skip to main content

Finto

Innehållets språk

entiteter > fysiska helheter
FÖREDRAGEN TERM
fysiska helheter  
TYP
  • http://www.yso.fi/onto/yso-meta/Hierarchy

ÖVERORDNAT BEGREPP
HÄNVISNINGSTERMER
  • fysisk entitet
  • fysisk helhet
ANMÄRKNING
  • Endast sådana helheter utgjorda av fysiska objekt, som i första hand är helheter, men ändå inte funktionella helheter, alltså system.
TERMER PÅ ANDRA SPRÅK

engelska

fyysinen kokonaisuus
URI
http://www.yso.fi/onto/yso/p1674
Ladda ned detta begrepp: