skip to main content

Finto

Sisällön kieli

KIRJALLISUUSTIEDE > KIELITIEDE > Kielioppi. Muoto-oppi. Sanaoppi. Semantiikka
KÄYTETTÄVÄ TERMI
855Kielioppi. Muoto-oppi. Sanaoppi. Semantiikka  
TYYPPI
 • hklj-luokka

YLÄKÄSITE
OHJAUSTERMIT
 • Ablatiivi, sijamuodot, kielioppi (855)
 • Adessiivi, sijamuodot, kielioppi (855)
 • Adjektiivit, kielioppi (855)
 • Adverbiaali, kielioppi (855)
 • Adverbit, kielioppi (855)
 • Affiksit, kielioppi (855)
 • Aikamuodot, kielioppi (855)
 • Aktiivi, kielitiede (855)
 • Anagrammit, kielitiede (855)
 • Antonymia, kielitiede (855)
 • Antonyymit, kielitiede (855)
 • Artikkelit, kielioppi (855)
 • Asemosanat, kielioppi (855)
 • Aspekti, kielioppi (855)
 • Attribuutti, kielioppi (855)
 • Definiittisyys (855)
 • Deklinaatio, kielioppi (855)
 • Deskriptiivisanat, sanaoppi (855)
 • Ekspressiivisanat, sanaoppi (855)
 • Eponyymit, sanaoppi (855)
 • Etuliitteet, kielitiede, kielitiede (855)
 • Fraasit, lauseoppi (855)
 • Fraseologia, lauseoppi (855)
 • Funktiokielioppi (855)
 • Funktionaalinen kielioppi (855)
 • Funktionaalinen lauseoppi (855)
 • Futuurit, kielioppi (855)
 • Grammatikaalistuminen (855)
 • Homonymia, kielitiede (855)
 • Homonyymit, kielitiede (855)
 • Infiniittirakenteet, kielitiede (855)
 • Interjektiot, kielitiede (855)
 • Johdokset, kielitiede (855)
 • Jälkiliitteet, kielitiede (855)
 • Kaksimielisyydet, sanaoppi (855)
 • Kausatiivisuus (855)
 • Kieliopillistuminen (855)
 • Kielioppi (855)
 • Kieltoilmaukset (855)
 • Komparaatio, kielitiede (855)
 • Komposiitit, kielitiede (855)
 • Konjugaatio, kielitiede (855)
 • Konjunktiot (855)
 • Konstruktiokielioppi (855)
 • Kysymykset, kielioppi (855)
 • Käsiteanalyysi, kielitiede (855)
 • Käsitteenmuodostus, kielitiede (855)
 • Käsitteet, kielitiede (855)
 • Lainasanat, sanaoppi (855)
 • Lainautuminen, sanaoppi (855)
 • Lauseenjäsenet, kielitiede (855)
 • Lauseenjäsennys, kielitiede (855)
 • Lauseenvastikkeet, kielitiede (855)
 • Lauseet, kielitiede (855)
 • Lauseoppi, kielitiede (855)
 • Lausetyypit, kielitiede (855)
 • Leksikologia, sanaoppi (855)
 • Liitteet, kielioppi (855)
 • Loppuliitteet, kielitiede (855)
 • Lukusanat, kielitiede (855)
 • Mediopassiivi, verbit (855)
 • Merkitykset, kielitiede (855)
 • Merkitys, kielitiede (855)
 • Metonymia, kielitiede (855)
 • Modaalisuus, kielitiede (855)
 • Modukset, kielitiede (855)
 • Monikko, kielitiede (855)
 • Morfologia, kielitiede (855)
 • Muoto-oppi, kielitiede (855)
 • Murresanat (855)
 • Neologismit, kielitiede (855)
 • Nimitykset, kielitiede (855)
 • Nominit, kielitiede (855)
 • Numeraalit, kielitiede (855)
 • Objektiivit, kielitiede (855)
 • Objekti, kielitiede (855)
 • Onomatopoeettiset sanat, sanaoppi (855)
 • Ontologiat, semantiikka (855)
 • Palindromit, kielitiede (855)
 • Partikkelit, kielitiede, kielioppi (855)
 • Partisiipit, kielioppi (855)
 • Passiivi, kielioppi (855)
 • Polyseemit, kielitiede (855)
 • Polysemia, kielitiede (855)
