skip to main content

Finto

Innehållets språk

Information om vokabulären


NAMN
Metadataordlista
BESKRIVNING
Metadataordlistan innehåller väsentliga termer och uttryck för beskrivning av material. Ordlistan lämpar sig även vid val av rubriker som visas i användargränssnitt.
Ordlistan har utformats enligt den entitet-samband-struktur som fastställts för RDA-text och FRBR-begreppsmodellen.
Genom användning av termerna i tesaurusen etableras terminologin för beskrivande metadata, och samtidigt förenhetligas beskrivningsarbetet för att främja effektiviteten vid informationssökning. Syftet med tesaurusen är också att underlätta produktion av metadata genom att samla terminologi och uttryck som behövs vid beskrivningsarbete samt att förtydliga därtill anknytande begrepp.
Metadataordlistan innehåller termer och uttryck enligt både ISBD- och RDA-beskrivningsreglerna. De termer och uttryck som används endast i ettdera regelverket är separat utmärkta.
Metadataordlistan innehåller inte terminologi som beskriver ett verks ämne, t.ex. ämnesord.
FÖRFATTARE
Nationalbiblioteket i Finland
SPRÅK
LICENS
ÄNDRINGSDATUM
torsdag 24 september 2020 02:26:00
OWL:IMPORTS
TYP
URI http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:

Antal resurs enligt typ

TypAntal

Termer på olika språk

Språk Huvudtermer Hänvisningstermer Dolda termer