skip to main content

Finto

Content language

Vocabulary information


TITLE
JUPO - Julkisen hallinnon palveluontologia
DESCRIPTION
Julkisen hallinnon palveluontologian tavoitteena on edistää palvelujen semanttisesti yhdenmukaista kuvailua ja löydettävyyttä eri verkkopalveluissa sekä helpottaa palveluja koskevan tiedon käyttämistä ja tuottamista tietoverkoissa.

Ontologian perustana on Yleinen suomalainen ontologia YSO, johon on liitetty noin 2307 julkisen hallinnon palveluihin liittyvää käsitettä.
PUBLISHER
Kansalliskirjasto
CREATOR
JHS 183 -työryhmä
Kansalliskirjasto
Sanastokeskus TSK
Semanttisen laskennan tutkimusryhmä (SeCo)
LANGUAGE
VERSION
2016-12-23 14:00:33Z
LICENSE
LAST MODIFIED
maanantai 27. maaliskuuta 2017 10:26:24
RELATION
OWL:IMPORTS
TYPE
URI http://www.yso.fi/onto/jupo/

Resource counts by type

TypeCount

Term counts by language

Language Preferred terms Alternate terms Hidden terms