skip to main content

Finto

Sisällön kieli

SOVELLETUT TIETEET > MAATALOUS. METSÄTALOUS > Metsätalous. Metsänhoito
KÄYTETTÄVÄ TERMI
657Metsätalous. Metsänhoito  
TYYPPI
 • hklj-luokka

ASSOSIATIIVISET KÄSITTEET
OHJAUSTERMIT
 • Aapasuot, ojitus, metsänhoito (657)
 • Aarnimetsät, metsätalous (657)
 • Aarniometsät, metsätalous (657)
 • Ainespuu , puuntuotanto (657)
 • Aisaus (657)
 • Alikasvos, metsänhoito (657)
 • Alkutuotanto, metsätalous (657)
 • Allelopatia, metsänhoito (657)
 • Aluskasvillisuus, metsänhoito (657)
 • Arviointi, metsänarviointi (657)
 • Atratsiini, herbisidit, metsänhoito (657)
 • Auraus, metsänauraus (657)
 • Avohakkuut, metsätalous (657)
 • Biologinen torjunta, metsätalous (657)
 • Biologiset menetelmät, metsänhoito (657)
 • Biosidit, metsänhoito (657)
 • Boreaalinen vyöhyke, metsätalous (657)
 • Elinvoimaisuus, metsänhoito (657)
 • Eläintuhot, metsänhoito (657)
 • Energiapuu, metsänhoito (657)
 • Ensiharvennus, metsänhoito (657)
 • Eri-ikäismetsätalous (657)
 • Eri-ikäisrakenteinen metsätalous (657)
 • Erirakenteiskasvatus (657)
 • Fungisidit, metsänhoito (657)
 • Fysikaalinen torjunta, metsänhoito (657)
 • Haapa, metsänhoito (657)
 • Hakkurit, metsätalous (657)
 • Hakkuukiellot, metsänhoito (657)
 • Hakkuukoneet (657)
 • Hakkuumäärät (657)
 • Hakkuut, metsätalous (657)
 • Harsinta (657)
 • Harsintahakkuut (657)
 • Harsintametsätalous (657)
 • Harsuuntuminen, metsätalous (657)
 • Harvennushakkuut (657)
 • Harvennus, metsänhoito (657)
 • Harvennuspuu, metsänhoito (657)
 • Harvesterit (657)
 • Havumetsät, metsänhoito (657)
 • Havupuut, metsänhoito (657)
 • Herbisidit, metsänhoito (657)
 • Hirret, metsätalous (657)
 • Hirvituhot, metsätalous (657)
 • Humus, metsänhoito (657)
 • Hybridit, metsänjalostus (657)
 • Hyönteismyrkyt, metsänhoito (657)
 • Hyönteistuhot, metsätalous (657)
 • Hyötyhyönteiset, metsätalous, biologinen torjunta (657)
 • Ikimetsät, metsätalous (657)
 • Insektisidit, metsänhoito (657)
 • Istutus, metsänviljely (657)
 • Isäntäkasvit, kasvitaudit, metsätalous (657)
 • Itäminen, metsänhoito (657)
 • Itävyys, metsänhoito (657)
 • Jalava, metsänhoito (657)
 • Jalopuut, metsätalous (657)
 • Jalostaminen, metsäpuut (657)
 • Jalostus, metsäpuut (657)
 • Jatkuva kasvatus (657)
 • Joulukuuset, kauppa (657)
 • Joulukuuset, metsänhoito (657)
 • Jätepuu, puunkorjuu (657)
 • Jätkäperinne, metsänhoito (657)
 • Jätkät, metsänhoito (657)
 • Kangasmaat, metsänhoito (657)
 • Kangasmetsät, metsänhoito (657)
 • Kangasmetsät, metsätalous (657)
 • Kannot, metsänhoito (657)
 • Kantohinnat (657)
 • Karike, metsänhoito (657)
 • Kasvien hyötykäyttö, metsätalous (657)
 • Kasvien jalostus, metsäpuut (657)
 • Kasvinjalostus, metsäpuut (657)
 • Kasvinravinteet, metsänhoito (657)
 • Kasvinsuojeluaineet, metsänhoito (657)
 • Kasvinsuojelu, metsänhoito (657)
 • Kasvintuotanto, metsänhoito (657)
