skip to main content

Finto

Innehållets språk

... > yso-käsitteet (fi) > bestående > kulturalster > tekniska alster > datatyp > objekttyp > rumslig objekttyp > område med särskild förvaltning/begränsningar/reglering
FÖREDRAGEN TERM
område med särskild förvaltning/begränsningar/reglering  
TYP
  • INSPIRE-paikkatietokohdetyyppi

ÖVERORDNAT BEGREPP
KÄLLA
  • http://inspire.ec.europa.eu/featureconcept
PAIKKATIETOKOHDETYYPPIÄ REAALIMAAILMASSA VASTAAVAN KÄSITTEEN YLÄKÄSITE
INSPIRE-DEFINITION
  • Område som förvaltas, begränsas eller regleras i enlighet med ett rättsligt krav som relaterar till miljöpolitisk åtgärd eller annan politisk åtgärd eller verksamhet som kan påverka miljön på någon administrativ nivå (internationell, EU-nivå, nationell, regional eller lokal).
URI
http://paikkatiedot.fi/def/1001002/p859
Ladda ned detta begrepp: