skip to main content

Finto

Content language

Vocabulary information


TITLE
Julkisten palvelujen luokitus
DESCRIPTION
Julkisten palvelujen yleinen päätasoluokitus koostuu 27 päätason ja noin 180 alatason luokasta. Luokkien otsikoinnissa käytetyt termit kuvaavat julkisten palvelujen käyttötapauksia ja –tilanteita.

Luokitus on tarkoitettu erityisesti kansalaisille ja yrityksille palveluja tarjoaviin ja niitä kokoaviin verkkopalveluihin ja muihin palvelutietoja sisältäviin järjestelmiin. Verkkopalvelujen esityskerroksessa luokkia voi yhdistellä, tyypillisesti navigointi- ja ryhmittelytarkoituksiin. Tällaisissa yhdistelmäluokissa luokituksen termit säilyvät ennallaan.

Luokituksen termejä voi ja on suositeltavaa käyttää myös rajatun aiheen tai teeman verkkopalveluissa aina kun aihepiiri antaa tähän edellytyksiä.
PUBLISHER
Kansalliskirjasto
CREATOR
JUPO-työryhmä
LANGUAGE
LICENSE
LAST MODIFIED
tiistai 23. lokakuuta 2018 07:21:06
TYPE
URI http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:ptvl:

Resource counts by type

TypeCount

Term counts by language

Language Preferred terms Alternate terms Hidden terms