skip to main content

Finto

Innehållets språk

FÖREDRAGEN TERM
816.1Litteraturhistoria och litteraturforskning som rör den finska barn- och ungdomslitteraturen  
TYP
 • hklj-klass

HÄNVISNINGSTERMER
 • Alfer, barnlitteraturforskning, finska (816.1)
 • Barnboksförfattare, barnlitteraturforskning, finska (816.1)
 • Barnkultur, barnlitteraturforskning, finska (816.1)
 • Barnlitteratur, barnlitt.forskning, finska (816.1)
 • Barnlyrik, barnlitt.forskning, finska (816.1)
 • Barnpjäser, barnlitt.forskning, finska (816.1)
 • Barnramsor, barnlitteraturforskning (816.1)
 • Bilderböcker, barnlitt.forskning, finska (816.1)
 • Diktbilderböcker, barnlitt.forskning, finska (816.1)
 • Fenix, barnlitteratur, forskning, finska (816.1)
 • Flickböcker, ungdomslitteraturforskning, finska (816.1)
 • Folksagor, barnlitt.forskning, finska (816.1)
 • Folksägner, barnlitt.forskning, finska (816.1)
 • Fågeln Fenix, barnlitteratur, forskning, finska (816.1)
 • Gripar, aarnikotkat, barnlitteratur, forskning, finska (816.1)
 • Gripar, griipit, barnlitteratur, forskning, finska (816.1)
 • Havsnymfer, barnlitteraturforskning, finska (816.1)
 • Hästböcker, ungdomslitteraturforskning, finska (816.1)
 • Jättar, barnlitt.forskning, finska (816.1)
 • Pekböcker, barnlitteraturforskning, finska (816.1)
 • Pojkböcker, litteraturforskning, finska (816.1)
 • Prinsar, barnlitteraturforskning, finska (816.1)
 • Prinsessor, barnlitteraturforskning, finska (816.1)
 • Pysselböcker, barnlitteraturforskning, finska (816.1)
 • Ramsor, barnlitteraturforskning, finska (816.1)
 • Rådare, haltiat, barnlitt.forskning, finska (816.1)
 • Rådare, haltijat, barnlitteraturforskning, finska (816.1)
 • Sagodjur, barnlitteratur, forskning, finska (816.1)
 • Sagor, skönlitteratur, barnlitteraturforskning, finska (816.1)
 • Sagoväsen, satuolennot, barnlitteratur, forskning, finska (816.1)
 • Sagoväsen. taruolennot, barnlitteratur, forskning, finska (816.1)
 • Sjöjungfrur, barnlitteraturforskning, finska (816.1)
 • Skämtsagor, barnlitt.forskning, finska (816.1)
 • Småbarnsböcker, barnlitteraturforskning, finska (816.1)
 • Taktila böcker, barnlitteraturforskning (816.1)
 • Troll, barnlitt.forskning, finska (816.1)
 • Undersagor, barnlitt.forskning, finska (816.1)
 • Ungdomsförfattare, barnlitteraturforskning, finska (816.1)
 • Ungdomslitteratur, litteraturforskning, finska (816.1)
 • Ungdomsromaner, litteraturforskning, finska (816.1)
 • Ungdomsskådespel, litteraturforskning, finska (816.1)
 • Vattenandar, barnlitteraturforskning, finska (816.1)
 • Älvor, barnlitteraturforskning, finska (816.1)
ANVÄNDNINGSANMÄRKNING
