Skip to main content

Search from vocabulary

Content language

Vocabulary information


Title

KITO - Kirjallisuudentutkimuksen ontologia

Description

KITO - Kirjallisuudentutkimuksen ontologia on Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjaston laatiman ja ylläpitämän kaksikielisen (suomi-englanti) Kirjallisuudentutkimuksen asiasanaston (Kitu) pohjalta muodostettu erikoisontologia. Asiasanasto on ontologisoitu FinnONTO-projektissa 2010.

Ontologian ylläpito on lopetettu vuonna 2016. Aihealueen käsitteistöä löydät jatkossa Yleisestä suomalaisesta ontologiasta YSOsta ja KOKOsta.

Alla on eritelty ontologian sisältämät käsitteet tyypeittäin. Käsitteiden kokonaislukumäärään sisältyvät KITO-käsitteiden lisäksi myös YSOn käsitteet, koska KITO on linkitetty YSOon, joka täydentää sitä mm. ylähierarkian osalta. Kokonaisuuteen sisältyy myös kokoelmia. Niillä on erityistehtävänsä (ryhmittelevät käsitteet ja koostekäsitteet), eikä niitä ole tarkoitettu käytettäväksi kuvailussa tai tiedonhaussa. Termien lukumäärätieto sen sijaan koskee vain KITOa eli näissä luvuissa ei ole YSOn termejä mukana.

Publisher

Kansalliskirjasto

Creator

Kansalliskirjasto
Sanastokeskus TSK
Semanttisen laskennan tutkimusryhmä (SeCo)
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

Language

URI

http://www.yso.fi/onto/kito/

Resource counts by type

TypeCount

Term counts by language

Language Preferred terms Alternate terms Hidden terms