skip to main content

Finto

Innehållets språk

FÖREDRAGEN TERM
entiteter  
TYP
  • Allfo-begrepp

  • http://www.yso.fi/onto/yso-meta/Hierarchy

HÄNVISNINGSTERMER
  • bestående
ANMÄRKNING
  • Existerande sammanhängande helhet. Entiteter har oftast förhållandevis tydliga spatiala, men otydliga temporala gränser. Entiteter existerar i sin helhet vid en viss tidpunkt. Vanligen kan inte flera konkreta entiteter existera samtidigt på samma plats. Entiteter är delaktiga i händelser och handling.
TERMER PÅ ANDRA SPRÅK
objects

engelska

oliot

finska

URI
http://www.yso.fi/onto/koko/p37038
Ladda ned detta begrepp:
MOTSVARANDE BEGREPP
ALLFO - Allmän finländsk ontologi