 • Kasvipatologia, metsätalous (657)
 • Kasviravinteet, metsänhoito (657)
 • Kasvitaudit, metsätalous (657)
 • Kasvituholaiset, metsätalous (657)
 • Kasvualustat, metsätalous (657)
 • Kasvukausi, metsätalous (657)
 • Kasvullinen lisäys, metsänhoito (657)
 • Kasvullinen lisääntyminen, metsänhoito (657)
 • Kasvunsääteet, metsätalous (657)
 • Kasvupaikkatekijät, metsänhoito (657)
 • Kasvupaikkatyypit, metsänhoito (657)
 • Kasvutekijät, metsätalous (657)
 • Kelopuut, metsänhoito (657)
 • Kemiallinen torjunta, metsätalous (657)
 • Kestopuu (657)
 • Kestävä metsätalous (657)
 • Koivu, metsänhoito (657)
 • Koneyrittäjät, metsätyöt (657)
 • Korvet, metsätalous (657)
 • Kuitupuu, metsätalous (657)
 • Kuivatus, metsämaa (657)
 • Kuivatus, suot (657)
 • Kulot, metsänhoito (657)
 • Kulotus, metsänhoito (657)
 • Kuorinta, puu (657)
 • Kuusi, metsänhoito (657)
 • Kylmänkestävyys, metsätalous (657)
 • Kylvö, metsänhoito (657)
 • Kämpät, metsätyöt (657)
 • Kävyt, metsänhoito (657)
 • Laho, metsänhoito (657)
 • Lahopuut, metsänhoito (657)
 • Lajiristeymät, metsänjalostus (657)
 • Lakimetsät, metsätalous (657)
 • Lannoitus, metsänhoito (657)
 • Latvus, metsänhoito (657)
 • Latvusto, metsänhoito (657)
 • Lehdot, metsätalous (657)
 • Lehmus, metsätalous (657)
 • Lehtimetsät, metsätalous (657)
 • Lehtipuut, metsänhoito (657)
 • Leimaaminen, metsänhoito (657)
 • Leimaus, metsänhoito (657)
 • Leimikot (657)
 • Leppä, metsänhoito (657)
 • Letot, ojitus, metsänhoito (657)
 • Liitännäiselinkeinot, metsätalous (657)
 • Lumipeite, metsätalous (657)
 • Lumivauriot, metsätalous (657)
 • Luonnonmetsät, metsätalous (657)
 • Luonnonmukainen metsänhoito (657)
 • Luonnonmukaisuus, metsänhoito (657)
 • Luonnontuoteala, metsätalous (657)
 • Luonnontuotteet, metsätalous (657)
 • Luonnonvara-ala, metsätalous (657)
 • Luonnon virkistyskäyttö, metsätalous (657)
 • Luontainen uudistaminen, metsänhoito (657)
 • Lustot, metsätalous (657)
 • Maalajit, metsänhoito (657)
 • Maan laatu, metsänhoito (657)
 • Maanmuokkauskoneet, metsänhoito (657)
 • Maanmuokkaus, metsänhoito (657)
 • Maannokset, metsänhoito (657)
 • Maanparannusaineet, metsätalous (657)
 • Maanparannus, metsätalous (657)
 • Maaperäfysiikka, metsänhoito (657)
 • Maaperäkemia, metsänhoito (657)
 • Maaperä, metsänhoito (657)
 • Maatalouden liitännäiselinkeinot, metsätalous (657)
 • Maatilametsätalous (657)
 • Maatilan hoito, metsätalous (657)
 • Maatilatalous, metsätalous (657)
 • Mahonki, metsänhoito (657)
 • Mekaaninen torjunta, metsänhoito (657)
 • Metsien monikäyttö (657)
 • Metsiköt, metsätalous (657)
 • Metsittyminen, metsänhoito (657)
 • Metsitys (657)
 • Metsurit, metsurin työ (657)
 • Metsäala (657)
 • Metsäala, metsätalous (657)
 • Metsäekonomia (657)
 • Metsäenergia, metsänhoito (657)
 • Metsähallinto (657)
 • Metsä- ja puutalousoppilaitokset (657)
 • Metsäkasvillisuus, metsänhoito (657)
