Hoppa till innehållet

Sök i vokabulär

Innehållets språk

Information om vokabulären


NAMN

Metadataordlista

BESKRIVNING

Metadataordlistan innehåller väsentliga termer och uttryck för beskrivning av material. Ordlistan lämpar sig även vid val av rubriker som visas i användargränssnitt.
Ordlistan har utformats enligt den entitet-samband-struktur som fastställts för RDA-text och FRBR-begreppsmodellen.
Genom användning av termerna i tesaurusen etableras terminologin för beskrivande metadata, och samtidigt förenhetligas beskrivningsarbetet för att främja effektiviteten vid informationssökning. Syftet med tesaurusen är också att underlätta produktion av metadata genom att samla terminologi och uttryck som behövs vid beskrivningsarbete samt att förtydliga därtill anknytande begrepp.
Metadataordlistan innehåller termer och uttryck enligt både ISBD- och RDA-beskrivningsreglerna. De termer och uttryck som används endast i ettdera regelverket är separat utmärkta.
Metadataordlistan innehåller inte terminologi som beskriver ett verks ämne, t.ex. ämnesord.

FÖRFATTARE

Nationalbiblioteket i Finland

SPRÅK

ÄNDRINGSDATUM

fredag 26 februari 2021 01:04:06

URI

http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:

Antal resurs enligt typ

TypAntal

Termer på olika språk

Språk Huvudtermer Hänvisningstermer Dolda termer