skip to main content

Finto

PUHO - Puolustushallinnon ontologia

Sisällön kieli

Tietoja sanastosta


NIMI
PUHO - Puolustushallinnon ontologia
KUVAUS
Puolustushallinnon ontologia PUHO on Puolustushallinnon asiasanaston
pohjalta muodostettu erikoisontologia, joka sisältää maanpuolustukseen
liittyvää käsitteistöä. Asiasanasto on ollut käytössä vuodesta 2000 ja se on
ontologisoitu FinnONTO-projektissa vuonna 2011.

Alla on eritelty ontologian sisältämät käsitteet ja kokoelmat tyypeittäin. Käsitteiden kokonaislukumäärään sisältyvät PUHO-käsitteiden ja kokoelmakäsitteiden lisäksi myös YSOn käsitteet, koska PUHO on linkitetty YSOon ja YSO täydentää sitä mm. ylähierarkian osalta. Varsinaisten PUHO-käsitteiden lukumäärä on esitetty erillisenä lukuna. Kokonaisuuteen sisältyy myös kokoelmia. Näillä on tietty erityistehtävänsä (ryhmittelevät käsitteet ja koostekäsitteet) eikä niitä ole tarkoitettu käytettäväksi kuvailussa tai tiedonhaussa. Termien lukumäärätieto koskee sen sijaan vain PUHOa eli näissä luvuissa ei ole YSOn termejä mukana. Jokaisella ontologian käsitteellä on päätermi ja sen lisäksi mahdollisesti myös korvattuja termejä eli ohjaustermejä.
JULKAISIJA
Nationalbiblioteket i Finland
TEKIJÄ
Forskningsgruppen för semantisk beräkning (SeCo)
Försvarsmakten
Nationalbiblioteket i Finland
Terminologicentralen TSK
KIELI
VERSIO
2012-06-06 11:53:02Z (r23523)
$Id$
LISENSSI
MUOKKAUSPÄIVÄ
fredag 30 september 2016 09:25:41
SUHDE
KOTISIVU
OWL:IMPORTS
TYYPPI
URI http://www.yso.fi/onto/puho/

Resurssien lukumäärä tyypeittäin

TyyppiLukumäärä

Termien lukumäärät kielittäin

Kieli Päätermit Korvatut termit Piilotermit