skip to main content

Finto

KOKO-ontologia

Content language

Vocabulary information


TITLE
KOKO-ontologia
SUBJECT
DESCRIPTION
KOKO on kokoelma suomalaisia ydinontologioita, jotka on linkitetty toisiinsa. KOKOn pohjana on eri alojen yleiskäsitteitä sisältävä Yleinen suomalainen ontologia YSO, johon muut KOKOon sisältyvät ontologiat on linkitetty laajentaen ja tarkentaen kokonaisuutta erityisalojen käsitteistöllä. Alla on tarkempi listaus KOKOon sisältyvistä erikoisontologioista. Alla on myös eritelty KOKOn sisältämät käsitteet ja kokoelmat tyypeittäin.
PUBLISHER
Kansalliskirjasto
CREATOR
FinnONTO-konsortio
Kansalliskirjasto
Sanastokeskus TSK
Semanttisen laskennan tutkimusryhmä (SeCo)
LANGUAGE
SOURCE
LICENSE
LAST MODIFIED
tiistai 21. helmikuuta 2017 11:02:31
HOMEPAGE
TYPE
URI http://www.yso.fi/onto/koko/

Resource counts by type

TypeCount

Term counts by language

Language Preferred terms Alternate terms Hidden terms