skip to main content

Finto

Sisällön kieli

Tietoja sanastosta


NIMI
JUHO - Julkishallinnon ontologia
KUVAUS
JUHO on julkishallinnon erikoissanasto, joka pohjautuu Valtioneuvoston
asiasanastoon. JUHO on alunperin rakennettu Valtiokonttorin toimesta 2010.
Sittemmin sitä on päivitetty Kansalliskirjaston Finto-projektissa ja nykyisin
ontologiaa ylläpitää valtioneuvoston kanslian koordinoima asiantuntijaryhmä.

Alla on eritelty ontologian sisältämät käsitteet ja kokoelmat tyypeittäin. Käsitteiden kokonaislukumäärään sisältyvät JUHO-käsitteiden ja kokoelmakäsitteiden lisäksi myös YSOn käsitteet, koska JUHO on linkitetty YSOon ja YSO täydentää sitä mm. ylähierarkian osalta. Varsinaisten JUHO-käsitteiden lukumäärä on esitetty erillisenä lukuna. Kokonaisuuteen sisältyy myös kokoelmia. Näillä on tietty erityistehtävänsä (ryhmittelevät käsitteet ja koostekäsitteet) eikä niitä ole tarkoitettu käytettäväksi kuvailussa tai tiedonhaussa. Termien lukumäärätieto koskee sen sijaan vain JUHOa eli näissä luvuissa ei ole YSOn termejä mukana. Jokaisella ontologian käsitteellä on päätermi ja sen lisäksi mahdollisesti myös korvattuja termejä eli ohjaustermejä.

JUHO-ontologia on alunperin kehitetty Aalto- ja Helsingin yliopiston johtamassa FinnONTO (2003-2012) -hankkeessa.
JULKAISIJA
Kansalliskirjasto
TEKIJÄ
Kansalliskirjasto
Semanttisen laskennan tutkimusryhmä (SeCo)
Valtiokonttori
Valtioneuvoston kanslia
KIELI
LISENSSI
MUOKKAUSPÄIVÄ
keskiviikko 13. joulukuuta 2017 04:14:48
SUHDE
KOTISIVU
OWL:IMPORTS
TYYPPI
URI http://www.yso.fi/onto/juho/

Resurssien lukumäärä tyypeittäin

TyyppiLukumäärä

Termien lukumäärät kielittäin

Kieli Päätermit Korvatut termit Piilotermit