 • Metsäkeskukset (657)
 • Metsäkoneet (657)
 • Metsäkulttuuri (657)
 • Metsäkuolemat, metsätalous (657)
 • Metsäkämpät, metsätyöt (657)
 • Metsälautakunnat (657)
 • Metsälöt (657)
 • Metsämaa, metsätalous (657)
 • Metsänarviointi (657)
 • Metsäneuvonta (657)
 • Metsänhakkuut (657)
 • Metsänhoito (657)
 • Metsänhoitomaksut, metsätalous (657)
 • Metsänhoitoyhdistykset (657)
 • Metsänhäviäminen, metsätalous (657)
 • Metsänjalostus (657)
 • Metsänkasvatus (657)
 • Metsänkäsittely, metsänhoito (657)
 • Metsänomistajat, metsätalous (657)
 • Metsänomistus (657)
 • Metsänparannus (657)
 • Metsänraja, metsätalous (657)
 • Metsänsuojelu, tuholaistorjunta (657)
 • Metsäntuotteet (657)
 • Metsäntuotteet, metsien monikäyttö (657)
 • Metsäntuotteet, metsätalous (657)
 • Metsäntutkimus, metsätalous (657)
 • Metsänuudistus (657)
 • Metsänviljely (657)
 • Metsäoppilaitokset (657)
 • Metsäpalot, metsänhoito (657)
 • Metsäpalvelut (657)
 • Metsäpatologia, metsätalous (657)
 • Metsäpolitiikka (657)
 • Metsäpuutarhat, metsätalous (657)
 • Metsäpuut, metsätalous (657)
 • Metsäsertifiointi, metsänhoito (657)
 • Metsäsertifiointi, metsätalous (657)
 • Metsäsuunnittelu, metsänhoito (657)
 • Metsätalous (657)
 • Metsätalousalueet (657)
 • Metsätalousmaa (657)
 • Metsätalous, metsätalouskoneet (657)
 • Metsätalous, metsätalousneuvonta (657)
 • Metsätalousneuvonta (657)
 • Metsätaloustilat (657)
 • Metsäteknologia (657)
 • Metsätieteet (657)
 • Metsätiet, metsätalous (657)
 • Metsätilat (657)
 • Metsät, monikäyttö (657)
 • Metsät, talouskäyttö (657)
 • Metsätuhot, metsätalous (657)
 • Metsätulot (657)
 • Metsätuotteet (657)
 • Metsätuotteet, metsien monikäyttö (657)
 • Metsätuotteet, metsätalous (657)
 • Metsätyypit, metsätalous (657)
 • Metsätyö (657)
 • Metsätyöntekijät, metsätyö (657)
 • Metsävarat (657)
 • Metsävauriot, metsätalous (657)
 • Metsävyöhykkeet, metsätalous (657)
 • Monikäyttö, metsät (657)
 • Monitoimikoneet, metsätalous (657)
 • Moottorisahat (657)
 • Muokkaus, maanmuokkaus, metsänhoito (657)
 • Mykoosit, metsänhoito (657)
 • Myyrätuhot, metsätalous (657)
 • Mänty, metsänhoito (657)
 • Neulaset, metsätiede (657)
 • Nevat, ojitus, metsänhoito (657)
 • Ojat, metsätalous (657)
 • Ojitus, metsätalous (657)
 • Omistajat, metsänomistus (657)
 • Paju, metsätalous, viljely (657)
 • Pakkasenkesto, metsätalous (657)
 • Pakkasenkestävyys, metsätalous (657)
 • Pakkaskestävyys, metsänhoito (657)
 • Pedologia, metsänhoito (657)
 • Peittaus, metsätalous (657)
 • Peltojen metsitys, metsätalous (657)
 • Perintötilat, metsätalous (657)
 • Perustuotantoelinkeinot, metsätalous (657)
 • Pestisidit, metsänhoito (657)
 • Petovahingot, metsänhoito (657)
 • Pihlaja, metsänhoito (657)
 • Pilkekoneet (657)
 • Pilkontakoneet (657)
 • Pilkontalaitteet (657)
 • Pohjoinen havumetsävyöhyke, metsätalous (657)
 • Poimintahakkuut (657)
