skip to main content

Finto

Content language

Vocabulary information


TITLE
CILLA/MUSA - Specialtesaurus för musik
SUBJECT
DESCRIPTION
Specialtesaurus för musik (CILLA) är ett specialregister för indexering av musikmaterial. Registret är uppgjort efter samma principer och har samma tesaurusstruktur som Yleinen suomalainen asiasanasto (YSA) och Allmän tesaurus på svenska (Allärs).

Specialtesaurus för musik är avsedd för indexering och sökning av böcker och artiklar om musik, musikalier, inspelningar etc. i bibliotek, kartotek och bibliografier av olika slag. Registret hjälper inmatare av information och informationssökare att använda ett gemensamt språk.

Specialtesaurus för musik är uppgjord enligt standarden Suomenkielisen tesauruksen laatimis- ja ylläpito-ohjeita (SFS 5471).
PUBLISHER
Nationalbiblioteket i Finland
CREATOR
Luumu-arbetsgruppen
Nationalbiblioteket i Finland
LANGUAGE
LICENSE
LAST MODIFIED
tisdag 7 november 2017 04:18:51
RELATION
HOMEPAGE
TYPE
URI http://www.yso.fi/onto/musa/

Resource counts by type

TypeCount

Term counts by language

Language Preferred terms Alternate terms Hidden terms