skip to main content

Finto

Content language

Vocabulary information


TITLE
PUHO - Puolustushallinnon ontologia
DESCRIPTION
Puolustushallinnon ontologia PUHO on Puolustushallinnon asiasanaston
pohjalta muodostettu erikoisontologia, joka sisältää maanpuolustukseen
liittyvää käsitteistöä. Asiasanasto on ollut käytössä vuodesta 2000 ja se on
ontologisoitu FinnONTO-projektissa vuonna 2011.

Alla on eritelty ontologian sisältämät käsitteet ja kokoelmat tyypeittäin. Käsitteiden kokonaislukumäärään sisältyvät PUHO-käsitteiden ja kokoelmakäsitteiden lisäksi myös YSOn käsitteet, koska PUHO on linkitetty YSOon ja YSO täydentää sitä mm. ylähierarkian osalta. Varsinaisten PUHO-käsitteiden lukumäärä on esitetty erillisenä lukuna. Kokonaisuuteen sisältyy myös kokoelmia. Näillä on tietty erityistehtävänsä (ryhmittelevät käsitteet ja koostekäsitteet) eikä niitä ole tarkoitettu käytettäväksi kuvailussa tai tiedonhaussa. Termien lukumäärätieto koskee sen sijaan vain PUHOa eli näissä luvuissa ei ole YSOn termejä mukana. Jokaisella ontologian käsitteellä on päätermi ja sen lisäksi mahdollisesti myös korvattuja termejä eli ohjaustermejä.
PUBLISHER
Nationalbiblioteket i Finland
CREATOR
Forskningsgruppen för semantisk beräkning (SeCo)
Försvarsmakten
Nationalbiblioteket i Finland
Terminologicentralen TSK
LANGUAGE
VERSION
2012-06-06 11:53:02Z (r23523)
LICENSE
LAST MODIFIED
måndag 14 augusti 2017 11:21:28
RELATION
HOMEPAGE
OWL:IMPORTS
TYPE
URI http://www.yso.fi/onto/puho/

Resource counts by type

TypeCount

Term counts by language

Language Preferred terms Alternate terms Hidden terms