Skip to main content

Search from vocabulary

Content language

Vocabulary information


Title

JUPO - Julkisen hallinnon palveluontologia

Description

Julkisen hallinnon palveluontologian tavoitteena on edistää palvelujen semanttisesti yhdenmukaista kuvailua ja löydettävyyttä eri verkkopalveluissa sekä helpottaa palveluja koskevan tiedon käyttämistä ja tuottamista tietoverkoissa.

Ontologian perustana on Yleinen suomalainen ontologia YSO, johon on liitetty noin 2307 julkisen hallinnon palveluihin liittyvää käsitettä. Lisäksi JUPO-ontologiaan on sulautettu entinen Liiketoimintaontologia LIITO, jossa oli 3943 liiketoimintaan ja yrityspalveluihin liittyvää käsitettä.

Publisher

Kansalliskirjasto

Creator

Digi- ja väestötietovirasto
JHS 183 -työryhmä
Kansalliskirjasto
Sanastokeskus
Semanttisen laskennan tutkimusryhmä (SeCo)
Työ- ja elinkeinoministeriö

Language

Version

2021-07-05 12:00:33Z

Last modified

maanantai 5. heinäkuuta 2021 12:41:06

URI

http://www.yso.fi/onto/jupo/

Resource counts by type

TypeCount

Term counts by language

Language Preferred terms Alternate terms Hidden terms