skip to main content

Finto

Innehållets språk

NÄSTAN MOTSVARANDE BEGREPP
Allärs - Allmän tesaurus på svenska
YSA - Yleinen suomalainen asiasanasto
MOTSVARANDE BEGREPP
LIITO - Liiketoimintaontologia
JUHO - Julkishallinnon ontologia
KAUNO - ontologi för fiktivt material
ALLFO - Allmän finländsk ontologi
AFO - Naturresurs- och miljöontologi
KULO - Kulttuurien tutkimuksen ontologia
MAO/TAO - Ontologi för museibranschen och Konstindustriella ontologin
TSR-ontologi
www.yso.fi