUOMAUTUS
 • Kivihiilen, ruskohiilen ja turpeen teknologia, jalostus, tuotanto ja kauppa Turpeennosto Biomassan energiateknologia. Jätteenpolton energiateknologia Kivihiilen, turpeen ja puun käyttö polttoaineena Koksi. Polttoainebriketit. Puuhiili
MUUNKIELISET TERMIT

ruotsi

Organiska bränslen, torv (649.1)
Bränslebriketter (649.1)
Torrefiering, torrdestillation, bioenergi (649.1)
Bränntorv (649.1)
Inhemska bränslen, bränsleteknologi (649.1)
Bränslen, biomassa (649.1)
Bränsleflis (649.1)
Organiska bränslen, stenkol (649.1)
Växttorv, torvproduktion och -handel (649.1)
Stenkol, förädling, produktion, handel (649.1)
Rikkärr, torvtäkt (649.1)
Biobränslen (649.1)
Träkol (649.1)
Koksning (649.1)
Kol, stenkolsteknologi (649.1)
Avfallsförbränning, avfallsförbränningens energi- (649.1)
Vide, energiproduktion (649.1)
Trämassa, brännved (649.1)
Energiteknologi, stenkolsteknologi (649.1)
Torvproduktion (649.1)
Organiska gödselmedel, torvproduktion (649.1)
Gengasaggregat, trägas (649.1)
Torvnäring (649.1)
Briketter, bränsleindustri (649.1)
Torv, torvteknologi (649.1)
Industriflis, bränslen (649.1)
Pyrolys (649.1)
Tallmossar, torvtäkt (649.1)
Myrar, torvtäkt (649.1)
Vedhuggning, brännved (649.1)
Brännved (649.1)
Energiteknologi, biomassans teknologi (649.1)
Träenergi, bränslen (649.1)
Avfallsbränslen, teknologi (649.1)
Bioenergi, bränslen (649.1)
Virkesavfall, trä som bränsle (649.1)
Torvtäkt (649.1)
Organiska bränslen, brännved (649.1)
Biologiska gödselmedel, torvproduktion (649.1)
Brunkol, förädling, produktion, handel (649.1)
Torrdestillation (649.1)
Gallringsvirke, energived, teknologi (649.1)
Avfallsbrännverk, avfallsförbränningens energiteknik (649.1)
Fasta bränslen, bränsleteknologi (649.1)
Torv, torvtäkt (649.1)
Torv, mångbruk (649.1)
Kärr, torvtäkt (649.1)
Bränslen, torv (649.1)
Trägas (649.1)
Energiteknologi, träteknologi (649.1)
Organiska bränslen, biomassa (649.1)
Energiteknologi, torvteknologi (649.1)
Förbränningsanläggningar, avfallsförbränningens energiteknik (649.1)
Torvmarker, torvproduktion (649.1)
Biokol, bioenergi, bränslen (649.1)
Biomassa, bränsleteknologi (649.1)
Träpellets (649.1)
Aapamyrar, torvtäkt (649.1)
Stycketorv (649.1)
Bränslen, stenkol (649.1)
Milkolning (649.1)
Torvindustri (649.1)
Frästorv (649.1)
Energived, teknologi (649.1)
Spillvärme, avfallsförbränningens energiteknik (649.1)
Bränslen, trä (649.1)
Torvtillgångar (649.1)
Energiväxter, teknologi (649.1)
Skogsenergi, teknologi (649.1)
Pelletar (649.1)
Flis, bränslen (649.1)
Koks, industri och handel (649.1)
Torvpellets (649.1)
URI
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:hklj:649.1
Lataa tämä käsite: