skip to main content

Finto

KEKO - Kestävän kehityksen kasvatuksen ontologia

Sisällön kieli

Tietoja sanastosta


NIMI
KEKO - Kestävän kehityksen kasvatuksen ontologia
KUVAUS
Kestävän kehityksen kasvatuksen ontologia (KEKO) laadittiin
ympäristöministeriön rahoittamassa Yhteinen käsitys 2 -hankkeessa vuosina
2014–2015. Hankkeen tavoitteena oli tukea kestävän kehityksen kasvatuksen
toimijoiden yhteisen kielen muodostumista. Työhön osallistuivat edustajat
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksesta, Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen
seurasta, MAPPA-materiaalipankkihankkeesta ja Sanastokeskus TSK:sta.

Aiemmissa hankkeissa asiantuntijayhteistyönä kootut kestävän kehityksen
kasvatuksen käsitteet koottiin yhteen, hierarkisoitiin ja niiden määritelmät
tarkastettiin. Tuloksena syntyi Kestävän kehityksen kasvatuksen ontologia, joka
julkaistaan Finto-palvelussa vapaaseen käyttöön sekä edelleen parannettavaksi ja
laajennettavaksi.

Kestävän kehityksen kasvatuksen ontologia koostuu kahdesta vuosina 2012 ja 2013
julkaistusta sanastosta: Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seurassa tehdystä
Kulttuurisesti kestävän kehityksen käsitteiden koonti -julkaisusta sekä
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen Yhteinen käsitys – Kestävän kehityksen
kasvatuksen ja koulutuksen sanastosta. Näiden sanastojen käsitteet on sijoitettu
Yleisen suomalaisen ontologian (YSO) mukaiseen hierarkiaan. KEKO-ontologiaa
laatinut työryhmä karsi ja päivitti työn aikana molempien sanastojen
käsitteistöä ja lisäsi KEKO-ontologiaan tarpeellisina pitämiään uusia
käsitteitä.

YSO-käsitteistöä on täydennetty 255 KEKO-käsitteellä. KEKO-ontologiassa on
esitetty käsitteiden väliset hierarkkiset suhteet sekä assosiatiivisia suhteita.
Käsitteille on annettu suomenkielinen ensisijainen termi sekä mahdollisesti
hyväksyttäviä synonyymejä. Käsitteet on määritelty.
JULKAISIJA
Kansalliskirjasto
TEKIJÄ
Kansalliskirjasto
MAPPA-materiaalipankkihanke / Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy
Sanastokeskus TSK
Semanttisen laskennan tutkimusryhmä (SeCo)
Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry
KIELI
VERSIO
$Id$
LISENSSI
MUOKKAUSPÄIVÄ
tiistai 24. maaliskuuta 2015 10:08:31
SUHDE
TYYPPI
URI http://www.yso.fi/onto/keko/

Resurssien lukumäärä tyypeittäin

TyyppiLukumäärä

Termien lukumäärät kielittäin

Kieli Päätermit Korvatut termit Piilotermit