skip to main content

Finto

Innehållets språk

Information om vokabulären


NAMN
MERO - Merenkulkualan ontologia
BESKRIVNING
Merenkulkualan ontologia perustuu Merenkulkualan asiasanastoon, jonka ovat koonneet Suomen merialan kirjastot. Ontologia sisältää merenkulkualan käsitteitä suomen kielellä. Liikennevirasto on rakentanut yhteistyössä Semanttisen laskennan tutkimusryhmän kanssa Merenkulkualan ontologiasta ja Yleisestä suomalaisesta ontologiasta (YSO) koostuvan yhdistelmäontologian FinnONTO-projektissa. Yhdistelmäontologia on rakennettu vertailemalla Merenkulkualan ontologiaa Yleiseen suomalaiseen ontologiaan (YSO) yhteisten käsitteiden löytämiseksi sekä muokkaamalla käsitehierarkia YSOn yläkäsitteistön ja mallinnusperiaatteiden mukaisesti. Näin on voitu selkeyttää käsitteiden yhteneväisyydet ja erot sekä erikoisalan käsitteiden liittymäkohdat yleisempään käsitehierarkiaan. Merenkulkualan ontologia on tarkoitettu erityisesti merenkulkualan julkaisujen sisällönkuvailuun ja tiedonhakuun.

Alla on eritelty ontologian sisältämät käsitteet ja kokoelmat tyypeittäin. Käsitteiden kokonaislukumäärään sisältyvät MERO-käsitteiden ja kokoelmakäsitteiden lisäksi myös YSOn käsitteet, koska MERO on linkitetty YSOon ja YSO täydentää sitä mm. ylähierarkian osalta. Varsinaisten MERO-käsitteiden lukumäärä on esitetty erillisenä lukuna. Kokonaisuuteen sisältyy myös kokoelmia. Näillä on tietty erityistehtävänsä (ryhmittelevät käsitteet ja koostekäsitteet) eikä niitä ole tarkoitettu käytettäväksi kuvailussa tai tiedonhaussa. Termien lukumäärätieto koskee sen sijaan vain MEROa eli näissä luvuissa ei ole YSOn termejä mukana. Jokaisella ontologian käsitteellä on päätermi ja sen lisäksi mahdollisesti myös korvattuja termejä eli ohjaustermejä.
UTGIVARE
Nationalbiblioteket i Finland
FÖRFATTARE
Forskningsgruppen för semantisk beräkning (SeCo)
Nationalbiblioteket i Finland
Terminologicentralen TSK
Trafikverket
SPRÅK
VERSION
$Id$
LICENS
ÄNDRINGSDATUM
onsdag 19 september 2018 14:04:52
RELATION
HEMSIDA
OWL:IMPORTS
TYP
URI http://www.yso.fi/onto/mero/

Antal resurs enligt typ

TypAntal

Termer på olika språk

Språk Huvudtermer Hänvisningstermer Dolda termer