skip to main content

Finto

Innehållets språk

entiteter > system > miljö > kulturmiljö
FÖREDRAGEN TERM
kulturmiljö  
TYP
 • Allfo-begrepp

 • JUHO-begrepp

 • KULO-begrepp

 • LIITO-begrepp

 • MAO-begrepp

 • TSR-begrepp

ÖVERORDNAT BEGREPP
UNDERORDNADE BEGREPP
HÄNVISNINGSTERMER
 • kulturell miljö
KÄLLA
 • Museoviraston sanastotyö (2019)
 • PKT
 • Työsuojelurahasto
 • ysa
TERMER PÅ ANDRA SPRÅK
cultural environment

engelska

kulttuuriympäristö

finska

URI
http://www.yso.fi/onto/koko/p30916
Ladda ned detta begrepp:
MOTSVARANDE BEGREPP
KULO - Kulttuurien tutkimuksen ontologia
www.yso.fi
TSR-ontologi
YSA - Yleinen suomalainen asiasanasto
Allärs - Allmän tesaurus på svenska
JUHO - Julkishallinnon ontologia
LIITO - Liiketoimintaontologia
ALLFO - Allmän finländsk ontologi