 • Poiminta, poimintahakkuut (657)
 • Poistuma, metsätalous (657)
 • Puuenergia, metsänhoito (657)
 • Puukauppa (657)
 • Puumarkkinat (657)
 • Puu, metsätalous (657)
 • Puunkorjuu (657)
 • Puuntuotanto (657)
 • Puuraja, metsänhoito (657)
 • Puusto, metsänhoito (657)
 • Puutavara (657)
 • Puuvarat (657)
 • Puuvartiset kasvit, metsänhoito (657)
 • Raakapuu, puuntuotanto (657)
 • Rikkakasvien torjunta-aineet, metsänhoito (657)
 • Rodut, jalostus, metsäpuut (657)
 • Ruiskutus, tuholaistorjunta, metsätalous (657)
 • Rungot, puunkorjuu (657)
 • Runko, metsänhoito (657)
 • Rämeet, ojitus, metsänhoito (657)
 • Saarni, metsänhoito (657)
 • Sademetsät, metsätalous (657)
 • Sahapuu, metsätalous (657)
 • Savotat (657)
 • Sekametsät, metsätalous (657)
 • Siemen, metsänhoito (657)
 • Siemenpuut, metsänhoito (657)
 • Siementarkastus, metsänhoito (657)
 • Siementuotanto, metsänhoito (657)
 • Sienijuuri, puut, metsänhoito (657)
 • Sienitaudit, metsänhoito (657)
 • Sienituhot, metsänhoito (657)
 • Siirtoistutus, metsänviljely (657)
 • Sivuelinkeinot, metsätalous (657)
 • Sivutoimet, metsätalous (657)
 • Soiden ojitus, metsänhoito (657)
 • Soistuminen, metsänhoito (657)
 • Sukutilat, metsätalous (657)
 • Suojametsät, metsänhoito (657)
 • Suometsät, metsänhoito (657)
 • Suometsät, metsätalous (657)
 • Suot, ojitus, metsänhoito (657)
 • Suotyypit, metsätalous (657)
 • Taiga, metsätalous (657)
 • Taimet, metsänhoito (657)
 • Taimikasvatus, taimet, metsänhoito (657)
 • Taimikonhoito, metsätalous (657)
 • Taimikot, metsänhoito (657)
 • Talousmetsät, metsätalous (657)
 • Tammi, metsänhoito (657)
 • Taudinkestävyys, kasvitaudit, metsätalous (657)
 • Taudit, kasvitaudit, metsätalous (657)
 • Tehometsätalous (657)
 • Teollisuuspuu, metsätalous (657)
 • Torjuntaeliöt, metsänhoito (657)
 • Torjuntamenetelmät, metsänhoito (657)
 • Torjunta, taudit, tuholaiset, metsänhoito (657)
 • Toukat, tuholaistorjunta, metsänhoito (657)
 • Tuhoeläimet, metsätalous (657)
 • Tuhohyönteiset, metsätalous (657)
 • Tuholaiset, metsätalous (657)
 • Tuholaiskestävyys, metsätalous (657)
 • Tuholaistorjunta, metsätalous (657)
 • Tuhot, metsätuhot (657)
 • Tukielinkeinot, metsätalous (657)
 • Tukinuitto (657)
 • Tukit, metsätyö (657)
 • Tukkikämpät, metsätyöt (657)
 • Tukkilaiset, metsätyöt (657)
 • Tuli, metsänhoito (657)
 • Turvemaat, metsätalous (657)
 • Tutkimusmetsät (657)
 • Työhevoset, metsätyöt (657)
 • Uitto (657)
 • Vaahtera, metsätalous (657)
 • Valtionmaat, metsätalous (657)
 • Valtionmetsät, metsätalous (657)
 • Vanhat metsät, metsätalous (657)
 • Vesakontorjunta (657)
 • Vesakot, metsänhoito (657)
 • Viljely, metsänviljely (657)
 • Viljelymetsät (657)
 • Virkistyskäyttö, metsät (657)
 • Vitaalisuus, metsänhoito (657)
 • Vuosilustot, metsätalous (657)
 • Vuosirenkaat, metsätalous (657)
 • Yhteismetsät, metsätalous (657)
