skip to main content

Finto

Innehållets språk

Information om vokabulären


NAMN
FGF - Finländsk genre- och formlista
Suomalainen lajityyppi- ja muotosanasto
BESKRIVNING
Suomalainen lajityyppi- ja muotosanasto (SLM) on kaksikielinen sanasto aineistojen kuvailussa käytettävistä muotoa ja lajityyppiä eli genreä kuvaavista termeistä.

Sanaston on laatinut ja sitä ylläpitää Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän alainen Lajityyppi- ja muotosanastoryhmä, johon kuuluu jäseniä kirjastosektorin eri alueilta. Musiikin osalta sisällöstä vastaa Muusa-ryhmä.

Voit ehdottaa uusia termejä ja muutoksia sanastoon YSAn ja YSOn ehdotusjärjestelmän avulla merkitsemällä ehdotuksen selitekenttään, että ehdotus koskee SLM-sanastoa.
Finländsk genre- och formlista (FGF) är en tvåspråkig vokabulär med termer som används för att ange form och genre vid beskrivningen av material.

FGF har sammanställts och upprätthålls av en arbetsgrupp för genre- och formtermer som verkar inom Expertgruppen för innehållsbeskrivning, och till vilken medlemmar från bibliotekssektorns olika områden hör.

Förslag till nya termer och ändringar i FGF ges med blanketten för begreppsförslag till Allärs och ALLFO genom att ange i förklaringsfältet att förslaget gäller FGF. {@sv}

UTGIVARE
Kansalliskirjasto
FÖRFATTARE
Lajityyppi- ja muotosanastoryhmä
SKAPAD
onsdag 16 maj 2018 00:00:00
LICENS
ÄNDRINGSDATUM
lördag 17 augusti 2019 00:05:08
OWL:IMPORTS
TYP
SKOSMOS:MARCSOURCECODE
slm/swe
URI http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:

Antal resurs enligt typ

TypAntal

Termer på olika språk

Språk Huvudtermer Hänvisningstermer Dolda termer