 • Positiivit, kielitiede (855)
 • Postpositiot, kielitiede (855)
 • Potentiaali, kielitiede (855)
 • Predikaatti, kielitiede (855)
 • Predikatiivi, kielitiede (855)
 • Prefiksit, kielitiede (855)
 • Prepositiot, kielitiede (855)
 • Pronominit, kielioppi (855)
 • Puhuttelumuodot, kielitiede (855)
 • Refleksiivipronominit (855)
 • Refleksiivisyys, kielitiede (855)
 • Rektio, kielitiede (855)
 • Relatiivilauseet (855)
 • Sanajärjestys, kielitiede (855)
 • Sanaleikit, kielitiede (855)
 • Sanaluokat, kielitiede (855)
 • Sananmuodostus, kielitiede (855)
 • Sanaoppi (855)
 • Sanastontutkimus, sanaoppi (855)
 • Sanastotyö (855)
 • Sanat, sanaoppi (855)
 • Sanonnat, lauseoppi (855)
 • Sanontatavat, lauseoppi (855)
 • Semantiikka, kielitiede (855)
 • Semiotiikka, kielitiede (855)
 • Sidoksisuus, kielitiede (855)
 • Sijakielioppi (855)
 • Sijamuodot, kielioppi (855)
 • Subjekti, kielioppi (855)
 • Substantiivit, kielioppi (855)
 • Suffiksit, kielioppi (855)
 • Synonymia, kielitiede (855)
 • Synonyymit, kielitiede (855)
 • Syntaksi, kielitiede (855)
 • Taivutus, kielitiede, kielioppi (855)
 • Taivutusmuodot, kielioppi (855)
 • Tapaluokat, kielioppi (855)
 • Tavutus, kielitiede (855)
 • Temporaalisuus, kielitiede (855)
 • Tempukset, kielioppi (855)
 • Terminologia, kielitiede (855)
 • Termipankit, kielitiede (855)
 • Transformaatioteoria (855)
 • Transitiivisuus, kielioppi (855)
 • Uudissanat, kielitiede (855)
 • Valenssi, kielitiede (855)
 • Verbin pääluokat, kielioppi (855)
 • Verbit, kielitiede (855)
 • Vertaileva kielioppi (855)
 • Vertailuasteet, kielioppi (855)
 • Välimerkit, kielioppi (855)
 • Yhdyssanat, kielitiede (855)
 • Yksikkö, kielitiede (855)
KÄYTTÖHUOMAUTUS
 • Kieliopin, kielen muoto-opin, sanaopin ja semantiikan yleisteokset Vertaileva kieli-, muoto- ja sanaoppi Sanaluokat, sananmuodostus ja taivutus yleisen kielitieteen kannalta Lauseoppi eli syntaksi yleisen kielitieteen kannalta Tiettyä kieltä tai kieliryhmää koskeva kieli-, muoto- ja sanaoppi sekä semantiikka ko. kielen tai kieliryhmän luokassa
MUUNKIELISET TERMIT
Deklination, grammatik (855)
Morfologi, lingvistik (855)
Metonymi, lingvistik (855)
Lånord, ordlära (855)
Lexikologi, ordlära (855)
Futurer, grammatik (855)
Jämförelsegrader, grammatik (855)
Adessiv, kasus, grammatik (855)
Satsanalys, lingvistik (855)
Deskriptiva ord, ordlära (855)
Suffix, jälkiliitteet, lingvistik (855)
Modus, tapaluokat, grammatik (855)
Artiklar, grammatik (855)
Verbets huvudklasser, grammatik (855)
Böjning, grammatik (855)
Benämningar, lingvistik (855)
Anagram, lingvistik (855)
Terminologi, lingvistik (855)
Rektion, lingvistik (855)
Modus, modukset, lingvistik (855)
Substantiv, grammatik (855)
Temporalitet, lingvistik (855)
Expressiva ord, ordlära (855)
Homonymi, språkvetenskap (855)
Predikativ, lingvistik (855)
Adverb, grammatik (855)
Nyord, lingvistik (855)
Ordlära (855)
Polysema ord, språkvetenskap (855)
Partiklar, språkvetenskap, grammatik (855)