 • Yhteisomistus, metsätalous (657)
 • Yksityismetsätalous (657)
 • Yksityismetsätalous, metsätalousneuvonta (657)
 • Yksityismetsät, metsätalous (657)
KÄYTTÖHUOMAUTUS
 • Metsätalouspolitiikka. Metsäpolitiikka. Metsän taloudellinen tuotto. Metsänomistusolot. Metsätalouden liiketalous, organisaatio, tukitoimet, rationalisointi ja tuotteet Metsä- ja suotyypit sekä puulajit metsätalouden kannalta Metsätalouden ammatit. Metsäteknologia. Metsätyöt Luonnonmukainen metsänhoito. Luontainen uudistaminen. Metsikön perustaminen, kasvatus ja uudistaminen. Metsämaan muokkaus ja raivaus. Kulotus. Metsän kylvö ja istutus. Siemenpuut. Metsänjalostus. Taimikon hoito ja harvennus. Vesakontorjunta. Metsän ojitus ja lannoitus. Suometsien hoito Metsätuhot, metsätuholaiset, metsäpuiden taudit sekä niiden biologinen ja kemiallinen torjunta Puunkorjuumenetelmät ja -välineet. Hakkuut. Avohakkuut Puutavaran käsittely, varastointi, kuljetus ja uitto Metsänarviointi. Puun ja metsikön mittaus. Kasvun arviointi Metsien moni- ja virkistyskäyttö yleensä Tässä myös yleisteokset, jotka koskevat metsää esim. sekä metsätalouden, luonnonsuojelun että ekologian kannalta
MUUNKIELISET TERMIT
Mekanisk bekämpning, skogsskötsel (657)
Skadegörare, skogsbruk (657)
Blädning (657)
Sorkskador, skogsbruk (657)
Jordförbättring, skogsbruk (657)
Undervegetation, skogsskötsel (657)
Älgskador, skogsbruk (657)
Skogsbruksmark (657)
Jordförbättringsmedel, skogsbruk (657)
Fysikalisk bekämpning, skogsskötsel (657)
Lant- och skogsbruk (657)
Förädling av växter, skogsträd (657)
Folktradition, skogshuggare, skogsskötsel (657)
Resistens, biologi, växtsjukdomar, skogsbruk (657)
Mykoser, skogsskötsel (657)
Skogsbruk (657)
Sumpskogar, skogsskötsel (657)
Växtskydd, skogsskötsel (657)
Plogning, skogsplogning (657)
Moskogar, skogsbruk (657)
Stam, skogsskötsel (657)
Skogsinkomster (657)
Hyggesbränning, skogsskötsel (657)
Skogsskötsel (657)
Skogsbruk, skogsbruksrådgivning (657)
Vedväxter, skogsskötsel (657)
Ägare, skogsinnehav (657)
Skogsmaskiner (657)
Skogsprodukter, skogarnas mångbruk (657)
Skogshuggare, skogsskötsel (657)
Forskningsskogar (657)
Sly, skogsskötsel (657)
Jordarter, skogsskötsel (657)
Djurskador, skogsskötsel (657)
Fjällnära skogar, skogsbruk (657)
Motorsågar (657)
Barrträd, skogsskötsel (657)
Hållbart skogsbruk (657)
Släktgårdar, skogsbruk (657)
Allelopati, skogsskötsel (657)
Frostbeständighet, skogsbruk (657)
Virkesproduktion (657)
Skogsföryngring (657)
Växtförädling, skogsträd (657)
Kärrtyper, skogsbruk (657)
Gallring, skogsskötsel (657)
Atrazin, herbicider, skogsskötsel (657)
Virkesavfall, drivning (657)
Jordkvalitet, skogsskötsel (657)
Ek, skogsskötsel (657)
Lind, skogsbruk (657)
Tillväxtregulatorer, skogsbruk (657)
Frökontroll, skogsskötsel (657)
Pesticider, skogsskötsel (657)
Gammelskogar, skogsbruk (657)
Forstläroanstalter (657)
Strö, jordmånsbildning, skogsskötsel (657)
