skip to main content

Finto

Sisällön kieli

KIRJALLISUUSTIEDE > Kirjallisuuden filosofia, teoria ja estetiikka. Runousoppi
KÄYTETTÄVÄ TERMI
801Kirjallisuuden filosofia, teoria ja estetiikka. Runousoppi  
TYYPPI
 • hklj-luokka

YLÄKÄSITE
OHJAUSTERMIT
 • Absurdi, kirjallisuudenfilosofia (801)
 • Absurdismi, kirjallisuudenfilosofia (801)
 • Aikarakenne, narratologia, kirjallisuudentutkimus (801)
 • Alkusointu, kirjallisuuden estetiikka (801)
 • Allegoriat, kirjallisuuden estetiikka (801)
 • Allitteraatio, kirjallisuuden estetiikka (801)
 • Anapesti, runousoppi (801)
 • Autenttisuus, kirjallisuuden filosofia (801)
 • Cut up -tekniikka, kirjallisuuden estetiikka (801)
 • Daktyyli, runousoppi (801)
 • Dekonstruktio, kirjallisuuden estetiikka (801)
 • Dialogi, kirjallisuuden estetiikka (801)
 • Dokumentaarisuus, kirjallisuuden estetiikka (801)
 • Dokumentit, kirjallisuudentutkimus (801)
 • Draama, kirjallisuuden teoria ja estetiikka (801)
 • Dramatiikka, näytelmäkirjallisuuden (801)
 • Ekfrasis, narratologia (801)
 • Elegiat, runousoppi (801)
 • Epäluotettava kertoja, narratologia, kirjallisuuden estetiikka (801)
 • Epäsuora esitys, narratologia, kirjallisuudentutkimus (801)
 • Estetiikka, kirjallisuus (801)
 • Filosofia, kirjallisuusfilosofia (801)
 • Fokalisaatio, narratologia (801)
 • Formalismi, kirjallisuuden estetiikka (801)
 • Genreteoria, kirjallisuuden teoria (801)
 • Heksametri, runousoppi (801)
 • Henkilökuvaus, kirjallisuuden estetiikka (801)
 • Hermeneutiikka, kirjallisuuden teoria (801)
 • Huumori, kirjallisuuden estetiikka (801)
 • Huvinäytelmät, kirjallisuuden estetiikka (801)
 • Ilmaukset, kirjallisuuden estetikka (801)
 • Inspiraatio, kirjallisuusfilosofia (801)
 • Intertekstuaalisuus, kirjallisuudentutkimus (801)
 • Intuitio, kirjallisuusfilosofia (801)
 • Ironia, kirjallisuuden estetiikka (801)
 • Jambi, runousoppi (801)
 • Juoni, kirjallisuuden estetiikka (801)
 • Jälkimoderni, kirjallisuuden filosofia (801)
 • Jälkimodernismi, kirjallisuuden filosofia (801)
 • Kaikkitietävä kertoja, kirjallisuuden estetiikka (801)
 • Katarsis, kirjallisuustiede (801)
 • Katharsis, kirjallisuustiede (801)
 • Kauneusihanteet, kirjallisuuden estetiikka (801)
 • Kauneus, kirjallisuuden estetiikka (801)
 • Kaunistelu, kerronta, kirjallisuuden estetiikka (801)
 • Kerronnallisuus, kirjallisuuden estetiikka (801)
 • Kerronta, kirjallisuuden estetiikka (801)
 • Kertoja, kirjallisuuden estetiikka (801)
 • Kertominen, kirjallisuuden estetiikka (801)
 • Keskeislyriikka, runousoppi (801)
 • Kielikuvat, kirjallisuuden estetiikka (801)
 • Kirja-arvostelu, teoria (801)
 • Kirjallinen viestintä, kirjallisuuden teoria (801)
 • Kirjalliset lähteet, kirjallisuudentutkimus (801)
 • Kirjallisuuden filosofia (801)
 • Kirjallisuuden kieli (801)
 • Kirjallisuuden lajit, kirjallisuuden estetiikka (801)
 • Kirjallisuudenteoria (801)
 • Kirjallisuudentutkimus, kirjallisuuden estetiikka (801)
 • Kirjallisuuden tyylit, kirjallisuuden estetiikka (801)
 • Kirjallisuusarvostelu, teoria (801)
 • Kirjallisuuskritiikki, teoria (801)
 • Kirjallisuusmaku (801)
 • Kirjallisuustiede, kirjallisuuden estetiikka (801)
 • Kirjoitetut lähteet, kirjallisuudentutkimus (801)
 • Kokeellinen kirjallisuus , kirjallisuuden estetiikka (801)
 • Kokemukset, kirjallisuus (801)
