skip to main content

Finto

Innehållets språk

FÖREDRAGEN TERM
medborgarorganisationer  
TYP
  • Allfo-begrepp

  • JUHO-begrepp

  • JUPO-begrepp

  • TSR-begrepp

ÖVERORDNAT BEGREPP
RELATERADE BEGREPP
HÄNVISNINGSTERMER
  • frivilligorganisationer
  • icke-statliga organisationer
  • NGO
KÄLLA
  • JHS
  • Työsuojelurahasto
  • ysa
TERMER PÅ ANDRA SPRÅK
non-governmental organisations

engelska

NGOs
kansalaisjärjestöt

finska

hallituksiin sitoutumattomat järjestöt
NGO
URI
http://www.yso.fi/onto/koko/p35443
Ladda ned detta begrepp:
MOTSVARANDE BEGREPP
JUPO - Ontologi för den offentliga sektorns tjänster
TSR-ontologi
YSA - Yleinen suomalainen asiasanasto
Allärs - Allmän tesaurus på svenska
JUHO - Julkishallinnon ontologia
KOKO-ontologin
ALLFO - Allmän finländsk ontologi