 • De finska sagornas och bilderböckernas litteraturhistoria och forskning i de finska sagorna och bilderböckerna Litteraturhistoria och litteraturforskning som rör finsk poesi, dramalitteratur, episk litteratur och finska tecknade serier skrivna för barn och unga Litteraturhistoria och litteraturforskning som rör olika temaområden inom finsk barn- och ungdomslitteratur Verk som handlar om enskilda författare och deras produktion förs dock alltid till klass 811 Hit också litteraturhistoria och litteraturforskning som rör finsk facklitteratur för barn och unga i allmänhet Facklitteratur som hänför sig till ett bestämt område samt litteraturhistoria och litteraturforskning som rör sådan facklitteratur klassificeras enligt område
TERMER PÅ ANDRA SPRÅK
Sadut, lastenkirjallisuuden tutkimus, suomi (816.1)
Hevoskirjat, nuortenkirj.tutk., suomi (816.1)
Lastennäytelmät, lastenkirj.tutk., suomi (816.1)
Poikakirjat, kirjallisuudentutkimus, suomi (816.1)
Lastenkulttuuri, lastenkirjallisuuden tutkimus, suomi (816.1)
Lastenlorut, lastenkirjallisuuden tutkimus, suomi (816.1)
Satuolennot, lastenkirjallisuuden tutkimus, suomi (816.1)
Katselukirjat, lastenkirjallisuuden tutkimus, suomi (816.1)
Griipit, lastenkirjallisuuden tutkimus, suomi (816.1)
Runokuvakirjat, lastenkirj.tutk., suomi (816.1)
Haltiat, lastenkirj.tutk., suomi (816.1)
Koskettelukirjat, lastenkirjalloisuuden tutkimus, suomi (816.1)
Keijut, lastenkirjallisuuden tutkimus, suomi (816.1)
Lastenkirjailijat, lastenkirjallisuuden tutkimus, suomi (816.1)
Nuorisonäytelmät, kirjallisuudentutkimus, suomi (816.1)
Puuhakirjat, lastenkirjallisuuden tutkimus, suomi (816.1)
Feniks, lastenkirjallisuuden tutkimus, suomi (816.1)
Kuvakirjat, lastenkirj. tutk., suomi (816.1)
Ihmesadut, lastenkirj.tutk., suomi (816.1)
Kansantarinat, lastenkirj.tutk., suomi (816.1)
Feeniks-lintu, lastenkirjallisuuden tutkimus, suomi (816.1)
Lastenrunot, lastenkirj.tutk., suomi (816.1)
Taruolennot, lastenkirjallisuuden tutkimus, suomi (816.1)
Prinsessat, lastenkirjallisuuden tutkimus, suomi (816.1)
Vedenneidot, lastenkirjallisuuden tutkimus, suomi (816.1)
Keijukaiset, lastenkirjallisuuden tutkimus, suomi (816.1)
Kansansadut, lastenkirj.tutk., suomi (816.1)
Prinssit, lastenkirjallisuuden tutkimus, suomi (816.1)
Aarnikotkat, lastenkirjallisuuden tutkimus, suomi (816.1)
Peikot, lastenkirj.tutk., suomi (816.1)
Tyttökirjat, nuortenkirj.tutk., suomi (816.1)
Nuorisoromaanit, kirjallisuudentutkimus, suomi (816.1)
Lorut, lastenkirjallisuuden tutkimus, suomi (816.1)
Jättiläiset, lastenkirjallisuuden tutkimus, suomi (816.1)
Merenneidot, lastenkirjallisuuden tutkimus, suomi (816.1)
Vedenhaltijat , lastenkirjallisuuden tutkimus, suomi (816.1)
Satuhahmot, lastenkirjallisuuden tutkimus, suomi (816.1)
Lastenkirjallisuus, lastenkirj.tutk., suomi (816.1)
Ensikirjat, lastenkirjallisuuden tutkimus, suomi (816.1)
Pilasadut, lastenkirj.tutk., suomi (816.1)
Nuortenkirjallisuus, kirjallisuudentutkimus, suomi (816.1)
Haltijat, lastenkirjallisuuden tutkimus, suomi (816.1)
Nuortenkirjailijat, lastenkirjallisuuden tutkimus, suomi (816.1)
URI
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:hklj:816.1
Ladda ned detta begrepp: