skip to main content

Finto

Sisällön kieli

Tietoja sanastosta


NIMI
JUHO - Julkishallinnon ontologia
JUHO - Ontologi för offentlig förvaltning
KUVAUS
JUHO är en specialterminologi för offentlig förvaltning och baserar sig på Statsrådets tesaurus. JUHO sammanställdes urpsrungligen 2010 på uppdrag av Statskontoret i samarbete med FinnONTO-projektet (2003-2012), som leddes av Aalto-universitetet och Helsingfors universitet. I ett senare skede har ontologin uppdateras inom Nationalbibliotekets Finto-projekt och numera upprätthålls den av en expertgrupp som koordineras av statsrådets kansli.

Nedan specificeras begreppen i ontologin enligt typ och språk. I det sammanlagda antalet begrepp ingår förutom JUHO-begreppen och samlingsbegrepp dessutom ALLFO-begrepp, eftersom JUHO har länkats till ALLFO och ALLFO kompletterar den bl.a. vad gäller den övre hierarkin. Antalet egentliga JUHO-begrepp anges som ett eget tal och i detta ingår inte ALLFO-begreppen. I helheten ingår också begreppstyper som har särskilda funktioner (grupperande begrepp och samlande begrepp), men dessa är inte avsedda för innehållsbeskrivning eller informationssökning. Varje begrepp i ontologin har en huvudterm (föredragen term) och därtill eventuellt också ersatta termer (hänvisningstermer).
JULKAISIJA
Nationalbiblioteket i Finland
TEKIJÄ
Forskningsgruppen för semantisk beräkning (SeCo)
Nationalbiblioteket i Finland
Statskontoret
Statsrådets kansli
KIELI
LISENSSI
MUOKKAUSPÄIVÄ
torsdag 11 juli 2019 08:35:14
SUHDE
KOTISIVU
OWL:IMPORTS
TYYPPI
URI http://www.yso.fi/onto/juho/

Resurssien lukumäärä tyypeittäin

TyyppiLukumäärä

Termien lukumäärät kielittäin

Kieli Päätermit Ohjaustermit Piilotermit