 • Komiikka, kirjallisuuden estetiikka (801)
 • Konteksti, kirjallisuudentutkimus (801)
 • Kriitikot, kriitikon työ, kirjallisuus (801)
 • Kriittiset editiot, tekstikritiikki, kirjallisuudentutkimus (801)
 • Kritiikki, kirjallisuusarvostelu (801)
 • Kuvailu, kirjallisuuden estetiikka (801)
 • Kyberteksti, kirjallisuuden filosofia (801)
 • Liioittelu, ilmaukset, kirjallisuuden estetikka (801)
 • Loppusointu, runousoppi (801)
 • Lyriikka, runousoppi (801)
 • Lyyrinen minä, kirjallisuuden estetiikka (801)
 • Lähiluku, kirjallisuusarvostelu (801)
 • Marxilainen kirjallisuudentutkimus, kirjallisuudenteoria (801)
 • Metafiktio (801)
 • Metafora (801)
 • Metriikka, runousoppi (801)
 • Mielihyvä, estetiikka, kirjallisuus (801)
 • Mieskirjallisuus, kirjallisuuden teoria (801)
 • Miljöökuvaus, kirjallisuuden estetiikka (801)
 • Minäkertoja, narratologia, kirjallisuuden estetiikka (801)
 • Mise en abyme, intertekstuaalisuus, kirjallisuudentutkimus (801)
 • Moderni, kirjallisuuden filosofia (801)
 • Motiivit, kirjallisuuden estetiikka (801)
 • Muistelukerronta, kirjallisuudentutkimus (801)
 • Muodot, kirjallisuuden estetiikka (801)
 • Muoto, kirjallisuuden estetiikka (801)
 • Myyttikritiikki, kirjallisuudentutkimus (801)
 • Naiskirjallisuus, kirjallisuuden teoria (801)
 • Narratiivisuus, kirjallisuuden estetiikka (801)
 • Narratologia, kirjallisuudentutkimus (801)
 • Novellin teoria (801)
 • Näytelmän teoria (801)
 • Omaelämäkerrallisuus, kirjallisuuden estetiikka (801)
 • Oodit, runousoppi (801)
 • Paradoksit, kirjallisuustiede (801)
 • Parafraasit, kirjallisuustiede (801)
 • Parodia, kirjallisuustiede (801)
 • Pentametri, runousoppi (801)
 • Peoni, runousoppi (801)
 • Personifikaatio, kirjallisuuden estetiikka (801)
 • Poetiikka (801)
 • Postmoderni, kirjallisuuden filosofia (801)
 • Postmodernismi, kirjallisuuden filosofia (801)
 • Proosa, kirjallisuuden filosofia (801)
 • Rakenneanalyysi, kirjallisuus (801)
 • Reaaliaikaisuus, narratologia (801)
 • Representaatio, taide, kirjallisuuden estetiikka (801)
 • Reseptioestetiikka, kirjallisuuden estetiikka (801)
 • Riimi, runousoppi (801)
 • Romaanin teoria (801)
 • Rumuus, kirjallisuuden estetiikka (801)
 • Runoanalyysi (801)
 • Runomitat (801)
 • Runousoppi (801)
 • Sanaleikit, kirjallisuuden estetiikka (801)
 • Sanataide, kirjallisuuden estetiikka (801)
 • Sarkasmi, kirjallisuuden estetiikka (801)
 • Satiiri, kirjallisuuden estetiikka (801)
 • Sisäinen monologi, kerronta, kirjallisuuden estetiikka (801)
 • Sisällönanalyysi, kirjallisuudentutkimus (801)
 • Stilistiikka, kirjallisuus (801)
 • Strukturalismi, kirjallisuuden filosofia (801)
 • Struktuurianalyysi, kirjallisuus (801)
 • Symboliikka, kirjallisuuden estetiikka (801)
 • Symbolit, kirjallisuuden estetiikka (801)
 • Tajunnanvirta, kirjallisuuden estetiikka (801)
 • Tarinallisuus, kirjallisuuden estetiikka (801)
 • Tekstianalyysi, kirjallisuudentutkimus (801)
 • Tekstijulkaisut, kirjallisuudentutkimus (801)
 • Tekstikritiikki, kirjallisuudentutkimus (801)
 • Tekstilingvistiikka, kirjallisuudentutkimus (801)
 • Tekstilähtöinen kirjallisuudentutkimus, tekstianalyysi (801)
 • Tekstintutkimus, kirjallisuudentutkimus (801)
 • Tekstit, kirjallisuudentutkimus (801)
 • Tragiikka, kirjallisuuden estetiikka (801)
 • Tragikomiikka, kirjallisuuden estetiikka (801)
 • Trokee, runousoppi (801)
 • Tulkinta, kirjallisuuden estetiikka (801)
 • Tyyli, kirjallisuus (801)
 • Tyylintutkimus, kirjallisuus (801)
 • Uuskritiikki (801)
 • Vastaanotto, kirjallisuuden estetiikka (801)
 • Vertauskuvalliset teokset, kirjallisuuden estetiikka (801)
 • Vertauskuvat, kirjallisuuden estetiikka (801)
 • Ylevä, kirjallisuuden estetiikka (801)
 • Ymmärrettävyys, kirjallisuusfilosofia (801)
KÄYTTÖHUOMAUTUS
 • Kirjallisuuden filosofia, teoria ja estetiikka yleensä Kirjallisuustieteen ja kirjallisuusarvostelun filosofia ja teoria yleensä Kirjallisuustieteen tutkimusmenetelmät yleensä Tyylioppi kirjallisuustieteen kannalta yleensä Jos teos koskee tiettyä kirjallisuustyyppiä tai aihepiiriä, tietyn kielen tai tietyn aikakauden kirjallisuutta, on etusija järjestyksessä: kirjallisuustyyppi tai aihepiiri, kieli, aikakausi
MUUNKIELISET TERMIT
Marxistisk litteraturforskning, litteraturteori (801)
Överdrift, uttryck, litteraturens estetik (801)
Manslitteratur, litteraturteori (801)
Tragik, litteraturens estetik (801)
Reception, litteraturens estetik (801)
Oden, poetik (801)
Novellens teori (801)
Motiv, litteraturens estetik (801)
Mytkritik, litteraturforskning (801)
Diktanalys (801)
Autenticitet, litteraturfilosofi (801)
Metrik, poetik (801)
Allitteration, litteraturens estetik (801)
Sublima, det sublima, litteraturens estetik (801)
Daktyl, poetik (801)
Skådespelets teori (801)
Inspiration, litteraturfilosofi (801)
Narrativitet, narratiivisuus, litteraturens estetik (801)
Anapest, poetik (801)
Litteraturrecension, teori (801)
Metafor (801)
Formalism, litteraturens estetik (801)
Stilforskning, litteratur (801)
Berättande, litteraturens estetik (801)
Estetik, litteratur (801)
Rim, poetik (801)
Självbiografisk litteratur, litteraturens estetik (801)
Textkritik, litteraturforskning (801)
Experimentell litteratur, litteraturens estetik (801)
Textcentrerad litteraturforskning, textanalys (801)
Miljöbeskrivning, litteraturens estetik (801)
Vällust, estetik, litteratur (801)
Stilistik, litteratur (801)
Tidsstruktur, narratologi, litteraturforskning (801)
Parafraser, litteraturvetenskap (801)
Stil, litteratur (801)
Strukturanalys, struktuurianalyysi, litteratur (801)
Postmodernism, litteraturfilosofi (801)
Satir, litteraturens estetik (801)
Centrallyrik, poetik (801)
Kvinnolitteratur, litteraturteori (801)
Slutrim, poetik (801)
Förståelighet, litteraturfilosofi (801)
Narrativitet, tarinallisuus, litteraturens estetik (801)
Tolkning, uttydning, litteraturens estetik (801)
Intrig, litteraturens estetik (801)
Kritiker, kritikerns arbete, litteratur (801)
Absurdism, litteraturfilosofi (801)
Sarkasm, litteraturens estetik (801)
Närläsning, litteraturkritik (801)
Indirekt anföring, narratologi, litteraturforskning (801)
Senmodern, litteraturfilosofi (801)
Skriftliga källor, litteraturforskning (801)
Kritiska utgåvor, textkritik, litteraturforskning (801)
Skönhet, litteraturens estetik (801)
Skriftlig kommunikation, litteraturteori (801)
Bokrecension, teori (801)
Ironi, litteraturens estetik (801)
Postmodern, litteraturfilosofi (801)
Litteraturvetenskap, litteraturens estetik (801)
Intertextualitet, litteraturforskning (801)
Poetik, runousoppi (801)
Bildliga uttryck, litteraturens estetik (801)
