skip to main content

Finto

Julkisten palvelujen luokitus

Content language

Vocabulary information


TITLE
Classification of public services
Julkisten palvelujen luokitus
DESCRIPTION
Julkisten palvelujen yleinen päätasoluokitus koostuu 27 päätason ja noin 180 alatason luokasta. Luokkien otsikoinnissa käytetyt termit kuvaavat julkisten palvelujen käyttötapauksia ja –tilanteita.

Luokitus on tarkoitettu erityisesti kansalaisille ja yrityksille palveluja tarjoaviin ja niitä kokoaviin verkkopalveluihin ja muihin palvelutietoja sisältäviin järjestelmiin. Verkkopalvelujen esityskerroksessa luokkia voi yhdistellä, tyypillisesti navigointi- ja ryhmittelytarkoituksiin. Tällaisissa yhdistelmäluokissa luokituksen termit säilyvät ennallaan.

Luokituksen termejä voi ja on suositeltavaa käyttää myös rajatun aiheen tai teeman verkkopalveluissa aina kun aihepiiri antaa tähän edellytyksiä.
PUBLISHER
National Library of Finland
CREATOR
JUPO working group
LANGUAGE
LAST MODIFIED
Wednesday, February 22, 2017 04:13:17
TYPE
URI http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:ptvl:

Resource counts by type

TypeCount

Term counts by language

Language Preferred terms Alternate terms Hidden terms