Syntax, lingvistik (855)
Termbanker, lingvistik (855)
Konjunktioner (855)
Ordinsamlingsarbete (855)
Betydelse, lingvistik (855)
Adjektiv, grammatik (855)
Potential, lingvistik (855)
Affix, grammatik (855)
Dialektord (855)
Grammatik (855)
Homonymer, lingvistik (855)
Attribut, grammatik (855)
Verb, lingvistik (855)
Skiljetecken, grammatik (855)
Funktionell grammatik (855)
Satstyper, lingvistik (855)
Fraser, satslära (855)
Begrepp, lingvistik (855)
Kvetydigheter, ordlära (855)
Satsmotsvarigheter, lingvistik (855)
Inlån, språk, ordlära (855)
Satsdelar, lingvistik (855)
Synonymer, lingvistik (855)
Fraseologi, satslära (855)
Positiv, lingvistik (855)
Sammansatta ord, lingvistik (855)
Tidsformer, grammatik (855)
Ontologier, semantik (855)
Räkneord, lingvistik (855)
Konstruktionsgrammatik (855)
Frågorna, grammatik (855)
Semantik, lingvistik (855)
Kohesion, lingvistik (855)
Valens, lingvistik (855)
Suffix, suffiksit, lingvistik (855)
Tempus, grammatik (855)
Böjningsformer, grammatik (855)
Betydelser, lingvistik (855)
Kasus, grammatik (855)
Interjektioner, lingvistik (855)
Formlära, lingvistik (855)
Definithet (855)
Begreppsbildning, lingvistik (855)
Eponymer, ordlära (855)
Objektiv, lingvistik (855)
Synonymi, språkvetenskap (855)
Satslära, lingvistik, lingvistik (855)
Modalitet, lingvistik (855)
Reflexivitet, lingvistik, lingvistik (855)
Prepositioner, språkvetenskap (855)
Jämförande grammatik (855)
Konjugation, lingvistik (855)
Semiotik, lingvistik (855)
Objekt, lingvistik (855)
Polysemi, språkvetenskap (855)
Nomen, lingvistik (855)
Ordlekar, lingvistik (855)
Antonymi, lingvistik (855)
Transformationsteori (855)
Aspekt, grammatik (855)
Ordklasser, lingvistik (855)
Komparation, lingvistik (855)
Satser, lingvistik (855)
Palindromer, lingvistik (855)
Singularis, lingvistik (855)
Relativsatser (855)
Grammatikalisering (855)
Pronomen, pronominit, grammatik (855)
Prefix, lingvistik (855)
Onomatopoetiska ord, ordlära (855)
Begreppsanalys, lingvistik (855)
Postpositioner, lingvistik (855)
Ord, ordlära (855)
Avledningar, lingvistik (855)
Infinita konstruktioner, lingvistik (855)
Transitivitet, grammatik (855)
Forskning i ordförråd, ordlära (855)
Ablativ, kasus, grammatik (855)
Aktivum, lingvistik (855)
Numeralia, lingvistik (855)
Adverbial, grammatik (855)
Reflexiva pronomen (855)
Suffix, loppuliitteet, lingvistik (855)
Ordföljd, lingvistik (855)
Particip, grammatik (855)
Förstavelser, lingvistik, lingvistik (855)
Antonymer, lingvistik (855)
Tilltalsformer, lingvistik (855)
Avstavning, lingvistik (855)
Ordbildning, lingvistik (855)
Pluralis, lingvistik (855)
Mediopassiv, verb (855)
Kausativitet (855)
Predikat, lingvistik (855)
Passiv, grammatik (855)
Neologismer, lingvistik (855)
Talesätt, satslära (855)
Kompositer, lingvistik (855)
Subjekt, grammatik (855)
Nekande uttryck (855)
Pronomen, asemosanat, grammatik (855)
URI
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:hklj:855
Lataa tämä käsite: