skip to main content

Finto

Sisällön kieli

KÄYTETTÄVÄ TERMI
kunnossapito
TYYPPI
 • JUHO-käsite

 • LIITO-käsite

 • MAO-käsite

 • MERO-käsite

 • PUHO-käsite

 • TAO-käsite

 • TSR-käsite

 • YSO-kasite

MÄÄRITELMÄ
 • kiinteistön ylläpitoon kuuluva toiminta, jossa kohteen ominaisuudet pysytetään korjaamalla tai uusimalla kuluneet ja vialliset osat ilman, että kohteen laatutaso olennaisesti muuttuu

ALAKÄSITTEET
OHJAUSTERMIT
 • kunnossapito ja huolto

HUOMAUTUS
 • Kunnossapidon tavoite on säilyttää kohde suunnilleen senlaatuisena, kuin se oli alun perin valmistuessaan. Kohde ei kuitenkaan välttämättä pysy alkuperäisen kaltaisena, koska yleensä on tarkoituksenmukaista käyttää uudempia teknisiä ratkaisuja ja ottaa huomioon tarpeita, joita uudisrakentamisen yhteydessä ei vielä tunnettu. Kunnossapidolla voidaan saavuttaa kohteen oletettu tekninen käyttöikä, mutta se ei estä kohteen normaalia vanhenemista.

 • Kunnossapidossa tehdään kunnostustoimenpiteitä, joilla kohde saatetaan käytön tai käytössä säilymisen kannalta riittävään kuntoon.

 • Kunnossapitoa voidaan tehdä hankemuotoisesti (vrt. peruskorjaus) tai esimerkiksi säännöllisten vuosikorjauksien avulla.

LÄHDE
 • Kiinteistö- ja rakentamisalan keskeinen sanasto, versio 1.0 (2016)

 • Työelämän laatu -työryhmä

 • Työsuojelurahasto

 • ysa

OSA KOKONAISUUTTA/KÄSITETTÄ
MUUNKIELISET TERMIT
upkeep (servicing)

englanti

maintenance
underhåll (skötsel)

ruotsi

underhåll
underhåll och skötsel
URI
http://www.yso.fi/onto/koko/p32760
Lataa tämä käsite:
VASTAAVA KÄSITE
JUHO - Julkishallinnon ontologia
KOKO-ontologia
LIITO - Liiketoimintaontologia
www.yso.fi
MERO - Merenkulkualan ontologia
PUHO - Puolustushallinnon ontologia
TSR-ontologia
YSA - Yleinen suomalainen asiasanasto
YSO - Yleinen suomalainen ontologia
Allärs - Allmän tesaurus på svenska