skip to main content

Finto

Content language

Vocabulary information


TITLE
KOKO-ontologin
SUBJECT
DESCRIPTION
KOKO is a collection of Finnish core ontologies, which have been merged together. The ontologies include the Finnish General Upper Ontology YSO and ontologies that extend and refine YSO such as the Ontology for Museum Domain, the Ontology of Applied Arts, and the Finnish Ontology of Photography. See full list of ontologies below.
KOKO on kokoelma suomalaisia ydinontologioita, jotka on linkitetty toisiinsa. KOKOn pohjana on eri alojen yleiskäsitteitä sisältävä Yleinen suomalainen ontologia YSO, johon muut KOKOon sisältyvät ontologiat on linkitetty laajentaen ja tarkentaen kokonaisuutta erityisalojen käsitteistöllä. Alla on tarkempi listaus KOKOon sisältyvistä erikoisontologioista. Alla on myös eritelty KOKOn sisältämät käsitteet ja kokoelmat tyypeittäin.

KOKO-ontologia on alunperin kehitetty Aalto- ja Helsingin yliopiston johtamassa FinnONTO (2003-2012) -hankkeessa.
PUBLISHER
Nationalbiblioteket i Finland
CREATOR
FinnONTO-konsortiet
Forskningsgruppen för semantisk beräkning (SeCo)
Nationalbiblioteket i Finland
Terminologicentralen TSK
LANGUAGE
SOURCE
LICENSE
LAST MODIFIED
måndag 8 juni 2020 11:43:04
HOMEPAGE
TYPE
URI http://www.yso.fi/onto/koko/

Resource counts by type

TypeCount

Term counts by language

Language Preferred terms Alternate terms Hidden terms