skip to main content

Finto

LIITO - Liiketoimintaontologia

Content language

Vocabulary information


TITLE
LIITO - Liiketoimintaontologia
DESCRIPTION
Liiketoimintaontologia (LIITO) koostuu noin 3000 liiketoimintaan ja
yrityspalveluihin liittyvästä käsitteestä. Liiketoimintaontologiaan on
koottu YritysSuomi.fi:n sisällöntuotantotyön kannalta keskeisiä käsitteitä.
Ontologiatyöryhmässä on ollut edustus Kuluttajavirastosta, Finnverasta,
Verohallinnosta, Tekesistä, Patentti- ja rekisterihallituksesta, työ- ja
elinkeinoministeriöstä, PKT-säätiöstä ja Tullihallituksesta. Ontologiatyön
asiantuntijoina työssä ovat toimineet Sanastokeskus TSK ry:n terminologit.
Yhdistelmäontologia on rakennettu vertailemalla Liiketoimintaontologiaa
Yleiseen suomalaiseen ontologiaan (YSO) yhteisten käsitteiden löytämiseksi
sekä muokkaamalla käsitehierarkia YSOn yläkäsitteistön ja
mallinnusperiaatteiden mukaisesti. Näin on voitu selkeyttää käsitteiden
yhteneväisyydet ja erot sekä erikoisalan käsitteiden liittymäkohdat
yleisempään käsitehierarkiaan. Liiketoimintaontologia on tarkoitettu
erityisesti YritysSuomi.fi:n sisällönkuvailuun ja tiedonhakuun. Ontologiaa
voi selailla ONKI-ontologiakirjastopalvelun avulla tai ONKI-palvelu voidaan
sisällyttää osaksi toista käytössä olevaa järjestelmää
indeksointikomponentin avulla.
PUBLISHER
National Library of Finland
CREATOR
Ministry of Employment and the Economy
National Library of Finland
Semantic Computing Research Group (SeCo)
The Finnish Terminology Centre TSK
LANGUAGE
VERSION
2014-06-24 14:03:52Z (r1195)
LICENSE
RELATION
HOMEPAGE
TYPE
URI http://www.yso.fi/onto/liito/

Resource counts by type

TypeCount

Term counts by language

Language Preferred terms Alternate terms Hidden terms