skip to main content

Finto

Innehållets språk

Information om vokabulären


NAMN
JUHO - Julkishallinnon ontologia
BESKRIVNING
JUHO on julkishallinnon erikoissanasto, joka pohjautuu Valtioneuvoston
asiasanastoon. JUHO on alunperin rakennettu Valtiokonttorin toimesta 2010.
Sittemmin sitä on päivitetty Kansalliskirjaston Finto-projektissa ja nykyisin
ontologiaa ylläpitää valtioneuvoston kanslian koordinoima asiantuntijaryhmä.

Alla on eritelty ontologian sisältämät käsitteet ja kokoelmat tyypeittäin. Käsitteiden kokonaislukumäärään sisältyvät JUHO-käsitteiden ja kokoelmakäsitteiden lisäksi myös YSOn käsitteet, koska JUHO on linkitetty YSOon ja YSO täydentää sitä mm. ylähierarkian osalta. Varsinaisten JUHO-käsitteiden lukumäärä on esitetty erillisenä lukuna. Kokonaisuuteen sisältyy myös kokoelmia. Näillä on tietty erityistehtävänsä (ryhmittelevät käsitteet ja koostekäsitteet) eikä niitä ole tarkoitettu käytettäväksi kuvailussa tai tiedonhaussa. Termien lukumäärätieto koskee sen sijaan vain JUHOa eli näissä luvuissa ei ole YSOn termejä mukana. Jokaisella ontologian käsitteellä on päätermi ja sen lisäksi mahdollisesti myös korvattuja termejä eli ohjaustermejä.

JUHO-ontologia on alunperin kehitetty Aalto- ja Helsingin yliopiston johtamassa FinnONTO (2003-2012) -hankkeessa.
UTGIVARE
Kansalliskirjasto
FÖRFATTARE
Kansalliskirjasto
Semanttisen laskennan tutkimusryhmä (SeCo)
Valtiokonttori
Valtioneuvoston kanslia
SPRÅK
LICENS
ÄNDRINGSDATUM
keskiviikko 13. joulukuuta 2017 04:14:48
RELATION
HEMSIDA
OWL:IMPORTS
TYP
URI http://www.yso.fi/onto/juho/

Antal resurs enligt typ

TypAntal

Termer på olika språk

Språk Huvudtermer Ersatta termer Dolda termer