skip to main content

Finto

Innehållets språk

FÖREDRAGEN TERM
tapahtumat ja toiminta  
TYP
  • http://www.yso.fi/onto/yso-meta/Hierarchy

  • YSO-käsite

UNDERORDNADE BEGREPP
ANMÄRKNING
  • Luokkaan kuuluvista entiteeteistä sanotaan, että ne tapahtuvat tai ilmaantuvat. Niillä on usein suhteellisen selvät temporaaliset, mutta epäselvät spatiaaliset rajat. Tietty tapahtuma on vain osittain läsnä tiettynä ajanhetkenä, esim. Ranskan vallankumous ei ollut kokonaisuutena läsnä pallohuoneen valan hetkenä. Voidaan myös sanoa, että tapahtuman tietynhetkinen osa voi olla itsenäinen tapahtuma. Luokan entiteeteillä sanotaan usein olevan syy- ja/tai seuraussuhde, toisin kuin olioilla. Useampi tämän luokan entiteetti voi tapahtua samassa paikassa samaan aikaan. Tapahtumiin ja toimintaan osallistuvia entiteettejä kutsutaan Olioiksi.
TERMER PÅ ANDRA SPRÅK
events and action

engelska

händelser och handling

svenska

händelser och verksamhet
föränderlig
URI
http://www.yso.fi/onto/koko/p35417
Ladda ned detta begrepp:
MOTSVARANDE BEGREPP
YSO - Yleinen suomalainen ontologia