Plantskogsskötsel, skogsbruk (657)
Vegetationsperiod, skogsbruk (657)
Kontinuitetsskogsbruk (657)
Växtnäringsämnen, skogsskötsel (657)
Energived, skogsskötsel (657)
Pedologi, skogsskötsel (657)
Primärproduktionsnäringar, skogsbruk (657)
Samägande, skogsbruk (657)
Avverkningar, skogsbruk (657)
Larver, skadedjursbekämpning, skogsbruk (657)
Statens skogar, skogsbruk (657)
Skogsbruk, skogsbruksmaskiner (657)
Timmermarknaden (657)
Skogsarbetarbaracker, skogsarbeten (657)
Skogsprodukter, skogsbruk (657)
Trätillgångar (657)
Naturresursområdet, skogsbruk (657)
Naturenlighet, skogsskötsel (657)
Skogstyper, skogsbruk (657)
Gagnvirke, virkesproduktion (657)
Lundar, skogsbruk (657)
Skogarnas mångbruk (657)
Fröträd, skogsvård (657)
Vegetativ fortplantning, skogsbruk (657)
Jord, skogsskötsel (657)
Natur, användning för rekreationsändamål, skogsbruk (657)
Skogscertifiering, skogsbruk (657)
Hybrider, skogsförädling (657)
Baracker, skogsarbeten (657)
Plockhuggningar (657)
Torvmarker, skogsbruk (657)
Bekämpning, sjukdomar, skadeinsekter, skogsskötsel (657)
Skogsvetenskaper (657)
Skogsdungar, skogsbruk (657)
Privatskogsbruk (657)
Förstörelse, skogsskador (657)
Grobarhet, skogsskötsel (657)
Torrläggning, kärr (657)
Statens mark, skogsbruk (657)
Skogsskador, skogsbruk (657)
Skogsforskning, skogsbruk (657)
Julgranar, handel (657)
Taiga, skogsbruk (657)
Råvirke, virkesproduktion (657)
Förädling, skogsträd (657)
Naturenlig skogsvård (657)
Trä, skogsbruk (657)
Slybekämpning (657)
Industrivirke, skogsbruk (657)
Flishuggningsmaskiner (657)
Naturenlig förnyelse, skogsvård (657)
Kärrdikning, skogsskötsel (657)
Skogprodukter, skogsbruk (657)
Skogsträdgårdar, skogsbruk (657)
Plantering, skogsodling (657)
Privatskogsbruk, skogsbruksrådgivning (657)
Randbarkning (657)
Asp, skogsskötsel (657)
Ogräsbekämpningsmedel, skogsskötsel (657)
Skördare (657)
Naturmedel, skogsbruk (657)
Lövskogar, skogsbruk (657)
Sidonäringar, skogsbruk (657)
Växtpatologi, skogsbruk (657)
Barr, skogsvetenskap (657)
Herbicider, skogsskötsel (657)
Blädningshuggningar (657)
Avverkningsmängder (657)
Underväxt, skogsskötsel (657)
Lantbrukets binäringar, skogsbruk (657)
Plantor, skogsskötsel (657)
Skadedjursresistens, skogsbruk (657)
Läroinrättningar för skogsbruk och trähushållning (657)
Skogprodukter (657)
Kalhyggen, skogsbruk (657)
Plockning, blädning (657)
Skyddsskogar, skogsskötsel (657)
Skogsförvaltning (657)
Hyggesfritt skogsbruk (657)
Löpeldar, skogsskötsel (657)
Betning, skogsbruk (657)
Skogsträd, skogsbruk (657)
Skogsbruksområden (657)
Skogsarbete (657)
Trädtopp, skogsskötsel (657)
Förstagallring, skogsskötsel (657)
Skogsmark, skogsbruk (657)
Utvärdering, skogstaxering (657)
Biologiska metoder, skogsskötsel (657)
Timmer, skogsbruk (657)
Skogshemman (657)
Skogsvårdsföreningar (657)
Naturskogar, skogsbruk (657)
Jordbearbetning, skogsskötsel (657)
Snötäcke, skogsbruk (657)
Binäringar, skogsbruk (657)
Skogsförstörelse, skogsbruk (657)
Bearbetning, preparering, jordbearbetning, skogsvård (657)
Tall, skogsskötsel (657)
Skogsägare, skogsbruk (657)
Diken, skogsbruk (657)
Barrskogar, skogsskötsel (657)
Trädbestånd, skogsskötsel (657)
Skogscertifiering, skogsskötsel (657)
Skogszoner, skogsbruk (657)
Ekonomiskogar, skogsbruk (657)
Ståndortsfaktorer, skogsskötsel (657)
Gallringsvirke, skogsskötsel (657)
Boreala zonen, skogsbruk (657)
Träenergi, skogsskötsel (657)
Mahogny, skogsskötsel (657)
Blandskogar, skogsbruk (657)
Trädkrona, skogsskötsel (657)
Skogsdöd, skogsbruk (657)
Skadedjursbekämpning, skogsbruk (657)
Rönn, skogsskötsel (657)
Julgranar, skogsskötsel (657)
Mångbruk, skogar (657)
Sådd, skogsskötsel (657)
Stockar, skogsarbete (657)
Skogstaxering (657)
Växtskadegörare, skogsbruk (657)
Rötskadade träd, skogsskötsel (657)
Sågtimmer, skogsbruk (657)
Sumpskogar, skogsbruk (657)
Insekticider, skogsskötsel (657)
Kottar, skogsskötsel (657)
Bisysslor, skogsbruk (657)
Skogsplanering, skogsskötsel (657)
Skogar, ekonomibruk (657)
Växtunderlag, skogsbruk (657)
Torrakor, skogsskötsel (657)
Aapamyrar, dikning, skogsvård (657)
Skogscentraler (657)
Timmerflottning (657)
Tillväxtfaktorer, skogsbruk (657)
Skogens försvinnande, skogsbruk (657)
Insektgifter, skogsskötsel (657)
Stammar, träd, drivning (657)
Vildmark, skogsbruk (657)
Växtskyddsmedel, skogsskötsel (657)
Skogsodling (657)
Skogshyggen (657)
Biologisk bekämpning, skogsbruk (657)
Arthybrider, skogsförädling (657)
Skattehemman, skogsbruk (657)
Besprutning, skadedjursbekämpning, skogsbruk (657)
Skogsarbetare, metsätyöntekijät, skogsarbete (657)
Drivning, avverkning (657)
Skogspolitik (657)
Gårdsbruk, skogsbruk (657)
Röta, skogsskötsel (657)
Skogsteknologi (657)
Odling, skogsodling (657)
Barkning, träd (657)
Skogsekonomi (657)
Skogstillgångar (657)
Försumpning, skogsskötsel (657)
Nyttoinsekter, skogsbruk, biologisk bekämpning (657)
Tallmossar, dikning, skogsvård (657)
Flerprocessmaskiner, skogsbruk (657)
Samfällda skogar, skogsbruk (657)
Al, skogsskötsel (657)
Insektskador, skogsbruk (657)
Kulturskogar (657)
Utstämpling, skogsvård (657)
Skogsbränder, skogsbruk (657)
Stämplingsposter (657)
Gödsling, skogsskötsel (657)
Björk, skogsskötsel (657)
Intensivskogsbruk (657)
Skogslotter (657)
Sjukdomar, växtsjukdomar, skogsbruk (657)
Stämpling, skogsskötsel (657)
Myrtyper, skogsbruk (657)
Trävaror (657)
Bekämpningsmetoder, skogsskötsel (657)
Flishuggar, skogsbruk (657)
Skogsförädling (657)
Skogsbrukslägenheter (657)
Tryckinpregnerat trä (657)
Avverkningsförbud, skogsskötsel (657)
Växtanvändning, skogsbruk (657)
Ask, skogsskötsel (657)
Köldtålighet, skogsbruk (657)
Jordmånsfysik, skogsskötsel (657)
Gamla skogar, skogsbruk (657)
Dikning, skogsbruk (657)
Myrar, dikning, skogsvård (657)
Fröproduktion, skogsskötsel (657)