Cut-up technique, litteraturens estetik (801)
Uttryck, ilmaukset, litteraturens estetik (801)
Prosa, litteraturfilosofi (801)
Parodi, litteraturvetenskap (801)
Dekonstruktion, litteraturens estetik (801)
Former, litteraturens estetik (801)
Skönhetsideal, litteraturens estetik (801)
Pentameter, poetik (801)
Innehållsanalys, litteraturforskning (801)
Komik, litteraturens estetik (801)
Hermeneutik, litteraturteori (801)
Modern, litteraturfilosofi (801)
Form, litteraturens estetik (801)
Allegoriska verk, litteraturens estetik (801)
Symboler, litteraturens estetik (801)
Litteraturfilosofi (801)
Begynnelserim, litteraturens estetik (801)
Litterär smak (801)
Kontext, litteraturforskning (801)
Berättarkonst, litteraturens estetik (801)
Textlingvistik, litteraturforskning (801)
Allegorier, litteraturens estetik (801)
Hexameter, poetik (801)
Litteraturteori (801)
Narratologi, litteraturforskning (801)
Textforskning, litteraturforskning (801)
Jag-berättare, narratologi, litteraturens estetik (801)
Litteraturkritik, teori (801)
Humor, litteraturens estetik (801)
Litteraturforskning, litteraturens estetik (801)
Lyrik, poetik (801)
Fokalisering, narratologi (801)
Genreteori, litteraturteori (801)
Troké, poetik (801)
Representation, konst, litteraturens estetik (801)
Medvetandeström, litteraturens estetik (801)
Dialog, litteraturens estetik (801)
Dokument, litteraturforskning (801)
Litterära former, litteraturens estetik (801)
Strukturanalys, rakenneanalyysi, litteratur (801)
Katharsis, litteraturvetenskap (801)
Senmodernism, litteraturfilosofi (801)
Personifikation, litteraturens estetik (801)
Ordkonst, litteraturens estetik (801)
Berättare, litteraturens estetik (801)
Romanens teori (801)
Receptionsestetik, litteraturens estetik (801)
Jamb, poetik (801)
Lustspel, litteraturens estetik (801)
Fulhet, litteraturens estetik (801)
Litteraturens stilar, litteraturens estetik (801)
Tryckta källor, litteraturforskning (801)
Texter, litteraturforskning (801)
Realtid, narratologi (801)
Dokumentarism, litteraturens estetik (801)
Absurditet, litteraturfilosofi (801)
Litterärt språk (801)
Elegier, poetik (801)
Cybertext, litteraturfilosofi (801)
Textanalys, litteraturforskning (801)
Sinnebilder, litteraturens estetik (801)
Personskildring, litteraturens estetik (801)
Poetik, poetiikka (801)
Mise en abyme, intertextualitet, litteraturforskning (801)
Inre monolog, berättande, litteraturens estetik (801)
Filosofi, litteraturfilosofi (801)
Peon, poetik (801)
Textutgåvor, litteraturforskning (801)
Opålitlig berättare, narratologi, litteraturens estetik (801)
Beskrivning, litteraturens estetik (801)
Paradoxer, litteraturvetenskap (801)
Nykritik (801)
Ekfras, narratologi (801)
Kritik, litteraturrecension (801)
Erfarenheter, litteratur (801)
Versmått (801)
Drama, litteraturteori och estetik (801)
Lyriska jaget, litteraturens estetik (801)
Försköning, berättande, litteraturens estetik (801)
Tragikomik, litteraturens estetik (801)
Allvetande berättare, litteraturens estetik (801)
Ordlekar, litteraturens estetik (801)
Intuition, litteraturfilosofi (801)
Drama, dramatikens (801)
Symbolik, litteraturens estetik (801)
Strukturalism, litteraturfilosofi (801)
Metafiktion (801)
URI
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:hklj:801
Lataa tämä käsite: