skip to main content

Finto

LIITO - Liiketoimintaontologia

Sisällön kieli

Tietoja sanastosta


NIMI
LIITO - Liiketoimintaontologia
KUVAUS
Liiketoimintaontologia (LIITO) koostuu noin 3000 liiketoimintaan ja
yrityspalveluihin liittyvästä käsitteestä. Liiketoimintaontologiaan on
koottu YritysSuomi.fi:n sisällöntuotantotyön kannalta keskeisiä käsitteitä.
Ontologiatyöryhmässä on ollut edustus Kuluttajavirastosta, Finnverasta,
Verohallinnosta, Tekesistä, Patentti- ja rekisterihallituksesta, työ- ja
elinkeinoministeriöstä, PKT-säätiöstä ja Tullihallituksesta. Ontologiatyön
asiantuntijoina työssä ovat toimineet Sanastokeskus TSK ry:n terminologit.
Yhdistelmäontologia on rakennettu vertailemalla Liiketoimintaontologiaa
Yleiseen suomalaiseen ontologiaan (YSO) yhteisten käsitteiden löytämiseksi
sekä muokkaamalla käsitehierarkia YSOn yläkäsitteistön ja
mallinnusperiaatteiden mukaisesti. Näin on voitu selkeyttää käsitteiden
yhteneväisyydet ja erot sekä erikoisalan käsitteiden liittymäkohdat
yleisempään käsitehierarkiaan. Liiketoimintaontologia on tarkoitettu
erityisesti YritysSuomi.fi:n sisällönkuvailuun ja tiedonhakuun. Ontologiaa
voi selailla ONKI-ontologiakirjastopalvelun avulla tai ONKI-palvelu voidaan
sisällyttää osaksi toista käytössä olevaa järjestelmää
indeksointikomponentin avulla.
JULKAISIJA
Nationalbiblioteket i Finland
TEKIJÄ
Arbets- och näringslivsministeriet
Forskningsgruppen för semantisk beräkning (SeCo)
Nationalbiblioteket i Finland
Terminologicentralen TSK
KIELI
VERSIO
2014-06-24 14:03:52Z (r1195)
LISENSSI
SUHDE
KOTISIVU
TYYPPI
URI http://www.yso.fi/onto/liito/

Resurssien lukumäärä tyypeittäin

TyyppiLukumäärä

Termien lukumäärät kielittäin

Kieli Päätermit Korvatut termit Piilotermit