Skogsarbetare, metsurit, skogsarbete (657)
Raser, förädling, skogsträd (657)
Skogsskydd, skadedjursbekämpning (657)
Beskogning (657)
Köldhärdighet, skogsbruk (657)
Flottning (657)
Skogsförbättring (657)
Utglesning, skogsbruk (657)
Humus, skogsskötsel (657)
Snöskador, skogsbruk (657)
Frosthärdighet, skogsbruk (657)
Flismaskiner (657)
Groning, skogsskötsel (657)
Skogprodukter, skogarnas mångbruk (657)
Alm, skogsskötsel (657)
Trädgränsen, skogsskötsel (657)
Maskinförare, skogsarbeten (657)
Växtproduktion, skogsskötsel (657)
Skogsbranschen, skogsbruk (657)
Trävaruhandel (657)
Skogsvägar, skogsbruk (657)
Lövträd, skogsskötsel (657)
Moskogar, skogsskötsel (657)
Förskogning, kogsskötsel (657)
Jordartskemi, skogsskötsel (657)
Primärproduktion, ekonomi, skogsbruk (657)
Avverkningsmaskiner (657)
Stubbar, skogsskötsel (657)
Ädla träd, skogsbruk (657)
Växtnäring, skogsskötsel (657)
Årsringar, skogsbruk (657)
Arbetshästar, skogsarbeten (657)
Norra barrskogsregionen, skogsbruk (657)
Skogsvårdsavgifter, skogsbruk (657)
Ståndortstyper, skogsskötsel (657)
Åkerbeskogning, skogsbruk (657)
Värdväxter, växtsjukdomar, skogsbruk (657)
Bekämpningsorganismer, skogsskötsel (657)
Skogsbranschen (657)
Rotpriser (657)
Kärr, dikning, skogsvård (657)
Urskogar, skogsbruk (657)
Avgång, skogsbruk (657)
Skogsrådgivning (657)
Vegetativ förökning, skogsskötsel (657)
Skogskultur (657)
Skadedjur, skogsbruk (657)
Gallringsavverkningar (657)
Skogshantering, skogsskötsel (657)
Enskilda skogar, skogsbruk (657)
Naturproduktbranschen, skogsbruk (657)
Flishuggare (657)
Skogsavverkningar (657)
Svampskador, skogsvård (657)
Svampsjukdomar, skogsskötsel (657)
Skogsprodukter (657)
Skogar, mångbruk (657)
Plantbestånd, skogsbruk (657)
Skadeinsekter, skogsbruk (657)
Skogsgräns, skogsbruk (657)
Skogsbruksrådgivning (657)
Biocider, skogsskötsel (657)
Vide, skogsbruk, odling (657)
Skogsvegetation, skogsskötsel (657)
Rikkärr, dikning, skogsvård (657)
Jordbearbetningsmaskiner, skogsskötsel (657)
Moar, skogsskötsel (657)
Svamprot, träd, skogsvård (657)
Stödnäringar, skogsbruk (657)
Skogsinnehav (657)
Plantuppdragning, plantor, skogsbruk (657)
Skogsenergi, skogsskötsel (657)
Timmerkojor, skogsarbeten (657)
Massaved, skogsbruk (657)
Eld, skogsskötsel (657)
Regnskogar, skogsbruk (657)
Kemisk bekämpning, skogsbruk (657)
Timmerflottare, skogsarbeten (657)
Livskraft, skogsskötsel (657)
Jordmån, skogsskötsel (657)
Skogspatologi, skogsbruk (657)
Frö, skogsskötsel (657)
Gran, skogsskötsel (657)
Skogsnämnder (657)
Användning för rekreationsändamål, skogar (657)
Växtsjukdomar, skogsbruk (657)
Fungicider, skogsskötsel (657)
Gammel skogar, skogsbruk (657)
Lönn, skogsbruk (657)
Skogsservice (657)
Skötsel av gård, skogsbruk (657)
Rovdjursskador, skogsskötsel (657)
Torrläggning, skogsmark (657)
URI
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:hklj:657
Lataa tämä käsite: